Göm menyn

Assessment form

Den här blanketten använder du för att få din kliniska praktik bedömd. Du behöver ha en för varje placering du ska göra utomlands. Dessa ska lämnas in i original enligt anvisningar tillsammans med din ansökan om tillgodoräknande.

Oftast skriver din handledare på för hela perioden. Om du har flera handledare för samma placering kan du behöva använda flera Assessment forms för samma placering, en för varje handledare. Det går utmärkt. Huvudsaken är att du har hela perioden täckt.

Du kan inte använda partneruniversitetets assessment forms.

Assessment form för Medicinska fakultetens studenter


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-30