Göm menyn

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter. Linnaeus-Palmeprogrammet syftar till att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer, bidra till institutionell kapacitetsutveckling och bredda intresset för utvecklingssamarbete hos unga. Utöver det strävar UHR också efter att internationellt utbyte och partnerskap ska bidra till högre kvalitet i utbildningen.

Du ska ha läst minst ett år före avresan och läsa heltid på kurser inom den reguljära utbildningen vid partneruniversitetet som du kan tillgodoräkna inom din utbildning vid LiU. Du kan vara borta en till två terminer.

En förutsättning för att delta i ett utbyte inom Linnaeus-Palme är att din institution/utbildning deltar i programmet och att du uppfyller din fakultets behörighet till utlandsstudier. Ett annat krav är att du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, alternativt vara nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige minst ett år innan utresa.

Mer information finns på https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap/

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: international@ffk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-19