Göm menyn

Learning Agreement

Ett Learning Agreement innehåller uppgifter om vad du ska studera under tiden du är utomlands. Kontakta din akademiska koordinator som hjälper dig att upprätta en studieplan för tiden utomlands, dvs vad du ska göra utomlands och hur det ska tillgodoräknas inom ditt program efter hemkomst. LÄK-studenter får mejl av Anna-Maria Josefsson med innehåll på utbytet, och kontaktar sin akademiska koordinator vid funderingar över innehållet. Learning Agreement ska i de allra flesta fall bifogas den formella ansökan till partneruniversitetet.
 

Efter kontakt med din akademiska koordinator så vet du vad du ska ansöka om att få göra under studietiden utomlands, och hur det ska tillgodoräknas inom ditt program:

1. Du som inte är Erasmusstudent (dvs du som ska utanför Europa eller åker som Nordplusstudent) meddelar oss via mejl vad du och den akademiska koordinatorn kommit överens om. Vi utfärdar ett Learning Agreement åt dig.

2. Du som åker som Erasmusstudent, ska fylla i dokumentet nedan. Har du möjlighet, fyll gärna i på en PC, inte Mac, eftersom mallen fungerar bättre då.

Mall för Learning Agreement för LÄK, våren 23. Administrativ/akademisk koordinator, etc, förifyllt. 

Mall för Learning Agreement för AT, FYS, MB och SSK 2019/2020 (administrativ koordinator förifylld)

Här nedan ser du två exempel på ifyllda Learning Agreements för Erasmusstudenter. Studenter på andra program kan förhoppningsvis också ha nytta av dessa. 

Exempel på Learning Agreement för LÄK, K 10

Exempel på ett Learning Agreement för en ssk-student Termin 5
 

Instuktioner för att fylla i Learning Agreement korrekt:

 • Texten blir stor i vissa rutor och mindre i andra. Om du vill få samma/liknande storlek, så slå in extra blanksteg med mellanrumstangenten i rutorna med stor text så får du ett snyggare resultat
 • Subject area code är: 0912 (för LÄK), 0913 (för SSK), 0914 (för BMA) och 0915 (för AT, FYS, LOG).
 • Ange din studentmejladress. Vi har haft flera tillfällen där studenter använt andra adresser som då hamnat som skräppost och därmed orsakat fördröjda svarstider och merarbete.
 • Under Receiving institution fyller du i uppgifter om det universitet du ska till. Om du inte fått Erasmus code från det mottagande universitetet så googla fram det eller lämna tomt så länge.
 • Under Planned period of the mobility, fyll i "day/month/year" tack. På så vis får vi enkelt koll på att studietiden inte underskrider 60 dagar, som är minimum inom Erasmus+-programmet. OBS - mycket viktigt för att undvika återbetalningsskyldighet!
 • Under Table A: Fyll i VFU-moment/kurser du ska göra vid ditt värduniversitet. Klinisk praktik har ofta ingen kurskod. Skriv istället exempelvis "8 weeks internal medicine" eller "4 weeks paediatric care", etc. enligt vad du kommit överens med din akademiska koordinator.
 • Under Table B: Här fyller du i vilka VFU-moment/kurser inom ditt program som du får tillgodoräkna dig genom utbytet och med hur många poäng, enligt vad du fått veta från din akademiska koordinator
 • Language competence, bedöm själv dina språkkunskaper enligt CEFR:s språkskala
 • "Responsible person" - här fyller du i uppgifter om din akademiska koordinator.
 • Skriv under. Be din akademiska koordinator skriva under. LÄK-studenter lämnar in sin till Anna-Maria Josefsson som ordnar underskrift av akademisk koordinator.
 • Ditt underskrivna Learning Agreement ska du ha med dig och få underskrift på hos ditt mottagande universitet, för att sedan ladda upp det i Utbytesportalen, där vi på Medfak stämmer av att det är ok. Därefter kan ditt stipendium betalas ut.
 • OBS! Om värduniversitetet har en egen Learning Agreement, som ska vara med i din ansökan och som innehåller Table A och Table B, så räcker det med att upprätta ett Learning Agreement. Du behöver inte göra två olika, ett för LiU och ett för värduniversitetet.

I annexet hittar du ytterligare förklaringar till Learning Agreement.

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-20