Göm menyn

Student-UT försäkring för studier och praktik utomlands

                   --- Läs här vid akuta ärenden. ---

På grund av Corona utbrottet är samtliga utbyten inställda för höstterminen 2020. Inga försäkringar kommer att utfärdas under den perioden. 

https://www.student.liu.se/nyhetsarkiv/1.777061?l=sv&sc=true

Ifall du själv väljer att gå emot universitets beslut är det viktigt att kolla att privata försäkringar täcker alla situationer som kan uppstå i samband med Corona, men detta är inget universitetet kan ta ansvar för.

Vem omfattas?

Du är försäkrad när du åker som utbytesstudent eftersom du är grundutbildningsstudent vid Linköpings universitet och studerar eller praktiserar inom ramen för ett avtal med mottagande universitet/praktikplats. Student-UT försäkringen gäller vid utbildning/praktik utomlands. Den ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt den generella student-försäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Mer information hittar du på Kammarkollegiets hemsida

Åker du inte som utbytesstudent, men åker på egen hand, som s k free mover och avser att tillgodoräkna dina studier eller praktik vid hemkomsten, se informationen längre ner på sidan om hur du ska gå tillväga för att få Student-UT försäkringsintyg.

 

Insurance policy number: 202100-3096-74

 

Vad täcker försäkringen?

Information om vad som gäller med avseende på Corona/Covid 19 finns att läsa på Kammarkollegiets hemsida.

Samlingsförsäkringen Student-UT ger endast ett grundskydd. Försäkringen har ingen beloppsgräns. Eftersom varje persons behov av försäkringar varierar måste du alltid själv läsa igenom de fullständiga villkoren från Kammarkollegietsom är den myndighet som tillhandahåller försäkringen. Ska du exempelvis åka på semester till ett tredje land under din utlandsvistelse, måste du se till att teckna annat försäkringsskydd. Student-UT försäkringen gäller:

  • Dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs
  • Två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige eller utbildningsorten i Sverige
  • Under lov så länge den försäkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet
  • Under direkt resa från ett utbildningsland till ett annat för att fortsätta utbytesstudier i det landet
  • Utan självrisk med undantag för Egendomsskydd där självrisken är 1 500 SEK

Sök försäkringsintyg för utbytesstudier utomlands 

Åker du som utbytesstudent och blivit nominerad till ett av LiU´s partneruniversitet är du automatiskt försäkrad via StudentUT. Behöver du försäkringsintyg till Visum, hyreskontrakt eller annat söker du det enkelt on-line i utbytesportalen. Du behöver ange start och slutdatum. Inkludera även Orientation days och språkkurser som börjar innan terminsstart. Ett försäkringsintyg på engelska skickas till din studentmail inom en vecka. 

Utbytesportal Tekfak

Utbytesportal Filfak

Utbytesportal Medfak

Utbytesportal UV

 

Freemover – sök försäkring och ev försäkringsintyg, se instruktion nedan

1) Åker du inte som utbytesstudent, men åker till ett universitet eller organisation/företag med avsikt att tillgodoräkna dina studier eller praktik vid hemkomsten, kan du ansöka om Student-UT försäkringen (inkl. uppsatskurs eller delar av den). 

För att försäkringen ska gälla måste försäkringsavtalet vara påskrivet av LiU samt mottagande universitet/organisation/företag. Avtalet ska signeras av programansvarig eller studievägledare som bekräftar att du har för avsikt att tillgodoräkna dig den angivna studie-/praktikperioden utomlands.

För att lämna in det påskrivna försäkringsavtalet, använd onlineformuläret här. Inom en vecka kommer du får ett svar skickat till din studentmail, tillsammans med ett bevis att du är försäkrad i form av ett försäkringsintyg på engelska.

2) Åker du utomlands på en kurs, fältstudie eller liknande som anordnas av LiU och där det inte finns en mottagande part som kan skriva på ett försäkringsavtal måste du ansöka om en försäkring. Detta försäkringsavtal måste fyllas i och skrivas under  av din programansvarig. Programansvarig står då för försäkringskostnaden. Ladda sedan upp i detta onlineformulär. Ett försäkringsintyg skickas till din studentmail. 

Skadeanmälan - om något har hänt

Om du får sjukvårdskostnader utomlands, dina personliga tillhörigheter går sönder/skadas eller om du blir bestulen, så ska du fylla i en skadeanmälan. Fyll i blanketten enligt anvisningarna och mejla till student.ut@liu.se.

International Office intygar att du är student vid LiU och vidarebefordrar skadeanmälan till Kammarkollegiet för handläggning och utbetalning. Notera att du med din skadeanmälan behöver bifoga kvitton eller annan handling som styrker ditt kostnadsanspråk  Inskannade kopior godkänns av Kammarkollegiet. Har du frågor om din skadeanmälan är du välkommen att skriva till student.ut@liu.se.

 --- Läs här vid akuta ärenden. ---

EU-kortet från Försäkringskassan

Om du ska resa till de nordiska länderna, övriga länder i EU/EES och Schweiz ska du ha med dig ett EU-kort från Försäkringskassan. Detta EU-kort ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner utan annan kostnad än eventuell patientavgift. EU-kortet ger den försäkrade rätt till sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel mm som ges inom det allmänna sjukvårdssystemet i det landet du befinner dig i. Kortet skall alltid visas upp i samband med sjukvård. Mer information och beställning av kortet gör du hos Försäkringskassan

För tredjelandsmedborgare, d v s studenter som är medborgare i länder utanför EU/ESS-område (inklusive Schweiz) skall kontakta kundcenter@forsakringskassan.se så får dom hjälp med att få ett EU-kort. De studenter som är medborgare i EU/ESS länder eller i Schweiz som kommer till Sverige endast för att studera ska ha med sig ett EU-kort från sitt hemland.

Frågor

Vid frågor kring Student UT, mejla student.ut@liu.se

Läs gärna Kammarkollegiets guide - Goda råd vid utlandsstudier

 

 

 

 


Sidansvarig: international@ffk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-29