Göm menyn

Erasmus+

Erasmusprogrammet är ett EU-finansierat program för internationalisering inom utbildning. Medverkan i programmet gör det möjligt för LiUs studenter att läsa på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land med stipendium och på samma villkor som de inhemska studenterna. Studenter kan också få Erasmusstipendium för utlandspraktik inom Erasmusprogrammet.
Läs mer under respektive rubrik Erasmusstudier och Erasmuspraktik.

Distansstudier inom Erasmusprogrammet

Pga pågående pandemi kan det vara möjligt att delar av dina Erasmusstudier sker digitalt. Vad gäller för att du ska erhålla Erasmusstipendium?

  • Om du följer kurser/utför praktikuppgifter som värdlärosätet/praktikplatsen erbjuder digitalt från Sverige utgår inget Erasmusstipendium för dessa dagar
  • Om du är i värdlandet och följer distanskurser som värdlärosätet erbjuder/gör praktikuppgifter för praktikplatsen innebär det fysisk mobilitet och du erhåller Erasmusstidpendium för dessa dagar
  • Den totala tiden som du läser kurser vid värdlärosätet (på plats eller från Sverige) ska vara minst 90 dagar. För praktik gäller minst 60 dagar.

Du kommer att behöva visa intyg att du befunnit dig i värdlandet.  Förutom det obligatoriska Certificate of Attendance, kan det innebära att du laddar upp flyg- eller tågbiljetter, där datum och ditt namn framgår.

Brexit och Erasmus+

Efter utträdet ur EU kommer Storbritannien inte vara med i den kommande programperioden för
Erasmus+ 2021-2027. Svenska organisationer som har pågående Erasmus+ mobilitets- och partnerskapsprojekt
med aktörer i Storbritannien kan fullfölja dessa. Lärosäten som blivit beviljade Erasmusmedel för denna period även kan använda dessa för mobilitet i Storbritannien. Studenter kan med andra ord åka på planerad mobilitet till Storbritannien med senast avslut 31 maj 2022 såvida LiU fortfarande har medel kvar att fördela.

Efter den 31 december 2020 krävs studentvisum för studenter som ska studera i Storbritannien
längre än 6 månader. För studenter som ska studera i Storbritannien kortare än 6 månader krävs inget visum.
Detta gäller även för studenter som gör utbytesstudier inom Erasmus+. Läs mer på Svenska Ambassaden i Storbritanniens hemsida

Erasmus+ at your fingertips!

Har du laddat ner Erasmus+ appen?

Den kan vara ett bra verktyg för att hitta information och tips vid det lärosäte eller stad du ska studera i. Du är kanske intresserad av en ”buddy”? Boende? Second hand affärer? Bra fik?

Du kan även själv lägga in tips eller dela med dig av din Erasmusupplevelse.

Du loggar in med eduGAIN som ditt LiU-konto är kopplat till. Du hittar den där appar finns.

Läs mer på hemsidan: Erasmus+ at your fingertips eller kolla på webbinariet om appen: Eramus goes digital

A picture of the Eramusapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-12