Göm menyn

Urvalskriterier

Sökande samlar genom olika kriterier ihop poäng och maximalt kan man få 10 poäng. Utbytesplatserna fördelas sedan i ordning, dvs den som har högst poäng fördelas en plats först osv.

De urvalskriterier som behandlas vid bedömning och den maximala poäng det kriterium kan ge visas här nedan.

  • Studietakt, max 4 poäng
  • Studieresultat, max 4,5 poäng
  • Språkkunskaper, max 0,5 poäng
  • Students motiveringsbrev, max 1 poäng

Se fullständigt beslut

Från och med ansökningsomgången för läsår 23/24 med ansökningsdeadline den 1 februari gäller nytt beslut för urvalskriterierna.

Se fullständigt beslut from 23/24

Sökande bedöms på de meriter som den sökande har vid sista ansökningsdag. 


Sidansvarig: international@ffk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-30