Göm menyn

Nordplus

Nordplus Högre utbildning är ett program för utbildningssamarbete i Norden och Baltikum.

Vem kan delta?

Förutsättningar för att delta i Nordplus är att

  • din utbildning eller ditt ämne ingår i ett Nordplus-nätverk
  • du är nominerad till utlandsstudier

Nordplusstipendium

Stipendiet är att betrakta endast som bidrag till de extra kostnader som studier eller praktik utomlands medför.

Det är viktigt att komma ihåg att LiU inte kan garantera medel, eller påverka storleken på utbetalda summor. LiU söker medel baserat på inkomna ansökningar. Den utbetalda summan kan variera baserat på inom vilket nätverk du läser (t ex Nordlys, Norek, Nordplus psykologinätverk, Nordisk Textil Net och Nordtek).

För Nordplusstipendier gäller att

  • du får tillgodoräkna dig utlandsstudierna som en del din examen vid LiU
  • du har läst ett år vid LiU
  • du bor på studieorten, pendling mellan studieort och hemort är inte tillåtet
  • det finns ett Learning Agreement mellan LiU, mottagande institution och studenten
  • du lämnar in en slutrapport över utbytet. Du får ett mejl om hur du ska göra.

Man kan också beviljas stipendier till kortare utbyte, s.k. expressmobilitet. Minimitiden för expressmobilitet är 1 vecka (5 arbetsdagar). Mobiliteten ska utgöra en del av en studiehelhet, som till exempel en virtuell kurs där den fysiska mobiliteten finns inbyggd. Expressmobilitet är också möjlig ifall den klart utökar möjligheterna för studenterna att utnyttja partnerinstitutionernas utbildningsutbud. För övrigt gäller samma regler som vid Nordplus studentmobilitet.

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-25