Göm menyn

Tillgodoräkning

När du kommit hem från ditt utbyte och vill tillgodoräkna dina utländska kurser vid LiU vänder du dig till programansvarig eller studievägledare. Betygsdokument (transcript of records) som postas till LiU registreras alltså inte i Ladok. Kurser och betyg från utbytet läggs inte in i Ladok. 

Tillgodoräkning för dig som läser fristående kurs

Som fristående kursare har du oftast många valmöjligheter och stor flexibilitet i dina kursval och tillgodoräkning. Du kan tillgodoräkna kurser som valbara poäng eller som poäng inom ditt fördjupningsområde.

Valbara poäng - Breddning

I sin examen har man möjlighet att ha med valbara poäng, dvs läsa kurser som inte är inom det huvudområde inom vilket man avser att ta ut en examen. De valbara kurserna/poängen ska vara på akademisk nivå och inte ha samma innehåll som andra kurser som ska ingå i examen.

Tillgodoräkning

Dessa kurser behöver inte tillgodoräknas utan när man ansöker om sin examen så bifogar man det ”transcript of records” (betygsdokument) som man fått från partneruniversitetet. Om man vill kan man dock tillgodoräkna kurserna från utbytet. Man ansöker om tillgodoräknande genom att fylla i blanketten "Tillgodoräkning/Utbyte" och skicka in den tillsammans med Transcript of records till international@ffk.liu.se . Om man vill att tillgodoräknandet ska finnas i Ladok till ansökningsomgången 15 april så ska blanketten ha inkommit till international@ffk.liu.se senast 1 april. Om man vill att tillgodoräknandet ska finnas i Ladok till ansökningsomgången 15 oktober så ska blanketten ha inkommit senast 1 oktober. Observera att denna tillgodoräkning endast är möjlig för utbytesstudenter. Dvs om man har studerat utomlands på egen hand som så kallad ”Free mover” så är detta inte en möjlighet.

Fördjupning

Det kan vara möjligt att studera kurser inom sitt huvudområde under utbytet. Då är det extra viktigt att noggrant undersöka partneruniversitetens kursutbud och informera sig om vad exakt man behöver studera under utbytet för att tillgodoräkning ska vara möjlig. Det är viktigt att man tidigt (innan man ansöker om utbytesstudier) tar kontakt med sin studievägledare och/eller studierektor för ämnet och diskuterar det framtida eventuella utbytet och vilka krav som ställs på tillgodoräknande. Om man blir erbjuden en utbytesplats är det viktigt att man diskuterar sina faktiska kursval med sin studievägledare/studierektor och får dem godkända.

Tillgodoräkning

Efter utbytet behöver man ansöka om tillgodoräkning. Detta gör man till studierektorn/studievägledaren för ämnet man avser att tillgodoräkna. Kontakta hen för instruktioner.

Läs mer om Examenskrav

Tillgodoräkning för dig som läser ett program

Var noga med att läsa informationen om krav för tillgodoräkning på ditt programs hemsida samt att få dina kursval godkända av programansvarig/studievägledare. Generella krav är att kurserna under utbytet ska vara på akademisk nivå, ej överlappa kurser som har eller ska läsas. Vad som motsvarar 30 hp framgår i de flesta fall på partneruniversitetets informationsprofil här på utresewebben.


Sidansvarig: international@ffk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-16