Göm menyn

Ansökningsprocessen

Var utannonseras utbytesplatserna?

Utannonseringen av utbytesplatser sker genom Utresewebben. Vissa utbytesavtal vänder sig till specifika målgrupper. Dessa har valts ut i samråd med akademiskt koordinator/programansvarig.

När ska intresseanmälan lämnas in?
En komplett ansökan ska vara inkommen till sista ansökningdag. Sista ansökningdag är 1 februari för samtliga utbytesplatser för kommande läsår. Kvarvarande platser för kommande lästår utannonseras i mitten av mars med sista ansökningsdag 1 april. Resterande platser utannonseras också i början av höstterminen med sista ansökningsdag 10 september och avser endast kommande vårtermin.

Vad är en komplett ansökan?
Information om vad som ingår i en komplett ansökan ska framgå på Utresewebben. Information finns under Intresseanmälan.

Vad händer om man är behörig men ändå inte får en plats?
Behöriga sökande som ej erbjudits sökt plats kan erbjudas annan plats om möjligheten finns. Det finns också restplatsomgångar.

Vad händer när man lämnat in sin intresseanmälan ?

Ett bekräftelsemail på intresseanmälan blivit mottagen skickas ut via e-post. Arbetet med bedömning och urval påbörjas direkt efter sista ansökningsdag. 

Besked kommer att skickas ut till alla som sökt.

Vad händer om man blivit erbjuden en utbytesplats?

När en student bilvit tilldelad och tackat ja till en utbytesplats skickas en nominering till partneruniversitetet. Studenten måste sedan själv skicka in en ansökning till partneruniversitetet, dessa är specifika för varje lärosäte och finns antingen på partneruniversitetets hemsida eller så skickas de via e-post från partneruniversitet. Det är alltid partneruniversitetet som antar studenter till sitt eget lärosäte.

Vissa partneruniversitet kräver TOEFL-test eller motsvarande. Det är upp till studenten själv att se till att dessa skickas in i tid. Alla studenter som sökt utbyte vid ett partneruniversitet som kräver TOEFL uppmanas att planera sin tid så att ett sådan test hinns med!

Antagning

Studentutbytet regleras av formella utbytesavtal eller annan överenskommelse mellan de utländska universiteten och Linköpings universitet. Linköpings universitet nominerar studenter och slutlig antagning görs av partneruniversitetet.

Om en student erbjuds en utbytesplats ska denne skriftligen tacka ja eller nej till erbjudandet. Det är partneruniversitetet som antar till utbytesstudier och utfärdar antagningsbesked.

Observera beslutet om villkorad antagning till utlandsstudier inom utbildningsprogram på avancerad nivå för studenter som avser bedriva utbytesstudier under studier på ett masterprogram.


Sidansvarig: international@ffk.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-31