Göm menyn

Urvalskriterier

Sökande samlar genom olika kriterier ihop poäng och maximalt kan man få 10 poäng. Utbytesplatserna fördelas sedan i ordning, dvs den som har högst poäng fördelas en plats först osv.

De urvalskriterier som behandlas vid bedömning och den maximala poäng det kriterium kan ge visas här nedan.

  • Studietakt, max 4 poäng
  • Studieresultat, max 4,5 poäng
  • Språkkunskaper, max 0,5 poäng
  • Students motiveringsbrev, max 1 poäng

Se fullständigt beslut

 

Övergångsregler för ovanstående beslut (se beslut)

Vid lika urvalspoäng beaktas, efter att sökande med högst studieresultat och studietakt prioriterats, studenters engagemang inom internationalisering vid LiU. Under övergångsperioden 2018/19 och 2019/20 räknas allt engagemang kopplat till LiU in. Detta gäller dock endast engagemang som genomförts till och med vårterminen 2017.

Sökande bedöms på de meriter som den sökande har vid sista ansökningsdag. 


Sidansvarig: international@ffk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-11