Göm menyn

Erasmusstipendium för studier med start vt 2022 eller senare

För dig som ska resa ut som Erasmusstudent

Innan du kan ansöka om att få ett Erasmusstipendium behöver du ha ansökt om och blivit nominerad till utlandsstudier via din fakultet.

Du är berättigad Erasmusstipendium även om du läser på distans, så länge du är i värdlandet. Läser du på distans från Sverige berättigar det inte till ett Erasmusstipendium.

OBS! Nedan information är för dig som reser ut med start vt 2022 eller ht 2022


1. Att göra före eller precis i början av Erasmusstudierna

 • Gör det diagnostiska språktestet online (Online Linguistic Support - OLS) om du har blivit erbjuden ett sådant, vilket i stort sett alla ska bli. Inbjudan till testet skickas ut via mail från mitten av augusti och framåt. 
   
 • Bestäm om du vill resa hållbart till din studiedestination och därmed söka ett resebidrag för detta via Utreseportalen - Uploading documents - Erasmus+ Travel Grant. Du kan få 50 EUR extra på ditt stipendium om du reser med tåg, buss eller bilpool. Majoriteten av resan ska vara hållbar. Läs gärna mer om Green Erasmus härintill.
   
 • Om du studerar med funktionsnedsättning eller har barn som behöver resa med dig, kan du ansöka om extra medel för att täcka extra kostnader som kan uppstå i och med dina utlandsstudier. Du kan beviljas ett tillägg (top-up) om 250 EUR per månad. Om det inte täcker dina extra kostnader kan du istället ansöka om ersättning för faktiska kostnader.
  Det kan t ex vara aktuellt vid särskilda behov av:
  • Specialtransporter
  • Anpassat boende
  • Assistans i hemmet
  • Medicinsk uppföljning (fysioterapi, vanlig läkarundersökning i värdlandet)
  • Specialmaterial (blindskrift, förstorade fotokopior, inspelningar, etc.)
  • Förberedande teckenspråkskurs 

Du behöver ansöka om detta i god tid före avresa. Kontakta Erasmusteamet på International Office för att boka ett möte. Var noga med att inte uppge känslig information i ditt mail när du bokar mötet.

 • Om du har redan har pedagogiskt stöd vid LiU har du rätt till detta även vid utlandsstudier. Om du behöver pedagogiskt stöd som t ex extra tid vid tentor eller anteckningsstöd vid föreläsningar och du redan har ett intyg från Studenthälsan, kontakta dem i god tid för en översättning av ditt intyg. Du behöver även kontakta partneruniversitetet för att säkerställa att du kan få den hjälp du har rätt till. Vill du ha hjälp med detta, kontakta Erasmusteamet på International Office. Var noga med att inte uppge känslig information i ditt mail.
   
 • Fyll i ett Learning Agreement, det ska vara komplett (Tabell A och B) och undertecknat av både dig, din akademiska koordinator vid LiU och värdlärosätet. Du får mallen och till och information om hur du fyller i Learning Agreement av din fakultetskoordinator.
    
 • Ansök om Erasmusstipendium genom att fylla i ett stipendieavtal Erasmus Grant Agreement. Vid distansstudier från annat land än värdlandet utgår inget Erasmusstipendium och du behöver inte fylla i Grant Agreement. Om du planerar sk blandad mobilitet ska du kryssa i den rutan och då är det datumen för den fysiska delen (som ska vara 5-30 dagar) du ska skriva in i Erasmus Grant Agreement.

  Du hittar Erasmus Grant Agreement via din fakultets utreseportal:

      Filosofiska Fakulteten
      Tekniska Fakulteten
      Utbildningsvetenskap
      Medicinska Fakulteten

      Innan du kan skicka in Grant Agreement ska du ha laddat upp:

Certificate of Attendance när du har börjat dina utbytesstudier, och ett komplett Learning Agreement.

Du ska också intyga att du har läst Annex II General Conditions to the Grant Agreement.

2. Att göra under Erasmusstudierna

 • Om du kommer att förlänga, förkorta eller avbryta din Erasmusvistelse, ska du omedelbart kontakta Internationella enheten samt din fakultetskoordinator.
 • Om något inträffar under dina Erasmusstudier som gör att dina planerade kurser ändras ska du fylla i Changes to the Learning Agreement.
 • Vid olycka eller andra akutsituationer under Erasmusstudierna kontakta i första hand Falck Global Assistance (+46 8 587 717 49, fga@se.falck.com).

