Göm menyn

Tentamensguide

Anmälan till skriftlig tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till en schemalagd skriftlig tentamen. I regel är sista anmälningsdag senast 10 dagar före tentamensdatum, men avvikelser kan förekomma och därför är det viktigt att du själv alltid kontrollerar sista anmälningsdatum. Anmälan görs via Studentportalen eller via appen Liuapp.

Tentamina som skrivs 1 februari-31 augusti (oavsett år) publiceras i Studentportalen  20 december. Tentamina som skrivs 1 september-31 januari (oavsett år) publiceras i Studentportalen 20 april. Anmälan öppnar i regel 30 dagar innan tentamenstillfället.

Viktig information inför hösten 2018

Under höstterminen 2018 kommer LiU byta system för hantering av studiedokumentation. 

Detta gör att man måste anmäla sig tidigare än planerat till tentor som går under perioden 3/12–31/12 2018. Sista anmälningsdag till de tentorna är fredagen den 23/11.

Anmälan till tentor som går från och med 1/1 2019 kommer att öppna i mitten av december (vecka 50).

Detta innebär att tentor som går i början av januari får mindre än 20 dagars anmälningstid.

Tentamenslokal

Några dagar före tentamensdatum finns information om tentamenslokal i Studentportalen. Är du anmäld kommer du även att bli meddelad per e-post om tid och plats för tentamen. Du kan även söka efter en tentamenslokal, och använda dig av kartorna för att hitta till lokalen.

Avanmälan

Det är viktigt att du avanmäler om du inte avser att utföra en tentamen. För att undvika de höga kostnader som uppstår för vakter, material och salar måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen, normalt 10 dagar innan tentan. Avanmäl dig gärna trots att sista anmälningsdagen passerat. Trots att kostnader redan uppkommit kan resurser omfördelas vid sena avanmälningar.

Identitet- och närvarokontroll

Vid LiU sker rättning av skriftliga salsskrivningar anonymt. Det innebär att du vid tentamenstillfället tilldelas ett AID-nr (anonymt identitetsnummer) som ersätter namn och personnummer på tentamen. Du måste ha med dig LiU-kortet, ditt studentkort vid Linköpings universitet. Kortet måste vara uppdaterat för att gälla som giltig legitimation. Kortet ska visas för tentamensvakt vid inpassering till salen och kortet används också vid utdelning av ditt AID-nr vilket sker när du intagit din plats i salen samt vid närvaroregistrering och inlämning. Om kortet inte är uppdaterat behöver du komplettera det med annan giltig fotolegitimation så som exempelvis pass eller körkort. Skulle du tillfälligt sakna LiU-kort eller är distansstudent räcker det att du har annan giltig fotolegitimation med dig. Om identifiering inte kan ske kommer tentamen eventuellt ej att bedömas.

Skrivningen börjar på exakt angivet klockslag. Kom i god tid, minst 15 minuter före utsatt tid. Är du anmäld och kommer efter det att skrivningen startat, får du vänta utanför salen i 30 minuter innan insläpp sker. Är du oanmäld får du notera ditt namn på en lista utanför salen där tentan äger rum och sedan får du vänta i 30 minuter innan du eventuellt släpps in i mån av lediga platser och personalresurser. Detta sker efter det att alla anmälda har tagit sin plats. Om du kommer senare än 30 minuter efter tentans start har du inte rätt att göra tentan, oavsett om du är anmäld eller inte.

Hjälpmedel

Tentamensvakten kontrollerar medförda hjälpmedel, men det är ditt eget ansvar att endast tillåtna hjälpmedel finns på tentamensplatsen. Vid oklarheter eller om det finns egna anteckningar i exempelvis tabellverk eller formelsamling kontaktas jourhavande lärare.

OBS! Följande utrustning får inte förekomma på tentamensplatsen:

  • mobiltelefon (stängs av och placeras i värdeskåp, väska eller ytterkläder som finns/hänger på angiven plats i salen)
  • dator/surfplatta
  • mediaspelare
  • smartklocka
  • agenda/planeringskalender

Tänk på att Linköpings universitet inte ansvarar för borttappade alternativt stulna värdesaker.

Under tentamen får ingen kontakt förekomma mellan dig och de övriga som utför tentamen. Lån av hjälpmedel eller skrivmaterial får ske i undantagsfall och ska förmedlas av tentamensvakten. Om du inte följer dessa regler rapporteras detta till examinator eller jourhavande lärare.

Skrivningspapper

Vid tentamen i sal (undantagsvis vissa datortentor) får endast de papper och formulär som tillhandahålls av universitetet användas. På varje blad ska AID-nr, datum, kurskod och provkod samt sidnumrering anges. För tentor gäller att varje ny uppgift redovisas med början på ett nytt blad. I övrigt gäller vad som eventuellt meddelats av jourhavande lärare.

