Göm menyn

Bild: Fötter vid skrivbord. Foto: Charlotte Perhammar

 

 

 

 

 

 

Tentamen

✔️ Anmälan till tentamen görs i normalfallet via Studentportalen eller i LiU-appen senast 10 dagar före tentamensdatum. Någon möjlighet till efteranmälan finns inte.

✔️ Om du har rätt till särskilt stöd anges detta i samband med din anmälan till tentan.

✔️ Tänk på att hålla avstånd, tvätta eller sprita händerna ofta, uppehåll dig inte längre än nödvändigt i lokalerna och stanna hemma vid symptom på sjukdom.

✔️ Vissa tentamenstillfällen kan ske i form av distanstentamen. Om du vill ha information om din kommande tenta sker på campus eller på distans, kontakta din examinator eller kursansvarig.

✔️ Håll koll på dina tentor! Eventuella ändringar kan ske och därför är det viktigt att du löpande kontrollerar tid, datum och plats för dina kommande tentamenstillfällen samt är noga med att anmäla dig i tid eftersom det inte går att komma oanmäld till en salstentamen.

Åtgärder i tentasalar för att minska smittspridning

Vid insläpp: 

- Tentamensvakterna ska muntligt informera studenterna om att hålla avstånd om de börjar ställa sig i grupper.

- Studenterna släpps fram löpande för insläpp och alla ska bidra till att undvika köbildning – håll avstånd!

- Studenten ombeds hålla fram sitt LiU-kort eller annan giltig legitimation för skanning. I vissa lokaler används plexiglas; LiU-kortet kan skannas genom plexiglaset.

Under skrivtiden:

- Studenten ska lägga sitt LiU-kort och/eller legitimation med personnummer synligt på sin skrivplats. 

- Tentamensvakten skannar kortet utan att vidröra det med händerna. 

- Vid toalettpaus ska studenten ta med LiU-kortet så att det kan skannas i den digitala pauslistan.

Vid inlämning:

- Studenten uppmanas att lägga LiU-kortet eller legitimationen på inlämningsbordet för skanning, alternativt hålla fram LiU-kortet eller legitimationen för skanning. LiU-kortet kan skannas genom plexiglas.

- När studenten har genomfört inlämningen ska hen direkt lämna salen/korridoren/byggnaden. Om så inte sker, ska tentamensvakten uppmana färdiga studenter att avlägsna sig.

- Det finns handsprit och plasthandskar till förfogande för både tentamensvakter och studenter och extra städning av toaletter och bord görs.

Nedan följer ordinarie tentamensinformation.

Tentamensguide

Anmälan

Avanmälan

Tentamenslokal

Insläpp i tentamenslokalen

Identitet- och närvarokontroll

Hjälpmedel

Skrivningspapper

Toalettpaus

Brandlarm eller annan form av utrymning

Avsluta en tentamen

Distanstentamen

Zoomövervakning av distanstentamen

Digital tentamen i sal via WISEflow

Datortentamen/datorstödd tentamen i datorsal

När tentamenstillfällen krockar

Vad händer vid försök till vilseledande?

Hämtning av tentor

 

Anmälan

Anmälan är obligatorisk. I regel är anmälningsperioden från 30 dagar till 10 dagar innan tentamenstillfället, men avvikelser kan förekomma och därför är det viktigt att du själv alltid kontrollerar sista anmälningsdatum. Anmälan görs via Studentportalen eller via LiU-appen.

Tentamina mellan 1 februari-31 augusti (oavsett år) publiceras i Studentportalen 20 december. Tentamina mellan 1 september-31 januari (oavsett år) publiceras i Studentportalen 20 april. Anmälan öppnar i regel 30 dagar innan tentamenstillfället.

Avanmälan

Det är viktigt att du avanmäler om du inte avser att utföra en tentamen. För att undvika de höga kostnader som uppstår för vakter, material och salar måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen, normalt 10 dagar innan tentan. Avanmäl dig gärna trots att sista anmälningsdagen passerat. Trots att kostnader redan uppkommit kan resurser omfördelas vid sena avanmälningar. Du kan avanmäla dig senast tre dygn innan tentamenstillfället.

Tentamenslokal

Några dagar före tentamensdatum finns information om tentamenslokal i Studentportalen och du kommer att bli meddelad per e-post om tid, plats och annan viktig information inför tentamen. Du kan även söka efter en tentamenslokal, och använda dig av kartorna för att hitta till lokalen.

