Göm menyn

Jag vill göra skillnad på 10 minuter

Studentundersökningen 2022

Mellan 23 februari och 25 mars genomför LiU och studentkårerna en stor Studentundersökning, med syfte att ta reda på vad du som student tycker om din utbildning och studiemiljö. Du hittar enkäten i din studentmejl! 

Enkäten innehåller frågor om bland annat utbildningen, lika villkor för alla studenter och den digitala lärmiljön. Studentundersökningen är ett initiativ från studentkårerna och är ett samarbete mellan kårerna och universitetet. Resultaten är ett viktigt verktyg för att LiU ska kunna bli ännu bättre. Studentundersökningen har tidigare genomförts 2008, 2010, 2012, 2015 och 2017.

Alla studenter som läser på minst sin andra termin kommer få en länk till sin studentmejl. Mejlet heter Studentundersökningen 2022 / Student Questionnaire 2022 och har Linköpings universitet som avsändare. Den tar cirka 10 minuter att besvara och det går att påbörja att svara och sen fortsätta en annan gång. Det går att besvara undersökningen från dator, surfplatta och mobiltelefon. Självklart är du helt anonym - ingen kommer kunna se vad du svarar. 

Ta chansen att vara med och förbättra LiU genom att svara på Studentundersökningen 2022! 

Svarsfrekvens 2022

LiU: 19,5%

Filosofisk fakultet: 17,0%

Medicinsk fakultet: 25,4%

Teknisk fakultet: 21,2%

Utbildningsvetenskap: 15,9%

 

Sektioner

Logopedsektionen: 59,6%

Kogvet: 52,5%

ED-sektionen: 50,5%

Logistiksektionen: 46,6%

SeKeL: 43,5%

MvSek: 39,3%

MatNat: 37,0%

Fysioterapeutsektionen: 36,8%

Tbi: 35,9%

BioMed: 31,2%

Stimulus: 28,2%

Y-sektionen: 28,2%

GDK: 28,0%

LiSa: 27,4%

Medicinska föreningen: 27,1%

SKUM: 26,3%

SKA: 25,8%

StatLin: 25,8%

D-sektionen: 25,7%

Socionomsektionen: 25,1%

Ling-sektionen: 24,9%

PULS: 24,1%

Sjuksköterskesektionerna: 21,9%

M-sektionen: 21,8%

FLiNS: 20,2%

Arbetsterapeutsektionen: 19,1%

I-sektionen: 19,0%

MT-sektionen: 18,7%

Malmstenssektionen: 18,0%

SAKS: 17,9%

LSEK: 17,1%

BMA-sektionen: 17,0%

ELIN: 16,3%

NLSEK: 14,4%

AJF: 14,3%

Östasiatiska Föreningen (EAA): 14,3%

N-sektionen: 9,7%


Sidansvarig: matilda.a.stromberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-28