Göm menyn

Stöd för dig med funktionsvariation

Study and Work Abroad for All, SWAFA, underlättar för unga med funktionsnedsättning att studera och praktisera i ett annat land. På deras sida finns en databas med information om universitet som är anpassade till studerande med funktionsnedsättning och organisationer som kan ta emot praktikanter eller volontärer med funktionsnedsättning. Databasen har för närvarande över 1 000 universitet främst i Nordamerika, Europa, Australien och andra världsdelar samt intresseorganisationer som t ex Amnesty International och biståndsorganisationer i utvecklingsländer.
Databasen har även adresser till organisationer i länderna som kan upplysa om tillgängliga bostäder, transportmedel, den allmänna tillgängligheten, var man kan få hjälpmedel eller personlig assistans.

SWAFA, Study and Work Abroad for All

Behov av pedagogiskt stöd

För dig som behöver pedagogiskt stöd (t ex anteckningshjälp i klassrummet, extra tid för tentor) utomlands kontakta i första hand LiU:s koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning gällande intyg. Du bör också kontakta värdlärosätets enhet för studenter med behov av särskilt stöd. Det brukar man kunna hitta på lärosätets hemsida.

Stöd för dig som reser inom Erasmusprogrammet

För dig med funktionsvariation

Studenter med funktionsvariation som reser ut som Erasmusstudenter kan tilldelas ett högre stipendium för att täcka extra kostnader vid till exempel särskilda behov av:

  • Specialtransport
  • Anpassat boende
  • Assistans i hemmet
  • Medicinsk uppföljning (fysioterapi, vanlig läkarundersökning i värdlandet)
  • Specialmaterial (blindskrift, förstorade fotokopior, inspelningar, etc.)
  • Förberedande teckenspråkskurs 

Tänk på att införsel av mediciner kan skapa problem i tullen i det land du ska resa till. Det kan vara en god idé att kontakta tullverket i respektive land för att se vad som gäller för just din medicin.

Kontakta Erasmusteamet (013-286835) i god tid före avresan för att få hjälp med att skriva en ansökan. Tänk på GDPR och ring helst eller skicka ett kort mail för att boka tid för ett samtal.

För dig som behöver pedagogistk stöd i form av anteckningar eller längre tid på tentor, se ovan "Behov av pedagogiskt stöd."

 

 

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-10