Göm menyn

Vanliga frågor och svar

1. Behöver jag ett intyg till CSN för att bevisa att jag ska på utbytesstudier?

Du är antagen på utbytesstudier i Ladok och behöver inget intyg från LiU då CSN hämtar sin information från Ladok. Denna antagning syns dock inte på Studentportalen.

 

2. Vad är Transcript of Records, Official transcript, Academic Record eller liknande? 

Det är ett utdrag från Ladok over dina avklarade kurser. Det går exempelvis att hämta ut ett sådant på studerandeexpeditionen i Zenit/Kåkenhus eller ladda ner ett på studentportalen. Obs! Det ska vara på engelska.

 

3 Vad är ett Certificate of enrollment eller liknande? 

Det är ett registreringsintyg. Detta kan skrivas ut från Studentportalen eller hämtas ut i Studerandeexpeditionen i Zenit/Kåkenhus eller ladda ner ett på studentportalen. Obs! Det ska vara på engelska.

 

4. Vad är ett school leaving certificate?

Slutbetyget från gymnasiet.

 

5. Hur bevisar jag mina språkkunskaper? 

Inom Erasmus behöver man vanligtvis inte visa sina språkkunskaper med test eller liknande, det finns vissa undantag exempelvis Humboldt University i Berlin och University of Groningen.

Vissa partneruniversitet kräver TOEFL eller motsvarande för att visa engelskakunskaper, dessa är markerade på Utresewebben. Om det inte är markerat på Utresewebben att TOEFL eller motsvarande krävs så behövs det inte (även om det står annat på partneruniversitetets webb).

 

6. Partneruniversitetet begär ett finansieringsintyg, de vill veta att jag kan försörja mig under utbytet. Hur gör jag? 

Detta görs smidigast genom ett intyg från CSN. På CSN:s hemsida finns blanketten 5514W "Blankett för ansökan om intyg för studiefinansiering".

 

7. Hur fungerar det med CSN under utbytesperioden? 

Läs informationen på CSN:s hemsida om regler, belopp mm vid utbytesstudier. För frågor kring ditt bidrag, lån, merkostnadslån mm ta kontakt med CSN.

 

8. Vem skriver på mitt intyg om att jag är utbytesstudent till CSN? 

Du behöver inget intyg till CSN då de hämtar information direkt från Ladok, där du är antagen som utbytesstudent.

 

9. Varför ska man ha ett Learning Agreement? 

Det är en överenskommelse om vad du ska läsa och en grund för det framtida tillgodoräknandet. För Erasmus och Nordplus-studenter är det även reglerat i programmens regelverk att alla studenter måste ha ett Learning Agreement. Learning Agreement skrivs under av den som beslutar över ditt tillgodoräknande (vanligtvis en studievägledare, programansvarige eller landskoordinator.

 

10. Vem bestämmer om jag får tillgodoräkna kurser inom mitt program? 

Det gör din programansvarige så ta kontakt med denne eller din studievägledare om du är osäker. De flesta program har information om tillgodoräkning och kursval under utbytet på programmets hemsida.

 

11. Jag läser fristående kurs. Vem skriver på mitt Learning Agreement?

Vem som skriver på Learning Agreement för dig som läser frisående kurs beror på om du kan tillgodoräkna dig kurserna som du studerar under utlandsvistelsen som en motsvarande kurs här vid LiU eller om du får ta med dem i din examen som breddning. Kontakta studierektorn i aktuellt ämne för att diskutera om tillgodoräkning är möjlig. Om det är möjligt så är det även denna person som skriver under ditt Learning Agreement. Om inte tillgodoräkning är möjlig utan du avser att ha med dig kurserna från utbytet som "valbara poäng" i din examen så kontakta international@ffk.liu.seså att utbildningsledare på Filosofiska fakultetens kansli kan skriva på ditt Learning Agreement.

 

12. Vad är LiUs Erasmus code? 

S LINKOPI 01

 

13. Är det viktigt att skicka in ansökan i tid? 

Ja det är det! Många universitet accepterar endast i tid inskickade ansökningar. Det är ditt ansvar att du skickar in det i tid!


Sidansvarig: international@ffk.liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-15