Göm menyn

Internationella möjligheter på grundlärarprogrammet 4-6

När  |  Behörighet |  Studier  |  VFU  |  Sommarkurser  |  Global profil  |  Stipendier  |  Examensarbete  |  Kontakt

När kan jag åka?

 • Du kan åka under din VFU i termin 5. För år 4-6 gäller det Matematik-VFU, 3hp.
 • Du kan också åka termin 6 antingen under UK 5 och UK 6 dvs i de sista 10 veckorna på terminen och / eller under ditt Examensarbete 1 under förutsättning att din handledare går med på att ha distanshandledning.
 • Du kan slutligen åka termin 8 från och med v 5 - under bara avslutande VFU, 13,5 hp eller även under ditt Examensarbete 2 under förutsättning att din handledare går med på distanshandledning.
 • För övriga terminer, kontakta din programansvarig.

Till intresseanmälan >>

Behörighet och språkkrav

 • Sökande ska uppvisa minimum 30 hp från en utbildning inom Området för utbildningsvetenskap vid ansökningstillfället och vara registrerad för en utbildning inom Området för utbildningsvetenskap. 
 • Studenter som gör studieuppehåll under läsåret är behöriga under förutsättning att de varit heltidsstuderande terminen före studieuppehållet. Studenter från annan fakultet räknas som behöriga endast om utbytesstudier ska ingå i utbildning inom Området för utbildningsvetenskap. 
 • Sökande bedöms på de meriter som finns tillgängliga vid sista ansökningdag.
 • Sökande ska uppvisa en studietakt om minst 75% av heltidsstudier (dvs. sökande får inte ha mer än 25% av sina studier släpandes)
 • Studenter som söker VFU utomlands måste därutöver uppvisa behörighet till motsvarande VFU-kurs vid Linköpings universitet.
   

Urval

Urvalskriterierna är beslutade av Området för utbildningsvetenskaps nämnd för internationaliseringsfrågor och beslutet i sin helhet, inklusive viktningar och poängfördelning för de olika kriterierna, återfinns i nämndens beslut. De urvalskriterier som behandlas vid bedömning är den studerandes:

 • Studietakt, max 4 poäng
 • Studieresultat, max 4,25 poäng
 • Språkkunskaper, max 0,5 poäng
 • Engagemang vid LiU, max 1,5 poäng (StuFFs gradering av engagemang)
 • Students eget motiveringsbrev, max 1 poäng

Sökande samlar genom olika kriterier ihop poäng och maximalt kan man få 11,5 poäng. Utbytesplatserna fördelas sedan i ordning, det vill säga den som har högst poäng fördelas en plats först osv.

Antagning

Studentutbytet regleras av formella utbytesavtal eller annan överenskommelse mellan de utländska universiteten och Linköpings universitet. Linköpings universitet nominerar studenter och slutlig antagning görs av partneruniversitetet. Om du nomineras ska du skriftligen meddela om du vill ha platsen eller ej. Antagningen är preliminär till dess att du accepterats som student av det utländska universitetet. Alla sökande får besked huruvida de kommit med eller ej.

Reservantagning

Eventuell reservantagning sker fortlöpande.

Förberedelser inför utbytet >>
Kursen ges i slutet av varje termin. Anmälan görs till international@kfu.liu.se

Fältstudier

För närvarande erbjuds inte fältstudier för ditt studieprogram men det finns goda möjligheter för dig och dina studiekamrater att själva ta initiativ till studiebesök eller fältstudier!

Under två veckor på fältkurs i Indien besöker lärarstudenter skolor, universitet, projekt, tempel mm. I New Delhi, Agra, Varanasi och Kolkata.
 

