Göm menyn

Hjälp oss marknadsföra Studentundersökningen

För femte gången genomför nu LiU och studentkårerna Studentundersökningen (f.d. Nöjd Studentindex). För att få ett så högt svarsdeltagande som möjligt behöver vi din hjälp att marknadsföra undersökningen!

Enkäten skickas ut till de studenter som läser minst 22,5 hp och är inne på sin andra termin eller mer vårterminen 2017. Enkäten kan besvaras mellan den 20:e mars och 20:e april, och studenterna når enkäten via studentmailen, Studentportalen, Lisam och LiU-appen. Den tar bara tio minuter att fylla i och kan besvaras från olika enheter. 

Frågorna handlar om utbildning, lika villkor för alla studenter, studentinflytande, men också om praktiska saker som studieplatser och studentkök.

LiU, studentkårerna och sektionerna kommer att marknadsföra enkäten på våra campus, men vi tror att det är viktigt att använda många olika kanaler för att nå studenterna. 

Därför ber vi dig att informera de studenter du träffar – om det är vid föreläsningar, seminarier, eller i samtal – om att enkäten är ett bra sätt att berätta vad de tycker, och en chans att förbättra livet som student vid LiU.

För att få mer information om Studentundersökningen kontakta projektledare Martina Johansson eller din fakultetsrepresentant i Studentundersökningens arbetsgrupp:

Charlotta Einarsson, Filfosofiska fakulteten

Kerstin Hawkins, Medicinska fakulteten

Robert Nordman, Tekniska fakulteten

Monica Larsson, Utbildningsvetenskap


Sidansvarig: martina.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 21 15:39:43 CET 2017