Göm menyn

Certificate of Attendance

Det finns två olika Certificate of Attendance

1. Certificate of Attendance för Erasmusstudenter. Detta är i två delar, en ska fyllas i vid ankomst och en vid avfärd - för att datumen för stipendieutbetalningen ska bli korrekta.

  •  Vid ankomst laddar du upp det som bilaga till ditt Grant Agreement i portalen, tillsammans med ditt underskrivna Learning Agreement
  • Vid avfärd laddar du upp det i blanketten Outgoing students - uploading documents i portalen

2. Certificate of Attendance för bilaterala studenter (utanför Europa) och för Nordplusstudenter. Detta fylls i och laddas upp vid ankomst i blanketten Outgoing students - uploading documents i portalen

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-06