Göm menyn

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på enkäten, resultatarbetet eller allmänt om Studentundersökningen, kontakta respektive studentkårs studiesocialt ansvariga eller LiU:s projektledare.

Axel Lundh, Consensus

Ina Jansson, LinTek

Linnea Lundström, StuFF

Martina Johansson, projektledare LiU


Sidansvarig: martina.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 20 11:13:49 CET 2017