Göm menyn

Terminstider

Vårterminen 2019

Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

Vårterminen 2019

Filosofiska fakulteten:

2019-01-21 (v 4) – 2019-06-09 (v 23)

Medicinska fakulteten:

2019-01-21 (v 4) - 2019-06-09 (v 23)

Undantag:
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap som följer terminstiderna för tekniska fakultetens masterprogram.

Utbildningsvetenskap:

2019-01-21 (v 4) - 2019-06-09 (v 23)

Undantag: 
Intercontinental Master’s Programme in Adult Learning and Global Change, 60 hp: 2019-01-21 (v 4) -- 2019-06-16 (v 24)

Tekniska fakulteten:

2019-01-21 (v 4) – 2019-06-09 (v 23)


Höstterminen 2019

Filosofiska fakulteten:

2019-08-19 (v 34) - 2020-01-19 (v 3)

Medicinska fakulteten:

2019-08-26 (v 35) - 2020-01-12 (v 2)

Undantag:

  • Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap som följer terminstiderna för tekniska fakultetens masterprogram
  • Kandidatprogrammet i experimentell och industriell biomedicin, som följer terminstiderna för tekniska fakulteten, med undantag för höstterminens termin 1 som startar måndagen den 26 augusti (v 35) – söndagen den 19 januari (v 3)
  • Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, som startar v 35 – v 3 m uppehåll v 52

Utbildningsvetenskap:

2019-08-19 (v 34) – 2020-01-19 (v 3) med möjlighet till uppehåll över jul och nyårshelgen.

Tekniska fakulteten:

2019-09-02 (v 36) - 2020-01-18 (v 3)

Undantag årskurs 1:

Civilingenjör-, ingenjör- och kandidatprogram (gäller även Carl Malmsten): 2019-08-20

Asienkunskap: 2019-08-26

Masterprogram på engelska: 2019-08-28

Tekniskt/naturvetenskapligt basår: 2019-08-30

Masterprogram på svenska: 2019-09-02
 


Vårterminen 2020

Filosofiska fakulteten:

2020-01-20 (v 4) - 2020-06-07 (v 23)

Medicinska fakulteten:

2020-01-20 (v 4) - 2020-06-07 (v 23)

Utbildningsvetenskap:

2020-01-20 (v 4) - 2020-06-07 (v 23)

Undantag: 
Intercontinental Master’s Programme in Adult Learning and Global Change, 60 hp: 2020-01-20 (v 4) - 2020-06-14 (v 24)

Tekniska fakulteten:

2020-01-20 (v 4) - 2020-06-05 (v 23)

Blanketter

De flesta ansöknings- och anmälningsblanketter kan laddas ner från nätet som pdf-dokument. Fakulteterna har ofta olika blanketter, välj därför rätt fakultet i listan nedan.

LiTH:s studiehandbok

LiTH:s detaljerade terminstider


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-05