Göm menyn

A-Ö

A

Ansökan 
Ansökan till studier och VFU utomlands sker 1 februari, 1 april, 10 september genom att du lämnar in en intresseanmälan i Utreseportalen.

Application for Erasmus Grant

B

Behörighet 
Behörig att söka utlandsstudier eller VFU utomlands är den som uppfyller behörighetskriterierna för ansökan. Se kraven under fliken Behörighet på din programsida i menyn. Ibland kan även värdlärosätet ha särskilda behörighetskrav och då står det angivet särskilt.

C

Certificate of Attendance

Certificate of Enrollment
Kan krävas av vissa partneruniversitet. Motsvarar ett intyg som visar att du är registrerad på utbildningen

Checklista 
Vad man ska göra och vilka dokument som ska skickas in beror på vilken typ av utbytesstudent man är. Följ den checklistan som gäller dig

E


Erasmus /Erasmus+
Det EU-finansierade Erasmusprogrammet gör det möjligt att läsa på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land med stipendium och på samma villkor som de inhemska studenterna. Du som är student inom grund- eller forskarutbildning kan studera heltid under minst tre månader och max tolv månader vid ett annat europeiskt lärosäte som din utbildning har ett avtal med. 

Erasmus code 
LiU:s Erasmuskod: S LINKOPI01

Erasmusavtal 
Avtal mellan LiU och partneruniversitetet (exempelvis Université de Pau)

Erasmusstipendium för studier 

Erasmus praktik

Du kan också få stipendium för utlandspraktik inom Erasmusprogrammet.
Det är möjligt att söka Erasmusstipendium mer än en gång under din studietid. Du kan resa ut på studier eller praktik i sammanlagt tolv månader per utbildningsnivå, dvs tolv månader vardera på kandidat-, master- och doktorandnivå. Du skulle alltså till exempel kunna få stipendium för fyra månaders praktik eller ex-jobb och dessutom sex månaders studier medan du läser till kandidatexamen och sedan ändå ha möjlighet till ett års Erasmuspraktik på masternivå. 
 

F

Försäkring 
Du är försäkrad när du åker som utbytesstudent eftersom du är grundutbildningsstudent vid Linköpings universitet och studerar eller praktiserar inom ramen för ett avtal med mottagande universitet/praktikplats. Student-UT försäkringen gäller vid utbildning/praktik utomlands. Den ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt den generella student-försäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Mer information hittar du på vår webb och Kammarkollegiets hemsida.

LiU har en samlingsförsäkring för utbytesstudenter och en del utlandspraktikanter. Om du är försäkrad via LiU och är allvarligt sjuk, befinner dig i en nödsituation eller behöver hjälp med att uppsöka akut vård, kontakta Falck Global Assistance (+46 8 587 717 49, fga@se.falck.com). Om du vill läsa mer om LiU:s samlingsförsäkring, se Försäkringar.

I

Internationaliseringsnämnden
Styrelsen för Utbildningsvetenskaps Internationaliseringsnämnd har i uppgift att arbeta med internationella frågor inom lärarutbildningarna/området utbildningsvetenskap vid LiU h Nämnden kan även dela ut vissa stipendier.

Intresseanmälan
Ansökan om utlandstudier, VFU utomlands eller sommarkurs utomlands görs i form av en intresseanmälan digitalt via Utreseportalen.

L

Learning Agreement 
Ett Learning Agreement är ett dokument i vilket man skriver de kurser man ämnar studera under sitt utbyte. Dokumentet ska sedan skrivas på av studenten själv, partneruniversitetet och av LiU.

M

Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter med internationellt intresse som avser att samla material till sitt examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå genom en fältstudie under minst åtta veckor. Stipendium erbjuds om 27 000 kr.

 
Mobilitetsfönster 
Särskilt utpekade terminer/kurser där det är lämpligt att studera och / eller göra sin VFU utomlands. Se ditt programs studiegång/programplan.

Mobilitetskurs 
”Internationell mobilitet, 3hp”. Kursen har målet att ge dig god förberedande information och kunskap inför din utlandsresa, vägledning under den utländska vistelsen och efterföljande bearbetning av erfarenheterna och insikterna.

MoveOn 
Databasen för in- och utresande utbytesstudenter och som även innehåller alla våra avtal med våra utländska partners. Intresseanmälan till utlandsstudier/VFu och sommarkurs görs i ”Moveons utreseportal”

N

Nordplusstipendium 

P

På-plats-intyg 
Certificate of Attendance.

R

Resebidrag
Resebidrag kan sökas av lärarstudenter i form av stipendier och resebidrag.

Riskbedömning
I vissa fall görs en riskbedömning inför en fältkurs, VFU-period eller studier utomlands som kommuniceras med studenten. Ta alltid del av Utrikesdepartementets reserekommendationer UD:s reseinformation 

 

S

Sommarkurs   
Erbjuds genom lärarutbildningen vid LiU eller genom någon av våra partneruniversitet. Annonseras ut under VFU  eller Studier på din programsida i menyn.
 

Stipendier
Se under fliken Stipendier på din programsida i menyn. 

 

Sökmotor
Här hittas utbytesplatserna som är lämpliga för olika programstudenter.
 

T

Tillgodoräkning 

U

Urval
Sökande till utlandsstudier och VFU bedöms på de meriter som den sökande har vid sista ansökningsdag. Se under fliken Urval på din programsida i menyn. 

UD:s reseinformation 
Råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa: Vad du bör tänka på, problem som kan uppstå och vilken hjälp du kan få av Utrikesdepartementet i olika situationer. Här finns också Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till våra ambassader och konsulat. Detaljerad reseinformation för olika länder finns på respektive ambassads hemsida. 


Utbytesavtal
Avtal mellan Lärarutbildningar vid LiU och partneruniversiteten utomlands.
 

Utreseportalen 

Å

Återbud
Återbud är förstås tråkigt men lämnas i god tid till utresekoordinator så att andra studenter har chans att nyttja din plats

 


Sidansvarig: international@kfu.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-17