Göm menyn

FAQ - Vanliga frågor

Anonyma tentor

Är alla tentor vid LiU anonyma?

Hur går en anonym salstentamen till?

Hur länge är jag anonym?

 

Anmälan och sen ankomst

Måste jag anmäla mig till salstentor? Hur gör jag det?

Jag har glömt anmäla mig, kan jag efteranmäla mig trots att anmälningstiden gått ut? Kan jag skriva tentan trots att jag inte är anmäld?

Jag har anmält mig till min tenta men valde fel campus (ska exmpelvis tentera på campus Norrkoping men är anmäld på samma tenta på campus Valla). Hur gör jag nu?

Vad händer om jag kommer försent till min tentamen?

 

Externa tentander

Jag läser en distanskurs från ett annat lärosäte och vill skriva min tentamen på LiU, är detta möjligt?

 

Legitimation och LiU-kort

Hur legitimerar jag mig?

Gäller mitt LiU-kort som legitimation vid tentamen?

 

Lokal

Hur vet jag vilken sal jag ska sitta i?

 

Övriga frågor

Kan man skriva två tentor samtidigt?

Hur går jag tillväga om jag vill ansöka om särskilt stöd? Exempelvis förlängd tentamenstid och rätt att skriva tentamen på dator?

Hur får jag tag på något jag glömt i tentamenssalen?

Kan jag välja att skriva min tentamen i Norrkoping trots att tentan går i Linköping, och tvärtom?

 

Är alla tentor vid LiU anonyma?
Alla skriftliga salstentor som anordnas av Tentamensservice är anonyma. I vissa fall är även datortentor anonyma. När institutionerna själv anordnar tentor beslutar de om tentan ska vara anonym eller ej.

Hur går en anonym salstentamen till?
Du kommer till tentamenssalen och visar upp ditt LiU-kort. Om du är anmäld och kommer i tid får du gå in i tentamenssalen, annars får du vänta utanför i 30 minuter. Under närvarokontrollen visar du upp ditt LiU-kort igen och får ett (AID) anonymt identifikationsnummer av tentamensvakten. Du skriver ditt AID på tentamensomslaget och övriga sidor på tentamen istället för personnummer och namn. Vid inlämningen visar du upp LiU-kortet igen, tentamensvakten kontrollerar att AID-numret du tilldelats stämmer överens med det på tentamensomslaget.

Hur länge är jag anonym?
Det är enbart rättningen av tentan som är anonym, inte själva examinationen, varför anonymiteten bryts när examinator rapporterar resultaten i Ladok. En examinator får inte godkänna betyg utan att veta vem som fått dem.

Måste jag anmäla mig till salstentor? Hur gör jag det?
Ja, för att få en garanterad plats vid tentamenstillfället måste du vara anmäld. Du anmäler dig via Studentportalen under "tentamensanmälan" eller via LiU-appen.

Jag har glömt anmäla mig, kan jag efteranmäla mig trots att anmälningstiden gått ut? Kan jag skriva tentan trots att jag inte är anmäld?
Det finns ingen form av efteranmälan på tentor som garanterar en plats när anmälningstiden har gått ut. Det kan dock finnas en möjlighet att få skriva tentan trots att du inte är anmäld. Gå till den aktuella salen där tentan skrivs och notera ditt namn på listan för oanmälda tentander (skriv endast upp dig på en lista även om tentan skrivs i flera salar). Listan finns utanför salen cirka 30 minuter innan tentan startar. Som oanmäld får man alltid vänta 30 minuter efter att tentan startat innan man eventuellt kan få komma in i salen. Ansvarig tentamensvakt avgör om tillräckliga resurser finns för att ta emot oanmälda studenter. För att oanmälda studenter ska kunna tas emot krävs exempelvis lediga platser, personalresurser samt tillgång till tentor. När 30 minuter av tentatiden har passerat meddelas eventuell plats i den turordning som man skrivit upp sig på listan. Se mer information här: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622687  

Jag har anmält mig till min tenta men valde fel campus (ska exempelvis tentera på campus Norrköping men är anmäld på samma tenta på campus Valla). Hur gör jag nu?
Eftersom du inte är anmäld på tentamenstillfället du avser skriva kommer du behandlas som oanmäld. Det spelar ingen roll om tentorna har samma kurskod. Om de går på olika campus behandlas de som olika tentamenstillfällen och har olika anmälningslistor och dylikt.

Vad händer om jag kommer försent till min tentamen?
Om du kommer inom 30 minuter efter tentans start får du vänta utanför salen tills andra insläppet sker. Andra insläppet sker alltid 30 minuter efter ordinarie starttid. Observera att detta gäller både anmälda och oanmälda. Är du anmäld har du en garanterad plats på tentan trots att du kommer försent. Kommer du senare än 30 minuter efter att tentan har startat finns inte längre möjlighet att skriva tentan.

Jag läser en distanskurs från ett annat universitet och vill skriva min tenta på LiU, är detta möjligt?
Tentamensservice vid Linköpings universitet har inte möjlighet att hantera tentamina från andra lärosäten.

Hur legitimerar jag mig?
Du legitimerar dig med giltig fotolegitimation så som pass eller körkort. Om identifiering inte kan ske kommer tentamen eventuellt ej att bedömas.

Gäller mitt LiU-kort som legitimation vid tentamen?
LiU-kortet gäller inte som ID-handling. Du bör dock ha med dig LiU-kortet för att underlätta närvaroregistrering.

Hur vet jag vilken sal jag ska sitta i?
Om du är anmäld till tentan får du ett mail som anger vilken sal du ska sitta i cirka en vecka innan tentamenstillfället. Du kan även se i vilka salar tentan går i Studentportalen under "Sök efter tentamenstillfälle".

Kan man skriva två tentor samtidigt?
Ja, genom Tentamensservice kan du få skriva båda tentorna på en och samma tentamenstid. Det som gäller är att du måste vara anmäld på båda tentorna och det måste vara godkänt av båda examinatorerna. Du får inte tillgång till båda tentorna samtidigt utan måste lämna in den ena innan du får börja med den andra. Du väljer själv hur du vill disponera tentamenstiden, i enlighet med eventuella riktlinjer från examinatorerna. Du får själv kontakta Tentamensservice och du ansvarar för att examinatorernas godkännande inkommit till Tentamensservice i god tid, senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Hur går jag tillväga om jag vill ansöka om särskilt stöd? Exempelvis förlängd tentamenstid eller rätt att skriva tentamen på dator?
Du kontaktar någon av LiU:s koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning. Läs mer på www.student.liu.se/funktionsnedsattning

Hur får jag tag på något jag glömt i tentamenssalen?
Information om hittegods finns här: http://www.student.liu.se/studentstod/hittegods?l=sv

Kan jag välja att skriva min tenta i Norrkoping trots att min kurs går i Linköping, och tvärtom?
Nej. För att få möjlighet att tentera på annat campus krävs särskilda skäl. Examinator bedömer om särskilda skäl föreligger samt godkänner tillsammans med Tentamensservice om det är möjligt att tentera på annat campus.

 

Mer information finns i våra regelverk.

Har du inte fått svar på dina frågor är du välkommen att kontakta oss på Tentamensservice.

 


Sidansvarig: marie.plantin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-27