Göm menyn

Bilateralt avtal

Med bilateralt avtal menas i detta sammanhang ett avtal mellan Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet och ett partneruniversitet som inte ingår i ett större mobilitetsprogram som exempelvis Erasmus. Detta innebär bland annat att det inte finns något specifikt stipendium kopplat till utbytet.

Som för andra utbytesavtal så gäller det att utbytesstudenter inte behöver betala studieavgifter. Däremot kan det finnas andra avgifter så som "administration fees", kåravgift mm som utbytesstudenter behöver betala.

Studier på egen hand

Många av LiUs partneruniversitet utanför Europa välkomnar ansökningar från betalande studenter under en termin eller ett läsår. Detta kan vara aktuellt för LiU- studenter som inte har tilldelats en utbytesplats vid önskat partneruniversitet men som ändå vill studera vid det lärosätet. Om detta alternativ väljs så åker man på egen hand: läs mer om studier på egen hand här. Obs! Det är studenten själv som ansvarar för att ta reda på om universitet välkomnar betalande studenter och hur man ansöker.

Följande partneruniversitet har meddelat att de erbjuder rabatterade studieavgifter för LiU-studenter som vill läsa vid deras universitet som betalande studenter:

University of Nebraska Kearney

Obs! Denna lista innehåller bara de universitet som har aktivt kontaktat oss om detta.


Sidansvarig: international@ffk.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-09