Göm menyn

Säkerhet utomlands

För det mesta går utlandsvistelserna helt problemfritt men ibland kan situationer uppstå då du kan behöva råd eller information om hur du går vidare. Dessa källor kan du ha nytta av om en kris uppstår:

 • LiU har en samlingsförsäkring för utbytesstudenter och en del utlandspraktikanter. Om du är försäkrad via LiU och är allvarligt sjuk, befinner dig i en nödsituation eller behöver hjälp med att uppsöka akut vård, kontakta Falck Global Assistance (+46 8 587 717 49, fga@se.falck.com). Om du vill läsa mer om LiU:s samlingsförsäkring, se Försäkringar.
 • Läs mer om Kammarkollegiets samlingsförsäkring StudentUT
 • Kammarkollegiet har en bra sida Goda råd vid utlandsstudier som kan vara värt att läsa.
 • Läs igenom säkerhetsinformationen som finns på UD:s hemsida. Du kan också ladda ner UD:s app ”RESKLAR” som innehåller motsvarande information.
 • Du kan hitta information om det land du ska åka till genom Utrikespolitiska institutets Land guides. Du kan hämta hem informationen gratis genom bibliotekets hemsida och klicka på Databases i menyn. Skriv in Landguiden i sökfältet.
 • Skriv upp dina kontaktuppgifter på "svensklistan", det vill säga den kontaktlista som UD/ambassaden använder för att snabbt kunna kontakta dig om en krissituation skulle drabba ditt värdland medan du är där.
 • Se till att du har förberett dig väl genom att läsa på om landet du ska åka till; säkerhetsläget, det politiska läget, trafiksäkerhet osv.
 • Du kan förbereda dig genom att göra en egen riskbedömning med fokus på din digitala, fysiska och mentala säkerhet när du är utomlands. Några saker som du kan inkludera i din egen riskbedömning:
  • Religion
  • Seder och bruk
  • Lagar och regler
  • Politiskt klimat
  • Vad man får och inte får publicera på sociala media
  • Könsnormer
  • Säkra områden
  • Reservplaner

Vid allvarlig plötslig händelse kan LiU komma att kontakta dig för att säkerställa att du mår bra och är i säkerhet.

Om du känner att du behöver bearbeta dina upplevelser efter din utlandsvistelse så kan du få kostnadsfritt stöd via Studenthälsan vid LiU. Din fakultet kan hjälpa dig att anpassa din studiegång ifall det skulle finnas ett behov av det på grund av oförutsedda situationer, till exempel om du behöver resa hem tidigare än förväntat.

Relaterat material:
Säkerhet och risk utomlands - egenstudier
Risk assessment - riskbedömning.docx


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-12