Göm menyn

Erasmus+

Det EU-finansierade Erasmusprogrammet gör det möjligt att läsa på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land med stipendium och på samma villkor som de inhemska studenterna. Du kan också få stipendium för utlandspraktik inom Erasmusprogrammet.

Distansstudier inom Erasmusprogrammet

Pga pågående pandemi kan det vara möjligt att delar av dina Erasmusstudier sker digitalt. Vad gäller för att du ska erhålla Erasmusstipendium?

 • Om du följer kurser/utför praktikuppgifter som värdlärosätet/praktikplatsen erbjuder digitalt från Sverige utgår inget Erasmusstipendium för dessa dagar
 • Om du är i värdlandet och följer distanskurser som värdlärosätet erbjuder/gör praktikuppgifter för praktikplatsen innebär det fysisk mobilitet och du erhåller Erasmusstidpendium för dessa dagar
 • Den totala tiden som du läser kurser vid värdlärosätet (på plats eller från Sverige) ska vara minst 90 dagar. För praktik gäller minst 60 dagar.

Du kommer att behöva visa intyg att du befunnit dig i värdlandet.  Förutom det obligatoriska Certificate of Attendance, kan det innebära att du laddar upp flyg- eller tågbiljetter, där datum och ditt namn framgår.

Brexit och Erasmus+

Efter utträdet ur EU kommer Storbritannien inte vara med i den kommande programperioden för
Erasmus+ 2021-2027. Svenska organisationer som har pågående Erasmus+ mobilitets- och partnerskapsprojekt
med aktörer i Storbritannien kan fullfölja dessa. Lärosäten som blivit beviljade Erasmusmedel för denna period även kan använda dessa för mobilitet i Storbritannien. Studenter kan med andra ord åka på planerad mobilitet till Storbritannien med senast avslut 31 maj 2022.

Efter den 31 december 2020 krävs studentvisum för studenter som ska studera i Storbritannien
längre än 6 månader. För studenter som ska studera i Storbritannien kortare än 6 månader krävs inget visum.
Detta gäller även för studenter som gör utbytesstudier inom Erasmus+. Läs mer på Svenska Ambassaden i Storbritanniens hemsida

Vem kan bli Erasmusstudent?

Du som är student inom grund- eller forskarutbildning kan studera heltid under minst tre månader och max tolv månader vid ett annat europeiskt lärosäte som din utbildning har ett avtal med. För att delta i ett Erasmusutbyte måste du:

 • Vara registrerad på LiU och uppfylla fakultetens behörighetskrav för utlandsstudier.
 • Du ska skriva skriva in dig för heltidsstudier på värdlärosätet och kunna tillgodoräkna dig studieperioden utomlands eller få ett erkännande via Diploma Supplement.
 • Genomföra språktest före och efter utlandsstudierna om ett sådant erbjuds före studiestart av EU-kommissionen. (Det är inga prestationskrav kopplade till testerna utan de är enbart diagnostiska.)

De flesta Erasmusstudenterna är registerade på kurser vid värduniversitetet men det finns också möjlighet att resa ut för att samla empiri till uppsats/exjobb.

Det går att resa ut som Erasmusstudent mer än en gång under din studietid. Du kan resa ut på studier och/eller praktik under sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, dvs tolv månader vardera på kandidat-, master- och doktorandnivå. Du skulle alltså till exempel kunna få stipendium för två månaders praktik och tio månaders studier medan du läser till kandidatexamen och sedan ändå ha möjlighet till ett års Erasmusstudier på magisternivån.

Tänk på att du kan söka extra stipendium om...

...du väljer att ta tåget till din studiedestination

Internationella enheten utlyser ett antal stipendier om vardera 190  (ca 2000 SEK) för Erasmusstudenter som inför utbytet höstterminen 2020 väjer att ta tåget till studiedestinationen. Tåg ska vara huvudfärdmedlet för din resa. Vid konkurrens om medel kommer lottning att ske. För utbetalning av stipendiet kommer du att behöva skicka in kvitton på din betalda tågresa samt en kortare reseberättelse. Söker gör du i din fakultets Utreseportal -  Outgoing students - Uploading documents.

...du har medföljande barn under ditt utbyte

Erasmusstudenter/praktikanter kan ansöka om ett tillägg (top-up) om 200/5  per månad för medföljande barn, utöver det allmänna Erasmusstipendiet. Läs mer om stipendienivåer under Erasmusstudier och Erasmuspraktik.

...du studerar med någon form av funktionsvariation

Studenter med fysiska, psykiska eller neuropsykologiska funktionsvariationer som reser ut som Erasmusstudenter kan tilldelas ett högre stipendium för att täcka merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte. Det kan t ex vara aktuellt vid särskilda behov av:

 • Specialtransport
 • Anpassat boende
 • Assistans under föreläsningar (ta upp anteckningar, etc.) eller i hemmet
 • Medicinsk uppföljning (fysioterapi, vanlig läkarundersökning i värdlandet)
 • Specialmaterial (blindskrift, förstorade fotokopior, inspelningar, etc.)
 • Förberedande teckenspråkskurs 

Tänk på att införsel av mediciner kan skapa problem i tullen i det land du ska resa till. Det kan vara en god idé att kontakta tullverket i respektive land för att se vad som gäller för just din medicin.

En särskild ansökan om medel behöver skickas in innan din avresa.

Om du har frågor om de extra stipendier som går att söka, kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Åstrand i god tid innan utbytets start.

A picture of the Eramusapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ at your fingertips!

Har du laddat ner Erasmus+ appen?

Den kan vara ett bra verktyg för att hitta information och tips vid det lärosäte eller stad du ska studera i. Du är kanske intresserad av en ”buddy”? Boende? Second hand affärer? Bra fik?

Du kan även själv lägga in tips eller dela med dig av din Erasmusupplevelse.

Du loggar in med eduGAIN som ditt LiU-konto är kopplat till. Du hittar den där appar finns.

Läs mer på hemsidan: Erasmus+ at your fingertips eller kolla på webbinariet om appen: Eramus goes digital

 

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-22