Insläpp i tentamenslokalen

Tentan börjar på exakt angivet klockslag. Närvarokontroll görs vid inpassering till salen. Kom i god tid – vi rekommenderar minst 15 minuter före utsatt tid. Om du kommer efter det att tentan startat får du vänta utanför salen i 30 minuter innan insläpp sker. Kommer du senare än 30 minuter efter tentans starttid så har du inte rätt att skriva tentan.

Identitet- och närvarokontroll

Vid LiU sker rättning av tentamina anonymt. Det innebär att du vid tentamenstillfället tilldelas ett AID-nr (anonymt identitetsnummer) som ersätter namn och personnummer på tentamen. Du måste ha med dig en giltig fotolegitimation och/eller LiU-kort vid tentamen. LiU-kortet används vid utdelning av ditt AID-nr samt vid närvaroregistrering och inlämning så det är en fördel om du har med dig ditt LiU-kort men även en kompletterande annan giltig legitimation. LiU-kort är inget krav för att få genomföra tentamen.

Hjälpmedel

Tentamensvakten kontrollerar medförda hjälpmedel, men det är ditt eget ansvar att endast tillåtna hjälpmedel finns på tentamensplatsen. Vid oklarheter eller om det finns egna anteckningar i exempelvis tabellverk eller formelsamling kontaktas jourhavande lärare.

OBS! Följande utrustning får inte förekomma på tentamensplatsen:

  • mobiltelefon (stängs av och placeras i värdeskåp, väska eller ytterkläder som finns/hänger på angiven plats i salen)
  • dator/surfplatta (förutom vid digital tentamen)
  • mediaspelare
  • smartklocka
  • agenda/planeringskalender

Tänk på att Linköpings universitet inte ansvarar för borttappade alternativt stulna värdesaker.

Under tentamen får ingen kontakt förekomma mellan dig och de övriga som utför tentamen. Lån av hjälpmedel eller skrivmaterial får ske i undantagsfall och ska förmedlas av tentamensvakten. Om du inte följer dessa regler rapporteras detta till examinator eller jourhavande lärare.

Skrivningspapper

Vid tentamen i sal (undantagsvis vissa skriftliga datortentor) får endast de papper och formulär som tillhandahålls av universitetet användas. På varje blad ska AID-nr, datum, utbildningskod och modul samt sidnumrering anges. För tentor gäller att varje ny uppgift redovisas med början på ett nytt blad. I övrigt gäller vad som eventuellt meddelats av jourhavande lärare.

Toalettpaus

Du får inte lämna tentamensplatsen förrän tidigast 60 minuter efter tentamens början. Detta gäller för både inlämning och toalettpaus. Registrering av paus sker hos tentamensvakt och du måste följa de anvisningar som tentamensvakten ger. Rökpaus i samband med tentamen är inte tillåtet enligt beslut DNR LIU-2016-00433.

Brandlarm eller annan form av utrymning

Vid utrymning följs ovillkorligen de anvisningar som ges av tentamensvakten. När larm går innebär detta att salen omedelbart måste utrymmas. Troligen kan tentamen inte fortsätta. Tentamensvakten ska omgående meddela jourhavande lärare och om möjligt insamla det material som finns. Examinator ska ta ställning till hur tentamen ska handläggas och denne ansvarar för att eventuell omtentamen anordnas snarast.

Avsluta en tentamen

Tentamensvakten meddelar när det återstår 10 minuter av tentamenstiden. Vid exakt angiven sluttid måste studenten sluta skriva. Om inte, noterar tentamensvakten en sen inlämning samt tidpunkt och orsak och examinator avgör om tentamen ska bedömas. Det är ditt ansvar att se till att dina identitetsuppgifter (AID-nr, utbildningskod, modul och datum), angivits på samtliga blad och att alla inlämnade blad är numrerade. Allt ska vara ifyllt inom tentamenstiden. I de fall där omslag används ska antalet inlämnade blad anges även på detta. Ifyllt omslag ska också lämnas in även om inga lösningar bifogas.

Distanstentamen

✔️ Begreppet distanstentamen avser salstentamen och digitala tentor i WISEflow som görs på distans.

✔️ Tentamen ska utföras enskilt, dvs samarbete med andra är förbjudet. 

