Göm menyn

Erasmus

Det EU-finansierade Erasmusprogrammet gör det möjligt att läsa på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land med stipendium och på samma villkor som de inhemska studenterna. Du kan också få stipendium för utlandspraktik inom Erasmusprogrammet. 

Vem kan bli Erasmusstudent?

Du som är student inom grund- eller forskarutbildning kan studera heltid under minst tre månader och max tolv månader vid ett annat europeiskt lärosäte som din utbildning har ett avtal med. För att delta i ett Erasmusutbyte måste du:

  • Vara registrerad på LiU och uppfylla fakultetens behörighetskrav för utlandsstudier.
  • Du ska skriva skriva in dig för heltidsstudier på värdlärosätet och kunna tillgodoräkna dig studieperioden utomlands eller få ett erkännande via Diploma Supplement.
  • Genomföra språktest före och efter utlandsstudierna om ett sådant erbjuds före studiestart av EU-kommissionen. (Det är inga prestationskrav kopplade till testerna utan de är enbart diagnostiska.)

De flesta Erasmusstudenterna är registerade på kurser vid värduniversitetet men det finns också möjlighet att resa ut för att samla empiri till uppsats/exjobb.

Det går att resa ut som Erasmusstudent mer än en gång under din studietid. Du kan resa ut på studier och/eller praktik under sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, dvs tolv månader vardera på kandidat-, master- och doktorandnivå. Du skulle alltså till exempel kunna få stipendium för två månaders praktik och tio månaders studier medan du läser till kandidatexamen och sedan ändå ha möjlighet till ett års Erasmusstudier på magisternivån.

Som Erasmusstudent kan du även ansöka om ett högre stipendium om du reser med barn. Läs mer på Erasmusstudier eller Erasmuspraktik

För generell information om Erasmus+ kan du ladda ner appen Erasmus+ i din IPhone eller Android.

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Nov 30 12:54:48 CET 2018