Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Temperaturmätare höstterminen 2020

Under februari månad skickades en så kallad temperaturmätare ut till 23 000 studenter på LiU, en enkät hur studenterna uppfattar bland annat sin studiesituation, sitt mående och hur de i övrigt påverkats av pandemin. Strax över 6 500 svarade.

Nedan hittar du resultatet av undersökningen, övergripande och fördelat på fakultet.

Resultat

Fakultet

Campus


Page manager: studentredaktionen@liu.se
Last updated: 2021-04-06