✔️ Examinator får utfärda examinationsinstruktioner avseende eventuellt tillåtna hjälpmedel och dessa ska kommuniceras ut senast fem arbetsdagar innan tentamenstillfället. Om inte några instruktioner ges är alla hjälpmedel tillåtna.

✔️ Tentan görs tillgänglig i valt kursrum (t ex Lisam eller WISEFlow) i samband med att ordinarie tentamenstid börjar (om inte examinator meddelar annat). Vilket kursrum eller motsvarande som ska användas ska ha meddelats senast fem arbetsdagar innan tentamenstillfället. 

✔️ Du lämnar in ditt tentamenssvar i anvisat kursrum. Om oförutsedda händelser inträffar som innebär att tentamenssvaren inte kan lämnas in inom tentamenstiden ska tentamenssvaren omgående skickas enligt examinators anvisningar.

✔️ Om tentamen kräver svar i form av matematiska eller kemiska formler, figurer eller annat som inte är text, kan man fotografera, skanna eller dokumentera på annat sätt, och lägga in/upp materialet i anvisat kursrum. Du ansvarar själv för att inlagt material är i läsbart skick. 

✔️ Examinator eller jourhavande lärare finns tillgänglig för frågor på telefon (alternativt e-post eller chatt) under hela tentamenstiden.

✔️ Det kan inte garanteras att tentamen kan rättas anonymt.

✔️ Observera att tentor via Lisam görs tillgängliga enbart i kursrummet för den aktuella kursomgången. Studenter från tidigare kursomgångar som har anmält sig till tentamen kommer att läggas till i kursrummet för den aktuella kursomgången. Studenter från tidigare kursomgångar uppmanas att kontrollera att de har tillgång till kursrummet för den aktuella kursomgången senast två vardagar innan examinationstillfället och i tveksamma fall kontakta examinator.

Zoomövervakning av distanstentamen

Från och med den 28 maj 2021 kan en kurs välja att övervaka sin distanstentamen via Zoom. Kursen avgör själv om zoomövervakning ska användas vid distanstentamen och det är examinator eller annan personal inom kursen som agerar tentamensvakter. Du som student ska i god tid innan genomförande av tentamen ha fått ta del av information gällande vilka förberedelser som ska göras innan tentamen samt hur själva genomförandet kommer gå till. Vid frågor, kontakta examinator/kursansvarig.

Digital tentamen i sal via WISEflow

Inför tentamen

Vid en digital tentamen skriver du tentan på din egen bärbara dator där du har installerat programvaran FLOWlock Browser. Det är tillåtet att ha med egen mus och eget tangentbord. Möjlighet till lånedator finns och du anmäler behov av lånedator i samband med att du anmäler dig till tentamenstillfället.

Anmälan av lånedator behöver ske innan sista anmälningsdag. Om du efter sista anmälningsdag behöver en lånedator finns möjligheten att utanför salen skriva upp sig på angiven lista. Vid det andra insläppet, 30 minuter efter start, får du i sådant fall komma in i salen och tillgång till en lånedator, förutsatt att det finns tillräckligt med lånedatorer kvar.

Digitala tentor, precis som övriga salstentor, kräver att du har anmält dig i förväg. Du måste också ladda ner och installera programvaran FLOWlock Browser på din laptop. Detta gör du genom att logga in med Edugain och ditt LiU-ID. I systemet klickar du på ditt namn, och på fliken "systemkrav" där det finns en nedladdningslänk för programmet.

För att du ska kunna tentera digitalt behöver du ha tillgång till det trådlösa nätverket Eduroam. Eduroam aktiverar du i Min IT vid ett tillfälle och när det väl är gjort blir du automatiskt inloggad varje gång du får täckning av ett Eduroam-nät.  

Det är du som student som ansvarar för att installationen är gjord i god tid före din tentamen, att du har provat ett Demoflow i WISEflow och att din anslutning till det trådlösa nätverket Eduroam fungerar. 

Under tentamen

Om du har bokat en lånedator så ligger denna, ej inkopplad, på anvisad plats. Du ansvarar själv för att koppla in datorn. Du sätter dig på anvisad plats, kopplar in och startar din dator. Sedan loggar du in i WISEflow. Du söker du upp och väljer det aktuella tentamenstillfället, i samband med det startas FLOWlock automatiskt upp. 