Studier

Universitet som vanligtvis har kurser som passar år 4-6:

 • Oslo Metropolitan University (norska el engelska)
 • Dublin City University
 • Chester University (OBS! helår)
 • University of Groningen, Netherlands (engelska)
 • KU Leuven, Belgien (engelska)
 • National Institute of Education Singapore (engelska)
 • The Hong Kong University of Education (engelska)
 • Salisbury University of Maryland, USA

Övriga universitet – du letar själv kurser:

 • Universitet i Stavanger (norska el engelska)
 • Åbo akademi, Vasa Finland (på svenska: Biämnen inom Grundlärarutbildning F-6 el kurser på engelska)
 • University of Eastern Finland (engelska)
 • Pädagogische  Hochschule Zürich, Schweiz (engelska el tyska)
 • PXL University of Applied Sciences and Arts, Hasselt Belgien (engelska)
 • Thomas More University of Applied Sciences, Campus Vorselaar Belgien (engelska)
 • University of Wales (Inclusive Education el Primary Education)
 • Charles University, Prag (engelska)

Sök utbytesplatser >>

Gör en sökning bland våra utbytesplatser. Välj ”Faculty wide agreement” under "Programme and subjects".

VFU

Du kan välja att åka iväg under terminstid som en del av utbildningen eller söka en sommarkurs om 7.5 hp. Se på din studiegång där lämpliga perioder är markerade och ta kontakt med din programansvarige och/eller studievägledare för att se när det passar in i studiegången. 

Behörighet

Du ska uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens. Din utlands-VFU ska motsvara samma antal veckor eller överstiga antalet veckor (det inkräktar dock på din ämnesteori-kurs men kan vara berättigat om din utlands-VFU placering är i ett land som ligger långt bort). Din VFU-placering ska godkännas av programansvarig. 

VFU genom utbytesavtal

Sök i databasen på universitetet/skolans namn. Exempelvis ”Bellarmine University”

Finland

 • Åbo akademi, Vasa eller Åbo  

Indien

 • Silver Oaks School, Bangalore och Hyderabad

Japan

 • Shintennoji Primary School

Kina

 • The Education University of Hong Kong (EdUHK)

Singapore

 • National Institute of Education Singapore (Ej avslutande)

Tyskland

 • Europa Universität Flensburg

USA

 • Bellarmine University: Louisville Kentucky
 • Western Kentucky University: Bowling Green Kentucky
 • Trinity Valley School, Forth Worth Texas

Övrig VFU

Spanien

 • Mondragon Unibertsitatea, Eskoriatza

VFU på egen hand

Det finns möjlighet att förlägga en del av den verksamhetsförlagda utbildningen till en skola eller förskola utanför Sverige som du själv letat upp. Det är inte så svårt som man kan tro att hitta plats. Det enklaste är att skicka en förfrågan till förskolan/skolan direkt. Denna förfrågan bör skrivas på engelska. Det går också i vissa fall att söka svenska eller skandinaviska skolor utomlands. Adresser till svenska skolor och förskolor utomlands finns på Skolverkets webbplats.

Du ansvarar själv för kontakterna med skolan när du planerar VFU på egen hand. Tänk på att vara ute i mycket god tid! Vid frågor kontakta programansvarig för ditt utbildningsprogram.

Övrigt

Tänk på att de flesta skolor utomlands har ”klädkoder”, dvs du som lärare förväntas klä dig formellt (snyggbyxor, skjorta/snygg top, ev slips och/eller kavaj. I vissa skolor ska du också tänka på att täcka axlarna, ha kjol som går till knäna. Utanför Sverige gäller också ”no visible tatoos or piercings”. Ibland kan du förväntas delta i undervisning eller skolaktiviteter på lördagar (Japan, Indien).

Sommarkurs

Utbildningsvetenskap/lärarutbildningen erbjuder egna sommarkurser för dig som vill pröva att resa till en annan kultur och miljö tillsammans med andra studenter och samtidigt få chansen att pröva undervisning. Lärarprogrammets sommarkurser är upplagda som fristående kurser som du läser utöver din utbildning. Du förbereder dig vid LiU under ett par seminarieträffar och bestämmer avresa tillsammans med din kursansvarige och dina medstudenter. Vanligtvis inleds sommarkursen med ett par dagars fältkurs innan gruppen installerar sig på boende och börjar VFU perioden. Läs mer om de olika alternativen.

