Göm menyn

Att åka som Free-mover

Det är viktigt för den medicinska fakulteten att alla studenter erbjuds möjligheter till utlandsstudier. Medicinska fakulteten försöker därför ha utbytesavtal med universitet runt om i världen. Antalet utbytesplatser som olika program erbjuder kan dock variera. Våra utbytesplatser vid våra partneruniversitet är reserverade för utbytesstudenter, som söker plats vid ordinarie ansökningstillfällen. Våra partneruniversitet ska inte kontaktas för att ordna egna placeringar.

Du kanske har en mycket bestämd uppfattning om var och vad du vill läsa. Det innebär ibland att vi inte kan erbjuda något som möter dina önskemål. Om så är fallet kan du på egen hand söka plats som free-mover vid ett utländskt universitet, sjukhus, klinik, etc. Medfak International arbetar enbart med utbytesstudier och har tyvärr inga möjligheter att bistå dig som free-mover med några kontakter.

Om det du planerar att göra ska tillgodoräknas inom din utbildning så kan du använda den här informationen för att planera din studieperiod. Använd blanketten nedan:

Det är viktigt att du ansöker innan den 15 april respektive den 15 oktober terminen innan du planerar att åka iväg.

Checklista

Det är viktigt att du läser igenom all information nedan. Lägg särskilt märke till hur ansökan om tillgodoräknande sker.

 1. Diskutera det du vill göra och hur det ska tillgodoräknas med din akademiska koordinator (se vänsterspalten) på programmet.
 2. Fyll i blanketten "Individual plan for a study period abroad". Läkarstudenter ska kontakta VFU-samordnarna för besked om vilken VFU-period/tidsperiod/studieort under terminen som den planerade studietiden utomlands bör ske under. Vilken period som godkänns beror på hur många andra som vill resa ut samma termin/placering/period/studieort samt antalet studenter på kursen.
 3. OBS! Alla behörighetskrav som gäller för tillträde till den termin ansökan avser, måste vara uppfyllda. Det är också väldigt viktigt att du i mycket god tid, före 15 april respektive 15 oktober, informerar aktuell termin om att du kommer vara utomlands under delar av terminen, med tanke på VFU-planering etc.
 4. Sänd den ifyllda blanketten till programmets akademiska koordinator för underskrift.
 5. Därefter sänds blanketten till din utländska handledare för underskrift. Scannade underskrifter godkänns.
 6. Slutligen sänds ”Individual plan for a study period abroad” till programansvarig som fattar beslut om hur utbytet kommer att tillgodoräknas inom din utbildning.
 7. När du fått blanketten underskriven behåller du själv originalet och skickar en kopia inscannad via mejl till Anna-Maria Josefsson på Medfak International. Om du skickar med flera studenters blanketter i samma mejl så måste du ange namn i rubrikraden på dessa studenter!
 8. Läkarstudenter ska skicka en kopia och meddela aktuell kursadministratör om den planerade placeringen utomlands.
 9. De dokument du behöver för din studieperiod; assessment form, mall för reserapport och ansökan om tillgodoräknande hittar du i dokumentarkivet i vår virtuella mapp (se menyn till vänster).
 10. Assessment form och ansökan om tillgodoräknande lämnar du till Medfak International i original snarast efter hemkomsten. Vänta inte till terminsslut! Detta gäller alla men särskilt studenter som går utbildningens sista termin och ska ansöka om examen.
 11. Mejla också in din reserapport enligt instruktioner i mallen.  En del reserapporter kommer vi att publicera på vår utresewebb, så att kursare kan läsa om dina erfarenheter.
 12. När punkt 10 och 11 är klara så ser Medfak International till att din placering tillgodoräknas.
 13. Gör du VFU som tillgodoräknas i din utbildning så är du försäkrad via Student-UT försäkringen. När du ansöker om ett försäkringsintyg får vi då samtidigt dina datum för utlandsvistelsen vilket vi värdesätter att ha i händelse av kris. Gör ansökan i god tid före avfärd! Du som ska åka som Erasmuspraktikant behöver inte ansöka om försäkring, utan det kommer att ingå när din ansökan blivit beviljad.

OBS! Tänk på att planera i mycket god tid. Under juli och början av augusti liksom under jul/nyårshelg är det mycket begränsad bemanning både på Medfak International och på International Office.


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-24