Göm menyn

Terminstider

Höstterminen 2022

Vårterminen 2023
 

Höstterminen 2022, studieperioder

Filosofiska fakulteten:

2022-08-22 (v 34) - 2023-01-22 (v 3)

Undantag:

 • Kandidatprogram i Human Resources: Åk1: Upprop vecka 33, 22-08-17, Åk 2 och 3: Startar vecka 35
 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap: Åk1: Upprop vecka 33, 22-08-18, slutar vecka 2, med uppehåll under vecka 52, Åk2 och 3: Startar vecka 35, slutar vecka 2, inget uppehåll.
 • Kandidatprogrammet i samhällsplanering: Åk1: Upprop vecka 33, 22-08-19
 • Masterprogram i kognitionsvetenskap: Alla Åk: Startar vecka 35 och slutar vecka 2, inget uppehåll.
 • Master's Programme in Statistics and Machine Learning: Åk1: Startar vecka 34 och slutar vecka 2, Åk2: Startar vecka 35 och slutar vecka 2.
 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap: Åk2: Startar vecka 35, 22-08-29
 • Master's Programme in Ethnic and Migration Studies: ÅK1: Startar vecka 36
 • Master's Programme in Applied Ethics: Åk1: Startar vecka 35, 22-08-29
 • Masterprogrammet i Human Resources: Alla Åk: Startar vecka 35

Medicinska fakulteten:

2022-08-29 (v 35) - 2023-01-15 (v 2)

Undantag:

 • Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (följer terminstiderna för Tekniska fakulteten): vecka 35 – vecka 2, måndagen den 29 augusti 2022 – lördagen den 14 januari 2023.
 • Kandidatprogrammet i experimentell och industriell biomedicin (följer terminstiderna för Tekniska fakulteten) med undantag för höstterminens termin 1 som startar v 33 och slutar v 2, tisdagen den 16 augusti 2022 - lördagen den 14 januari 2023.
 • Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen: vecka 35 - vecka 3, måndagen den 29 augusti 2022 – söndagen den 22 januari 2023 med uppehåll vecka 52.
 • Kompletterande program för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning - följer terminstiderna för Medicinska fakulteten med undantag av termin 1 som startar vecka 45, måndagen den 7 november 2022 samt termin 4 som slutar vecka 13, söndagen den 2 april 2023.

Utbildningsvetenskap:

2022-08-22 (v 34) - 2023-01-22 (v 3) med möjlighet till uppehåll över jul- och nyårshelgen

Undantag:

 • lntercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change, 60 hp: 
  2022-08-15 (v 33) - 2023-01-22 (v 3) med möjlighet till uppehåll över jul- och nyårshelgen

Tekniska fakulteten:

2022-08-29 (v 35) - 2023-01-15 (v 2)

Undantag för åk 1:

 • Civilingenjör-, ingenjör- och kandidatprogram (gäller även Malmstens Linköpings universitet): 2022-08-16
 • Asienkunskap: 2022-08-22
 • Masterprogram på engelska: 2022-08-24
 • Tekniskt/naturvetenskapligt basår: 2022-08-26

Vårterminen 2023, studieperioder

Filosofiska fakulteten:

2023-01-23 (v 4) – 2023-06-11 (v 23)

Undantag:

 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap: Alla Åk: Startar vecka 3, slutar vecka 22.
 • Masterprogram i kognitionsvetenskap: Alla Åk: Startar vecka 3 och slutar vecka V22.
 • Master's Programme in Statistics and Machine Learning: Åk1: Startar vecka 3, slutar vecka 22, Åk2: Startar vecka 3, slutar vecka 22
 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap: Åk 1: Startar vecka 3, 23-01-16

Medicinska fakulteten:

2023-01-23 (v 4) - 2023-06-11 (v 23)

Undantag:

 • Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (följer terminstiderna för Tekniska fakulteten): vecka 3 – vecka 22, måndagen 16 januari 2023 – lördagen den 3 juni 2023.
 • Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen: vecka 4 - vecka 23, måndagen den 23 januari 2023 - söndagen den 11 juni 2023.
 • Kompletterande program för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning - följer terminstiderna för Medicinska fakulteten med undantag av termin 1 som startar vecka 45, måndagen den 7 november 2022 samt termin 4 som slutar vecka 13, söndagen den 2 april 2023.

Utbildningsvetenskap:

2023-01-23 (v 4) – 2023-06-11 (v 23)

Undantag:

 • lntercontinental Master's Programme in Adult Learning and Global Change, 60 hp: 
  2023-01-23 (v 4) - 2023-06-11 (v 23) (samma som övriga utbildningar)

Tekniska fakulteten:

2023-01-16 – 2023-06-04

Blanketter

De flesta ansöknings- och anmälningsblanketter kan laddas ner från nätet som pdf-dokument. Fakulteterna har ofta olika blanketter, välj därför rätt fakultet i listan nedan.

Studieplaner för kurser och program

tekniska fakultetens studiehandbok

Tekniska fakultetens detaljerade terminstider


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-17