Göm menyn

Akademiska koordinatorer inom internationalisering

Arbetsterapeututbildningen

Kristin Alfredsson Ågren
011-36 32 84

Michaela Munkholm
011-36 30 75

Biomedicinska analytiker-utbildningen

Åshild Olsen Faresjö
013-28 26 80

Fysioterapeututbildningen

Annika Heslyk
013-28 47 48

Logopedutbildningen

Martin J Ball
013-28 67 91
Christina Samuelsson
013-28 67 95

Läkarutbildningen

Annette Theodorsson
013-28 67 19

Medicinsk Biologi, Experimental and Medical Biosciences

Eva Lindström
010-103 1084

Sjuksköterskeutbildningen

Karin Steel  

013-28 46 06                                                                                                                                                           

Louise Olsson   

011-36 35 17                                                                                                                                                      

 

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-11