Göm menyn

Registrering

Varför ska man registrera sig?

  • Enligt lag (SFS 1993:1153) måste alla universitet och högskolor ha ett register över sina studenter.
  • För att inte mista din utbildningsplats.
  • För att få studiemedel.
  • Du får rätt att närvara vid lektioner och föreläsningar.
  • Du får tillgodoräkna dig de poäng du tagit.
  • Institutionen tilldelas resurser för din utbildningsplats. Mindre resurser ger sämre utbildning.
  • Du kan delta i fester eller gå på pubar som finns till för alla studenter.
  • Du kan utnyttja de rabatter som erbjuds alla registrerade studenter.

Hur och var registrerar man sig?

Om du är ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto) på account.liu.se/antagen för att kunna registrera dig. För att kunna skapa ett temporärt LiU-ID krävs det att du har sökt utbildningen via antagning.se och att du har ett svenskt personnummer. Logga in med dina inloggningsuppgifter från antagning.se. Följ anvisningarna. 

Därefter går du till Studentportalen och fliken "Registreringar". Du som ska fortsätta studera på ditt utbildningsprogram eller en fristående kurs och har ett aktivt LiU-ID registrerar dig också i Studentportalen.  När du genomfört din registrering läggs den in i Ladok och uppgifterna skickas automatiskt till CSN.

Om du har problem att registrera dig kan du få hjälp på din institution, på Centrala studerandeexpeditionen eller på Studentenheten om du läser på Medicinska fakulteten.

När ska man registrera sig?

Du registrerar dig i början av varje termin, senast tre veckor efter upprop/kursstart. Läser man fristående kurs så kan man registrera sig på Studentportalen tidigast dagen efter uppropet/kursstart.

Hur registrerar man sig om man inte har tillgång till Studentportalen?

Om du har varit på upprop eller kursen har börjat då kan du få hjälp med att bli registrerad  om du fyller i blanketten Begäran om registrering. Ange när kursen startade, mailadress och postadress. Du kan välja att skicka in den, faxa eller e-posta, (endast pdf).

Adress: Linköpings Universitet, Centrala studerandeexpeditionen/Hus Zenit, 581 83 Linköping

Fax: 013285810

E-post: central.studexp@liu.se

Om du vill få hjälp att omregistrera eller har frågor kan du kontakta Centrala studerandeexpeditionen.

Centrala studerandeexpeditionen

Registrering i Studentportalen

Alla studenter som läser eller tidigare läst fristående kurser vid Linköpings universitet har tillgång till registrering i Studentportalen. Om du är ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto) på account.liu.se/antagen för att kunna registrera dig. Därefter går du till Studentportalen och fliken "Registreringar".

Observera att du måste ha närvarat vid utbildningens upprop innan du kan registrera dig i Studentportalen. För att registrera dig loggar du in i Studentportalen med ditt LiU-ID (temporärt eller fullvärdigt). Välj Registrering i menyn till vänster. Klicka och välj därefter Program, Sommarkurs alternativt Fristående kurs och följ anvisningarna.

Glöm inte att kontrollera att registreringen har lyckats genom att titta på länken "Gjorda registreringar". Finns det inget där bör du kontakta Centrala studerandeexpeditionen.

Hur snabbt efter registreringen kommer studiemedlen?

Dagen efter du registrerat dig får CSN automatiskt en uppgift om detta. Sedan tar det upp till en vecka innan pengarna kommer. Pengarna kommer dock aldrig före terminsstart, även om du skulle ha fått registrera dig tidigare.

Begäran om registrering eller avregistrering

Vid registrering ska du kvittera att du tagit del av de regler som gäller vid avbrott på kurs. Det slår rektor fast i beslutet regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU 750/06-40). En kvittering innebär att du bekräftar att du är införstådd med de regler som gäller och att du själv har ansvar för att reglerna följs vad gäller dina registreringar. I Studentportalen görs kvitteringen i samband med att du gör registreringen. De som registrerar sig hos personal kvitterar via en pappersblankett.

Avbrott innebär att studenten önskar avbryta sina studier på program/kurs och inte har för avsikt att återuppta studier på samma program/kurs. För avbrott finns två alternativ, dels ”tidigt avbrott” och dels ”avbrott”. Tidigt avbrott används när en student inte varit närvarande eller deltagit i examination (om sådan förekommit) inom tre veckor efter terminens start. Avbrott används när studenten avbryter sina studier efter att ha deltagit i utbildningen i mer än tre veckor eller deltagit i examination.

Blankett: Begäran om registrering


Sidansvarig: studentredaktionen@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Dec 04 19:21:57 CET 2017