Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Certificate of Attendance

Det finns två olika Certificate of Attendance:

1. Certificate of Attendance (CoA) för Erasmusstudenter. Detta är i två delar, en ska fyllas i vid ankomst och en vid avfärd - för att datumen för stipendieutbetalningen ska bli korrekta.

  • Vid ankomst laddar du upp ditt CoA (med del 1 påskriven) i Utreseportalen för dokument via formuläret Outgoing students - uploading documents 
  • Vid avfärd laddar du upp CoA (med del 1 och 2 påskriven) Utreseportalen för dokument via formuläret Outgoing students - uploading documents

2. Certificate of Attendance (CoA) för bilaterala studenter (utanför Europa) och för Nordplusstudenter. CoA fylls i och laddas upp vid ankomst Utreseportalen för dokument, via formuläret Outgoing students - uploading documents 

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-12