Göm menyn

Erasmusstipendium för studier som startar ht 2021

Innan du kan ansöka om att få ett Erasmusstipendium behöver du ha ansökt om och blivit nominerad till utlandsstudier via din fakultet.

Checklista för dig som ska resa ut som Erasmusstudent

OBS! Nedan information är för dig som reser ut med start ht 21.

 
1. Att göra före eller precis i början av Erasmusstudierna

 • Fyll i ett Learning Agreement, det ska vara komplett (Tabell A och B) och undertecknat av både dig, din akademiska koordinator vid LiU och värdlärosätet.

  Learning Agreement film


   
 •  

 •  
 • Ansök om Erasmusstipendium genom att fylla i ett stipendieavtal (Erasmus Grant Agreement) online i utreseportalen.  Fyll i Grant Agreement enbart om du planerar fysiskt utbyte, dvs på plats i värdlandet. Vid distansstudier utgår inget Erasmusstipendium och du behöver inte fylla i Grant Agreement. Om du planerar viss del av utbyteskurserna digitalt och viss del på plats fysikst, fyll i ett Grant Agreement för de dagar du kommer att studera på plats i värdlandet.

  Du hittar Erasmus Grant Agreement via din fakultets utreseportal:

      Filosofiska Fakulteten
      Tekniska Fakulteten
      Utbildningsvetenskap
      Medicinska Fakulteten

      I stipendieavtalet ska du ladda upp:

      Certificate of Attendance (del ett av det tvådelade dokumentet för start och slut av de fysiska delarna av              Erasmusstudierna), när du har börjat dina utbytesstudier, och ett komplett Learning Agreement.

      Om du enbart läser kurser vid värdlärosätet på distans från Sverige och därmed inte fyller i Grant Agreement, laddar du       upp Learning Agreement i Utreseportalen - Uploading documents.

 • Kontakta din fakultet och meddela om du kommer att studier på plats i värdlandet eller följa kurser på distans från Sverige
 • Gör det diagnostiska språktestet online (Online Linguistic Support - OLS) om du har blivit erbjuden ett sådant. Läs mer om Diagnostiska språktester längre ner på sidan.
 • Bestäm om du vill ta tåget till din studiedestination och därmed söka extra medel för detta via Utreseportalen - Uploading documents - Erasmus+ Travel Grant (läs mer längre ner).

2. Att göra under Erasmusstudierna

 • Om du kommer att förlänga, förkorta eller avbryta din Erasmusvistelse, ska du omedelbart kontakta Internationella enheten samt din fakultetskoordinator.
 • Om något inträffar under dina Erasmusstudier som gör att dina planerade kurser ändras ska du fylla i Changes to Learning Agreement.
 • Vid olycka eller andra akutsituationer under Erasmusstudierna kontakta Falck Global Assistance i första hand.

3. Att göra efter avslutade Erasmusstudier

 • Ladda upp ett av värdlärosätet signerat Certificate of Attendance (del två) som bekräftar att start-och slutdatum stämmer överens med Grant Agreement. Ladda upp det i din fakultets Utreseportal i filen "Outgoing students - Uploading documents- Certificate of Attendance/Traineeship Certificate.
  Gäller enbart om du varit på plats i värdlandet/vid värdlärosätet.
 • Besvara utvärderingen (EU Participant Report) som skickas till dig per mejl efter avslutade Erasmusstudier
  Avsändare; replies-will-be-discarded@ec.europa.eu (Notera att mailinbjudan kan hamna i din skräpkorg)
 • Ansök om tillgodoräknande för de kurser du tagit under ditt utbyte så snart som möjligt efter avslutade utbytesstudier

I sista utbetalningen justeras summan beroende på om du har varit ute kortare eller längre tid än enligt datumen i Grant Agreement.

Erasmus+ stipendiebelopp

Stipendiebeloppen för studier kan variera från läsår till läsår. Summan beror på vart du reser och hur länge du är utomlands. Notera att du måste studera utomlands i minst 90 dgr för att vara berättigad att erhålla ett Erasmusstipendium.

Nedan ser du de aktuella stipendiesummorna. Observera att utbetalningarna sker enligt en fast växelkurs satt vid tidpunkten då LiU tog emot stipendiemedlen och att det kan ta upp till tre veckor innan du har pengarna på ditt konto efter vi har skickat underlag till ekonomiavdelningen.

Den första utbetalningen motsvarar 70% av den totala stipendiesumman baserat på de datum du uppgett i stipendieansökan.

Den andra utbetalningen justeras beroende på om du har förlängt eller förkortat dina Erasmusstudier.