Toalettpaus

Du får inte lämna tentamensplatsen förrän tidigast 60 minuter efter tentamens början. Detta gäller för både inlämning och toalettpaus. Registrering av paus sker hos tentamensvakt och du måste följa de anvisningar som tentamensvakten ger. Rökpaus i samband med tentamen är inte tillåtet enligt beslut DNR LIU-2016-00433.

Skrivningens avslutande

Tentamensvakten meddelar när det återstår 10 minuter av tentamenstiden. Vid exakt angiven sluttid måste studenten sluta skriva. Om inte noterar tentamensvakten en sen inlämning samt tidpunkt och orsak på omslaget och examinator avgör om tentamen ska bedömas. Det är ditt ansvar att se till att dina identitetsuppgifter (AID-nr, kurskod, provkod och datum), angivits på samtliga blad och att alla inlämnade blad är numrerade. Allt ska vara ifyllt inom tentamenstiden. I de fall där omslag används ska antalet inlämnade blad anges även på detta. Ifyllt omslag ska också lämnas in även om inga lösningar bifogas.

När tentamenstillfällen krockar

Tentamensservice kan erbjuda att du får skriva båda tentorna på en och samma tentamenstid. Du måste vara anmäld på båda tentorna och det krävs att båda examinatorerna godkänner att du skriver tentorna samtidigt via mail till tenta@liu.se. Du kommer inte få tillgång till båda tentorna samtidigt utan du måste lämna in den ena innan du får börja med den andra och ordinarie inlämningstider gäller. Du väljer själv vilken tenta du vill börja med såvida inte examinatorerna meddelat annat. Var vänlig meddela oss på Tentamensservice i god tid, senast 10 dagar innan tentamenstillfället, om hur du väljer att göra. 

Brandlarm

Vid brandlarm ska du ovillkorligen följa de anvisningar som ges av tentamensvakten. Ett larm innebär att salen måste utrymmas och att tentan inte kan fortsätta. Om det är möjligt samlar tentamensvakten in det material som finns. Det åvilar dock examinator att ta ställning till hur tentan ska handläggas och tillse att ett nytt provtillfälle anordnas snarast.

Vad händer vid försök till vilseledande?

Tentamensvakten håller noggrann kontroll över tentanderna i salen och endast om det föreligger misstanke om försök till vilseledande tas kontakt med studenten och eventuellt material tas om hand. Tentamensvakten gör också upprepade kontroller av toalettutrymmen och tillvaratar eventuellt otillåtet material som kan misstänkas tillhöra tentan. Vid misstanke om försök till vilseledande gör tentamensvakten en anmälan till jourhavande lärare som exempelvis kontrollerar om ett misstänkt hjälpmedel är tillåtet eller inte. Vakten lämnar även en rapport till ansvarig person på Tentamensservice. Denne kontaktar föredragande i disciplinnämnden som i sin tur tar kontakt med examinator för att utreda om examinator bedömer att anmälan av ärendet ska ske. Examinator kontaktar studenten så snart som möjligt efter tentamenstillfället för att informera om anmälans gång.

Misstanke om försök till vilseledande anmäls till universitetets rektor och ärendet behandlas i universitetets disciplinnämnd. Nämnden består av universitetets rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två studeranderepresentanter.

En varning eller avstängning från undervisning och examination i upp till sex månader kan bli följden av försök till vilseledande. Den vanligast utdömda påföljden är två månaders avstängning.

Vid beslut om avstängning meddelas berörd student, berörda institutioner inom Linköpings universitet och CSN. Avstängning gäller från och med den dag då beslutet tas.

Universitetet ser lika allvarligt på försök till vilseledande vid laboration, hemtentamen eller uppsatsskrivning som på försök till vilseledande vid skriftlig tentamen.

Vad händer då en student avstängs efter beslut av Disciplinnämnden? (FAQ)

Hämtning av tentor

Hämtning av tentor sker på respektive institution.

Kontakt

Har du frågor om tentamen, tentamensdatum eller lokaler, kontakta Tentamensservice via e-post tenta@liu.se eller kontakta:

Marie Plantin
telefon: 013 - 28 13 92

Carin Andersson
telefon: 013 - 28 15 92

Britt-Marie Gunnarsson
telefon: 013 - 28 13 77

Anna Sundin
telefon: 013 - 28 10 19

Emilie Jansson Ranta
telefon: 011-36 31 95

 

faq

Genvägar

 

Regelverk

Ordningsföreskrifter för studerande vid salsskrivningar

Regler vid insläpp till anonyma tentamina (salsskrivningar)

Hanteringsordning för skriftliga tentamina utomlands för studenter antagna vid LiU samt skriftliga tentamina vid LiU för studenter från utländska lärosäten

Anvisningar vid anordnandet av skriftlig tentamen i sal

Föreskrifter rörande examination och examinatorer


Sidansvarig: marie.plantin@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 08 13:42:20 CET 2018