OBS! Pga pandemiläget I världen så är osäkerheten fortfarande stor vad gäller genomförandet av sommarkurserna utomlands. Kurserna kan komma att ställas in med kort varsel.

Indien - Silver Oaks School, Hyderabad

 • Vad: Fristående VFU-kurs 5 veckor, OBS! under sommaren. 
 • När: Preliminärt v 29-33. Kursen börjar i Hyderabad v 30.
 • Kontakt: Helene Elvstrand, helene.elvstrand@liu.se
 • Behörighet: Du ska ha ha läst minst 3 terminer vid ansökningstillfället och även kunna visa en referens vid fråga.
 • Kostnad: Möjligt att söka CSN merkostnadslån och stipendier. Resa och uppehälle betalar du själv. 
 • Veta mer: Ladda ner informationsbladet (pdf)

Schweiz

 • Vad: 1-4 veckor i Zürich, Schweiz. Du kan välja att stanna mellan 1-4 veckor. Reducerad avgift för studenter från LiU.
 • Var: Pädagogische Hogeschool Zürich, Schweiz
 • När: 20 juni – 15 juli 2022
 • Mer information och tidigare studentberättelser:
  www.phzh.ch/international/summer-school  
  https://phzh.ch/en/Services/International-Office/Incoming-students/Reports/summer-school/

 • Datum 2022
  • 20 – 24 June: Special Needs and Inclusive Education in Switzerland
  • 27 June – 1 July: Special Needs and Inclusive Education in a Global Context
  • 27 June – 8 July: Innovative Approaches to Inclusive Education (online course which can partly be combined with the course “Special Needs and Inclusive Education in a Global Context”) and on-site socio-cultural programme
  • 4 – 8 July: Violence Prevention in Schools
  • 11 – 15 July: The Digital Transformation of the Classroom
  • 11 – 15 July: Special Needs and Inclusive Education (own project with individual coaching; only available after 3 weeks of Inclusive Education courses above)

Kenya - KenSwed Academy Nairobi

 • Vad: Fristående VFU-kurs 5 veckor OBS! under sommaren. 
 • Var: Calvary Baptist school (grundskola) eller Kenwed Academy (gymnasieskola) i Ngong Town utanför Nairobi. Yrkeslärare kan även komma att placeras i Eldoret beroende på inriktning.
 • När: 13 juni- 17 juli 2022 – gemensam fältstudie. Förberedande seminarium april-juni och uppföljning samt examination september-oktober.
 • Kontakt: Per-Olof Hansson, IEI per-olof.hansson@liu.se 
 • Behörighet: Du ska ha ha läst minst 3 terminer vid ansökningstillfället.
 • Kostnad: Möjligt att söka CSN merkostnadslån och stipendier. Resa och uppehälle betalar du själv. 
 • Veta mer: Ladda ner informationsbladet (pdf)

Japan 

 • Vad: Fristående VFU-kurs 5 veckor, OBS! under sommaren. 
 • Var: Osaka och NAra (4 mil från Osaka). 
 • När: Juni-juli (8 juni 2020). Förberedande seminarium april-juni och uppföljning samt examination september – oktober. 
 • Kontakt: Per-Olof Hansson, per-olof.hansson@liu.se
 • Behörighet: Du ska ha ha läst minst 3 terminer vid ansökningstillfället och även kunna visa en referens vid fråga.
 • Kostnad: Möjligt att söka CSN merkostnadslån och stipendier. Resa och uppehälle betalar du själv. 

Global profil

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Läs mer om global profil.

Examensarbete utomlands

Är du intresserad av att genomföra ditt examensarbete utomlands? Då kan du till exempel söka MFS-stipendium eller stipendium från Internationaliseringsnämnden för Utbildningsvetenskap för att kunna samla material till uppsatsen i ett utvecklingsland.