 Erasmus stipendiumbelopp för studier

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien


Om du reser med medföljande barn och har fått ansökan om tillägg godkänd*

460 €/månad

 

 


660 /månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike

 

Om du reser med medföljande barn och har fått ansökan om tillägg godkänd*

400 €/månad

 

 

 

 

 

 

600 €/månad

Visste du att det finns extra stipendier att söka för dig som...

...reser med barn. Erasmusstudenter kan ansöka om ett tillägg (top-up) om 200  per månad för medföljande barn

...väljer att ta tåget till studiedestinationen. Internationella enheten utlyser ett antal stipendier om vardera 190 (ca 2000 SEK). Det är tåget som ska vara huvudsakliga färdmedlet för din resa. Vid konkurrens om medel kommer lottning att ske. För utbetalning av stipendiet kommer du att behöva skicka in kvitton på din betalda tågresa. Söker gör du i utreseportalen - Under uploading documents.

...studerar med funktionsvariation. Studenter med fysiska, psykiska eller neuropsykologiska funktionsvariationer som reser ut som Erasmusstudenter kan tilldelas ett högre stipendium för att täcka merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte. Det kan t ex vara aktuellt vid särskilda behov av:

 • Specialtransport
 • Anpassat boende
 • Assistans i hemmet
 • Medicinsk uppföljning (fysioterapi, vanlig läkarundersökning i värdlandet)
 • Specialmaterial (blindskrift, förstorade fotokopior, inspelningar, etc.)
 • Förberedande teckenspråkskurs 

Tänk på att införsel av mediciner kan skapa problem i tullen i det land du ska resa till. Det kan vara en god idé att kontakta tullverket i respektive land för att se vad som gäller för just din medicin.

Om du behöver akademiskt stöd som t ex extra tid vid tentor eller anteckningsstöd vid föreläsningar och du redan har ett intyg från Studenthälsan, kontakta dem för en översättning av ditt intyg i god tid.

Kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Åstrand (013-282802) så snart som möjligt före avresa om det är aktuellt för dig att söka extra medel för tågresa, funktionsvariation eller om du reser med barn.

Diagnostiska språktester och språkkurser

Erasmusstudenter som ska studera på bulgariska, danska, kroatiska, engelska, estniska, finska, franska, gäliska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, tyska och ungerska ska göra två obligatoriska diagnostiska språktester online, ett före utlandsvistelsen och ett efteråt.

Information kommer att skickas ut via mail och du får en länk till Online Linguistic Support, OLS, för att göra testet. Alla som får ett resultat A1-B1 erbjuds automatiskt en gratis onlinekurs i studiespråket. Det är frivilligt om du vill nyttja kursen men den kan vara ett bra stöd inför din utlandsvistelse. Även de som får högre testresultat kan välja att få en gratis kurs i antingen studiespråket eller studielandets språk. Språkkurser erbjuds dock inte i engelska, norska eller danska.

Hittar du inte inbjudan i din mailkorg, kika även i spamkorgen.

Har du frågor om gratis kurs eller språktest, kontakta erasmusstipendium@liu.se.

Förbättra dina språkkunskaper på plats

Planerar du att resa tidigare till din utländska studieort för att läsa en språkkurs före dina utlandsstudier? Du kan söka Erasmusstipendium även för de kursdagarna. Kravet är att du läser en kurs antingen i landets språk eller i ditt undervisningsspråk. Vi ger dock inte stöd för språkkurser i engelska, norska eller danska. Språkkursen kan anordnas antingen av ett universitet eller av en annan kursamordnare och den behöver inte vara poänggivande. För att söka visar du att du har gått kursen genom att maila ett kursintyg där det framgår att du läste den och mellan vilka dagar den pågick. Maila intyget till erasmusstipendium@liu.se.

De extra medlen är inte garanterade på förhand utan delas ut i mån av möjlighet.

Mer information

LiU:s Erasmuskod: S LINKOPI01

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter i Erasmus Student Charter.
 

Erasmus+ at your fingertips!

Har du laddat ner Erasmus+ appen?

Den kan vara ett bra verktyg för att hitta information och tips vid det lärosäte eller stad du ska studera i. Du är kanske intresserad av en ”buddy”? Boende? Second hand affärer? Bra fik?

Du kan även själv lägga in tips eller dela med dig av din Erasmusupplevelse.

Du loggar in med eduGAIN som ditt LiU-konto är kopplat till. Du hittar den där appar finns.

Läs mer på hemsidan: Erasmus+ at your fingertips eller kolla på webbinariet om appen: Eramus goes digital

A picture of the Eramusapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-17