Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Resultat och presentationer för 2017

Resultaten från Studentundersökningarna fungerar som underlag för beslut. Det kan handla om lokalplanering, utbildningsfrågor eller hur LiU ska jobba så att alla studenter bemöts på lika villkor. Helt enkelt, dina svar leder till förbättringar som ökar möjligheten för dig och kommande studenter att få en bättre utbildning och trivas med studietiden.

Är du nyfiken på vad studenterna tyckte 2017? Här hittar du rapporter och presentationer för:

  • Hela Linköpings universitet
  • Respektive fakultet
  • Respektive campus

Rapporter för specifika utbildningsprogram sprids via en rapportportal och kräver inloggningsuppgifter. Vill du ta del av någon särskild rapport, vänligen kontakta projektledare Martina Johansson.

/
Name Size Date modified
File Totalrapport_LiU_2017.pdf 14482 KB 2017-05-23
Totalrapport för hela LiU
File Totalrapport_(kvinnor)_LiU_2017.pdf 14481 KB 2017-05-24
File Totalrapport_(män)_LiU_2017.pdf 14480 KB 2017-05-24
Folder Campusrapporter 2017   
I denna mapp finns campusrapporter för nedladdning
Folder Fakultetsrapporter 2017   
I denna mapp finns fakultetsrapporter för nedladdning
Folder Masterstudenter och utbytesstudenter 2017   
I denna mapp finns rapporter för LiU:s engelska masterstudenter och utbytesstudenter
File Studentundersökningen 2017 872 KB 2017-05-23
Presentationsmaterial

Response rate 2017

LiU: 42%

Faculty of Arts and Sciences: 44%

Faculty of Medicine and Health Sciences: 46%

Institute of Technology: 41%

Faculty of Educational Sciences: 38%

 

Top sections

 2017 (2015)

1. KogVet: 87% (79%)

2. StatLin: 83% (82%)

2. Logoped: 83% (79%)

3. MedBi: 79% (78%)

4. BMA: 75% (79%)

5. ED-sektionen: 73% (94%)

6. Stimulus: 65% (73%)

7. GDK: 59% (96%)

7. SSHF: 59% (83%)

8. CMFS: 54% (52%)

8. FT: 54% (66%)

9. Socionom: 52% (56%)

9. SAKS: 52% (50%)

10. Y-sektionen: 51% (58%)

11. TBi: 50% (61%)

11. PULS: 50% (58%)

12. FLiNS: 45% (61%)

12. AT: 45% (65%)

13. MF: 44% (66%)

14. M-sektionen 43% (57%)

14. MT-sektionen: 43% (62%)

15. MiP: 42% (66%)

15. LSEK: 42% (58%)

16. SKA: 40% (46%)

16. Logistik: 40% (52%)

16. N-sektionen: 40% (57%)

17. MatNat: 39% (57%)

17. AJF: 39% (47%)

17. ELIN 39% (48%)

17. SSK-L och SSK-N: 39% (56%)

18. D-sektionen: 36% (49%)

19. SKUM: 35% (60%)

20. NLSEK: 34% (40%)

20. I-sektionen 34% (60%)

21. SeKeL: 32% (45%)

22. Ling: 29% (40%)

 

Click here for current response rate for program and courses


Page manager: martina.johansson@liu.se
Last updated: 2017-05-24