Göm menyn

FAQ - Vanliga frågor

Anonyma tentor

Är alla tentor vid LiU anonyma?

Hur länge är jag anonym?

 

Anmälan och sen ankomst

Jag har anmält mig till min tenta men valde fel campus (ska exempelvis tentera på campus Norrköping men är anmäld på samma tenta på campus Valla). Hur gör jag nu?

 

Externa tentander

Jag läser en distanskurs från ett annat lärosäte och vill skriva min tentamen på LiU, är detta möjligt?

 

Övriga frågor

Hur går jag tillväga om jag vill ansöka om särskilt stöd? Exempelvis förlängd tentamenstid och rätt att skriva tentamen på dator?

Hur får jag tag på något jag glömt i tentamenssalen?

Kan jag välja att skriva min tentamen i Norrköping trots att tentan går i Linköping, och tvärtom?

Jag har tappat mitt LiU-kort/har inget kort och hinner inte hämta ut ett nytt kort innan tentan går. Kan jag fortfarande genomföra tentan?

 

Är alla tentor vid LiU anonyma?
Alla tentor som anordnas av Tentamensservice är anonyma. I vissa fall är även datortentor anonyma. När institutionerna själv anordnar tentor beslutar de om tentan ska vara anonym eller ej.

Hur länge är jag anonym?
Det är enbart rättningen av tentan som är anonym, inte själva tentamen, varför anonymiteten bryts när examinator rapporterar resultaten i Ladok. En examinator får inte godkänna betyg utan att veta vem som fått dem.

Jag har anmält mig till min tenta men valde fel campus (ska exempelvis tentera på campus Norrköping men är anmäld på samma tenta på campus Valla). Hur gör jag nu?
Om du önskar skriva tentan måste du ta dig till det campus som organiserar tentamenstillfället du anmält dig till. Annars får du vänta tills nästa tillfälle. Du kommer inte att tillåtas skriva tentan på ”fel” campus.

Jag läser en distanskurs från ett annat universitet och vill skriva min tenta på LiU, är detta möjligt?
Tentamensservice vid Linköpings universitet har möjlighet att hantera tentamina från andra lärosäten, under vissa förutsättningar. Kontakta tenta@liu.se för mer information.

Hur går jag tillväga om jag vill ansöka om särskilt stöd? Exempelvis förlängd tentamenstid eller rätt att skriva tentamen på dator?
Du kontaktar någon av LiU:s koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning. Läs mer.

Hur får jag tag på något jag glömt i tentamenssalen?
Information om hittegods finns här.

Kan jag välja att skriva min tenta i Norrköping trots att min kurs går i Linköping, och tvärtom?
Nej. För att få möjlighet att tentera på annat campus krävs särskilda skäl. Examinator bedömer om särskilda skäl föreligger samt godkänner tillsammans med Tentamensservice om det är möjligt att tentera på annat campus.

Jag har tappat mitt LiU-kort/har inget kort och hinner inte hämta ut ett nytt innan tentan går. Kan jag fortfarande genomföra tentan?
Ja. Så länge du har med dig någon form av godkänd och giltig legitimation så får du genomföra tentan. Saknar du godkänd och giltig legitimation får du dock inte genomföra tentan, enligt ny regel från den 1:e feb 2021.

 

För frågor, kontakta Tentamensservice på tenta@liu.se.


Sidansvarig: matilda.rosvall.wetzer@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-25