3. Att göra efter avslutade Erasmusstudier

 • Ladda upp ett av värdlärosätet signerat Certificate of Attendance som bekräftar att start-och slutdatum stämmer överens med Grant Agreement. Ladda upp det i din fakultets Utreseportal i formuläret "Outgoing students - Uploading documents- Certificate of Attendance/Traineeship Certificate.
 • Om du har rest hållbart till/från din studiedestination kan du därmed söka ett resebidrag för detta via Utreseportalen - Uploading documents - Erasmus+ Travel Grant. Du kan få 50 EUR extra på ditt stipendium om du reser med tåg, buss eller bilpool. Majoriteten av resan ska vara hållbar. Läs gärna mer om Green Erasmus härintill.
 • Besvara EU-kommissionens utvärderingen som skickas till dig per mejl efter avslutade Erasmusstudier. Obs! Denna utvärdering har just nu tekniska problem och det dröjer därmed innan den kan skickas till dig. Det är en obligatorisk del för att få andra delen av stipendiet utbetald.
 • Ansök om tillgodoräknande för de kurser du tagit under ditt utbyte så snart som möjligt efter avslutade utbytesstudier.

I sista utbetalningen justeras summan beroende på om du har varit ute kortare eller längre tid än enligt datumen i Grant Agreement och som du har kommunicerat till oss via mail.


Diagnostiska språktester och språkkurser

För studenter som åker ut ht 22 blir det en ny hanteringsprocess för EU:s språktester - Online Linguistic Support (OLS). Vi kommer lägga upp information här så snart vi har mer information. Du kommer även få ett mail med mer information när informationen är på plats.

Erasmusstudenter som ska studera på bulgariska, danska, kroatiska, engelska, estniska, finska, franska, gäliska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, tyska och ungerska ska göra ett diagnostiskt språktest online före utlandsvistelsen.

Har du frågor om gratis kurs eller språktest, kontakta erasmusstipendium@liu.se.

Förbättra dina språkkunskaper på plats

Planerar du att resa tidigare till din utländska studieort för att läsa en språkkurs före dina utlandsstudier? Du kan söka Erasmusstipendium även för de kursdagarna. Kravet är att du läser en kurs antingen i landets språk eller i ditt undervisningsspråk. Vi ger dock inte stöd för språkkurser i engelska, norska eller danska. Språkkursen kan anordnas antingen av ett universitet eller av en annan kursamordnare och den behöver inte vara poänggivande. För att söka visar du att du har gått kursen genom att maila ett kursintyg där det framgår att du läste den och mellan vilka dagar den pågick. Maila intyget till erasmusstipendium@liu.se.

De extra medlen är inte garanterade på förhand utan delas ut i mån av möjlighet.

Erasmus+ stipendiebelopp

Stipendiebeloppen beror på vart du reser och hur länge du är utomlands. Beloppet är också beroende av om du är på s.k. lång mobilitet eller kort blandad mobilitet.

Nedan ser du de aktuella stipendiebeloppen. Observera att utbetalningarna sker enligt en fast växelkurs satt vid tidpunkten då LiU tog emot stipendiemedlen och att det kan ta upp till tre veckor innan du har pengarna på ditt konto efter vi har skickat underlag till ekonomiavdelningen.

Den första utbetalningen motsvarar 70% av den totala stipendiesumman baserat på de datum du uppgett i stipendieansökan.

Den andra utbetalningen justeras beroende på om du har förlängt eller förkortat dina Erasmusstudier.

Tabell över bidrag för olika EU-länder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om Erasmus+

LiU:s Erasmuskod: S LINKOPI01


Läs mer: Dina rättigheter och skyldigheter i Erasmus Student Charter.

Läs om LiU-studenten Staffans Erasmusstudier


Intresserad av hållbarhet och miljö inom internationell mobilitet? Läs mer och låt dig inspireras


Har du laddat ner Erasmus+ appen? Erasmus+ at your fingertips!
Appen är ett bra verktyg för att hitta information och tips vid det lärosäte eller stad du ska studera i. Du är kanske intresserad av en ”buddy”? Boende? Second hand affärer? Bra fik?

Du kan även själv lägga in tips eller dela med dig av din Erasmusupplevelse.

Du loggar in med eduGAIN som ditt LiU-konto är kopplat till. Appen finns där du laddar ner appar.

Erasmus+ logo

 

 

 

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-28