Göm menyn

Reserapporter från våra studenter

Alla studenter från Medicinska fakulteten som åker som utbytesstudent skriver en reserapport om sin tid utomlands. Från och med det här läsåret är det obligatoriskt att lämna in en reserapport för att få sitt tillgodoräknande.  Eftersom det är så nytt, har vi inte så många rapporter ännu.

Du som funderar på en utbytesperiod hittar förhoppningsvis bra information här, både vad gäller det studiemässiga innehållet och socialt/kulturellt. Du hittar kanske information även i en reserapport från en student som inte läser just ditt program.


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 20 15:37:01 CEST 2017