Läs mer om examensarbete utomlands och de olika möjligheterna

 

Kontakt

Lena Örnestrand, Internationell koordinator
E-post lena.ornestrand@liu.se 
Telefon 013-281097

Sofia Boo, Programansvarig F-3 (Linköping) och 4-6
E-post sofia.boo@liu.se

Maria Arvidsson, Programansvarig F-3 (Norrköping)
E-post maria.arvidsson@liu.se

Maria RosqvistStudievägledare Grundlärarprogrammet
E-post maria.rosqvist@liu.se

Justyna Johnsson, Studievägledare/ Internationell koordinator
E-post justyna.jonsson@liu.se

Sofia i Japan

Sofia gör VFU i Japan

Mitt namn är Sofia Gustafsson och jag tog examen från grundskollärarprogrammet 4-6 i juni 2020. Under min sista termin tillbringade jag och tre klasskompisar fem veckor i Osaka, Japan, som en del av utbildningens avslutande VFU. Vi studenter fick väldigt fria tyglar att planera och genomföra vår undervisning under tiden vi var där. Jag hade lektioner i idrott och hälsa med två klasser i årskurs 1 samt en klass i årskurs tre där jag bland annat introducerade olika svenska lekar, vilket eleverna älskade. Jag hade även även kombinerade matematik/engelska-lektioner med en klass i årskurs sex. Det var stort fokus på eget ansvar trots att handledare och andra lärare på skolan ständigt närvarade och kunde hjälpa och stötta om så behövdes. Det var dock svårt att få till det totala helhetsansvaret som den avslutande VFU:n ska innebära och det var därför bra att kombinera veckorna i Japan med de avslutande VFU-veckorna i Östergötland. På detta sätt fick jag det bästa av två världar och jag rekommenderar verkligen alla intresserade att ta chansen!!

Mitt bästa tips om du funderar på att åka till Japan för VFU är att innan du åker lära dig några enkla fraser på japanska. Det uppskattades enormt när vi försökte kommunicera med såväl elever som lärare på deras språk. På min sista lektion skulle eleverna skriva brev om sig själva på engelska och den lektionen inleddes med att jag hade skrivit ett brev till eleverna. Detta brev fick jag hjälp att översätta till japanska och jag inledde lektionen med att läsa upp mitt brev på japanska. Det var långt ifrån perfekt men det visade också eleverna att det är okej att göra fel – att göra sitt bästa är gott nog!

Linda i Japan

Linda gör VFU i Japan

Jag heter Linda och jag tog examen från grundskollärarprogrammet 4-6 i juni 2020. Under min sista termin tillbringade jag och tre klasskompisar fem veckor i Osaka, Japan, som en del av utbildningens avslutande VFU. Eftersom avslutande VFU:n handlar om att jag som lärarstudent ska ta ett huvudansvar för undervisningen planerade och genomförde jag lektioner i engelska, matte och SO för årskurserna tre och fem. På fritiden besökte vi olika tempel, museum, restauranger, shoppingställen och karaokebarer samt turistattraktioner som Disneyland och Universal Studios. Vi hann också förbi Nara, Kobe, Kyoto, Tokyo och Japans största IKEA.

Mitt bästa tips till dig som ska åka utomlands: bjud lärarkollegor, rektor och/eller elever på svensk mat! Vi bjöd våra japanska kollegor på köttbullar, potatismos, brunsås och lingonsylt, kaviarmackor, chokladbollar, Djungelvrål, Ahlgrens bilar och en massa andra svenska delikatesser. Det kräver lite planering - vi tog med oss pärlsocker, vaniljsocker och kaviar från Sverige, det andra köpte vi på IKEA i Osaka - men det uppskattas så mycket och är ett relativt enkelt sätt att säga tack på.


Victor i USA

Victor

Victor Brandt undervisade matematik i Franklin Simpson Middle School, Kentucky.Sidansvarig: international@kfu.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-11