När tentamen startar får du ett särskilt lösenord av tentamensvakten. Du läser frågorna och skriver svaren via FLOWlock, här kan du även komma åt eventuellt digitalt extramaterial. När du är klar lämnar du in tentamen med hjälp av en tentamensvakt och loggar ut. 

Efter tentamen

När tentamen är rättad kan du logga in i WISEflow hemifrån och se sina svar samt lärarens bedömning, förutsatt att flowet tillåter det.

Artiklar om WISEflow i Kunskapsdatabasen

Datortentamen/datorstödd tentamen i datorsal

Inför tentamen

Vid en datortentamen/datorstödd tentamen skriver du tentan i en befintlig datorsal på LiU. Inför tentamen är det viktigt att du säkerställer att du vet ditt LiU-ID och lösenord och att det fungerar att logga in i universitetets datorsalar. Vid problem kontakta helpdesk@student.liu.se eller 013-28 58 98.

Under tentamen

Efter uppmaning av tentamensvakt loggar du in med ditt LiU-ID. Om du ska skriva en anonym tenta eller har fått hjälp med att anmäla dig till tentamenstillfället måste du själv göra din tentamen anonym. I de fallen kommer en ruta upp för att fylla i ett AID-nummer, som ges ut av tentamensvakten. Efter inloggning öppnas en mapp med de filer som du behöver för att genomföra din tentamen. Den nås även via genvägen ”Exam workspace” som finns på skrivbordet. Följ instruktionerna från examinatorn för att genomföra just din tentamen. När du är färdig flyttar du de filer du vill lämna in till ”Exam hand in” som finns på skrivbordet. Kom ihåg att logga ut från datorn!

Efter tentamen

När din tentamen är rättad får du ditt resultat via mail. Har du frågor gällande din tentamen kontaktar du examinatorn eller ansvarig institution.

När tentamenstillfällen krockar

Tentamensservice kan erbjuda att du får skriva båda tentorna på en och samma tentamenstid. Observera att detta inte är möjligt vid en digital tentamen. Du måste vara anmäld på båda tentorna och det krävs att båda examinatorerna godkänner att du skriver tentorna samtidigt via mail till tenta@liu.se. Du kommer inte få tillgång till båda tentorna samtidigt utan du måste lämna in den ena innan du får börja med den andra och ordinarie tider för inlämning gäller. Du måste börja med den tenta som genomförs av övriga studenter i salen du har valt att skriva i. Om båda tentorna skrivs av övriga studenter i salen väljer du själv vilken tenta du skriver först. Var vänlig meddela Tentamensservice i god tid, senast 10 dagar innan tentamenstillfället, om hur du väljer att göra.

Vad händer vid försök till vilseledande?

Tentamensvakten håller noggrann kontroll över tentanderna i salen och endast om det föreligger misstanke om försök till vilseledande tas kontakt med studenten och eventuellt material tas om hand. Tentamensvakten gör också upprepade kontroller av toalettutrymmen och tillvaratar eventuellt otillåtet material som kan misstänkas tillhöra tentan. Vid misstanke om försök till vilseledande gör tentamensvakten en anmälan till jourhavande lärare som exempelvis kontrollerar om ett misstänkt hjälpmedel är tillåtet eller inte. Vakten lämnar även en rapport till ansvarig person på Tentamensservice. Denne kontaktar föredragande i disciplinnämnden som i sin tur tar kontakt med examinator för att utreda om examinator bedömer att anmälan av ärendet ska ske. Examinator kontaktar studenten så snart som möjligt efter tentamenstillfället för att informera om anmälans gång.

Misstanke om försök till vilseledande anmäls till universitetets rektor och ärendet behandlas i universitetets disciplinnämnd. Nämnden består av universitetets rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två studeranderepresentanter.

En varning eller avstängning från undervisning och examination i upp till sex månader kan bli följden av försök till vilseledande. Den vanligaste utdömda påföljden är två månaders avstängning.

Vid beslut om avstängning meddelas berörd student, berörda institutioner inom Linköpings universitet och CSN. Avstängning gäller från och med den dag då beslutet tas.

Universitetet ser lika allvarligt på försök till vilseledande vid laboration, hemtentamen eller uppsatsskrivning som på försök till vilseledande vid tentamen.

Vad händer då en student avstängs efter beslut av Disciplinnämnden? (FAQ)

Hämtning av tentor

Hämtning av tentor sker på respektive institution.


Sidansvarig: marie.plantin@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-12