Göm menyn

Blankett för att ansöka om tillgodoräknande, kompletteras med assessment forms i original och lämnas/skickas in till:

Linköpings universitet

Medicinska fakulteten, Studentenheten, Campus US, plan 11

Anna-Maria Josefsson eller Sabina Kinywa (skriv din akademiska koordinator)

581 83 Linköping

 

Utbytet ska godkännas av programansvarig. Sedan ordnar vi inlägg i Ladok, tillsammans med en text till examanesbeviset där det kommer att framgå att du varit utbytesstudent.

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-01