Göm menyn

Behörighet och språkkrav

Både programstudenter och studenter som läser fristående kurs är välkomna att ansöka om utbytesstudier.

Här nedan presenteras behörighetskraven i förenklad form, se fullständigt beslut för den kompletta och exakta texten.

Behörighet

  • Sökande ska kunna tillgodoräkna studierna i den framtida examen och programstudenter ska åka på den av programmet utsedda terminen.
  • Sökande som avser att åka på utbytesstudier inom ramen för fristående kurser ska uppvisa minst 30hp i fristående kurser vid Filosofiska fakulteten och vara registrerade. 
  • Sökande ska uppvisa en studietakt om minst 75% av heltidsstudier (dvs. sökande får inte ha mer än 25% av sina studier släpandes)
  • Studenter som gör studieuppehåll från sitt program under läsåret är behöriga under förutsättning att de uppfyller ovanstående krav terminen före studieuppehållet. Studenter från annan fakultet räknas som behöriga endast om avbrott från utbildningen vid den andra fakulteten anmälts och övriga kriterier uppfylls. 
  • Sökande bedöms på de meriter som finns tillgängliga vid sista ansökningsdag.

 

Språkkrav

Filosofiska fakulteten har generella språkkrav för utbytesstudier som finns presenterade här.

Utöver det kan vissa partneruniversitet ha högre krav (exempelvis att utbytesstudenter behöver skriva ett språktest som TOEFL) detta står då angivet på informationsprofilen för partneruniversitetet. Står det inte i informationsprofilen så behövs det inte för utbytesstudenter från LiU (även om partneruniversitet kan ha det som ett generellt krav för andra utbytesstudenter och det därmed står i deras fact sheet/information profile eller på deras hemsida).

Inom Europa är det vanligt att partneruniversitet kräver en viss språknivå enligt CEFR-skalan (B1, B2 etc). Varje student kan själv skatta sin CEFR-nivå.

  • Engelska

Studenter som vill läsa kurser på engelska måste ha ett godkänt betyg i Engelska B/Engelska Steg 6 från Gymnasiet och bifoga betyget i intresseanmälan om Engelska B/Engelska Steg 6 inte är ett antagningskrav för programmet som läses på LiU.

Högre krav kan gälla vid vissa lärosäten. Testresultat som TOEFL/IELTS behöver inte lämnas in tillsammans med intresseanmälan den 1 februari. Resultatet av testet måste vara partneruniversitetet tillhanda senast deras sista ansökningsdag. Testet behöver alltså inte göras innan 1 februari.

  • Andra språk

För studenter som anmäler intresse till ett läsa kurser på annat språk än engelska (ej norska eller danska) ska något av följande kriterier vara uppfyllt i samband med att intresseanmälan lämnas in*:

  • Minst G på gymnasiebetyget i språket steg 3/B-språk eller motsvarande.

Observera att studenter på det Internationella civilekonomprogrammet och på det Affärsjuridiska programmet med Europainriktining inte behöver intyga om språkkunskaper om de avser studera på det språk som de läser på programmet. 

*högre krav kan gälla för specifika lärosäten.

Språknivåer inom Europa

Inom det nya Erasmus+ programmet gör alla utbytesstudenter ett diagnostiskt test i det språk som studenten ska studera på under utbytet. Mer information om detta kommer.

 

Information för studenter som genomför ett utbyte under första året på ett mastersprogram

Se delegationsbeslutet "Villkorad antagning till utlandsstudier inom utbildningsprogram på avancerad nivå"


Sidansvarig: international@ffk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-12