Göm menyn

Certificate of Attendance

Det finns två olika Certificate of Attendance:

1. Certificate of Attendance (CoA) för Erasmusstudenter. Detta är i två delar, en ska fyllas i vid ankomst och en vid avfärd - för att datumen för stipendieutbetalningen ska bli korrekta.

  • Vid ankomst laddar du upp ditt CoA som bilaga vid ansökan om Grant Agreement i Utreseportalen, tillsammans med ditt underskrivna Learning Agreement
  • Vid avfärd laddar du upp CoA via formuläret Outgoing students - uploading documents i Utreseportalen

2. Certificate of Attendance (CoA) för bilaterala studenter (utanför Europa) och för Nordplusstudenter. CoA fylls i och laddas upp vid ankomst i formuläret Outgoing students - uploading documents i Utreseportalen

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-18