Göm menyn

Praktik (VFU) utomlands

Som lärarstudent har du goda möjligheter att förlägga en VFU-period utomlands. Du kan välja att åka iväg under terminstid som en del av utbildningen eller söka en sommarkurs om 7.5 hp. Sista ansökningsdag för VFU utomlands är 1 februari samt 10 september.

Se på din studiegång där lämpliga perioder är markerade och ta kontakt med din programansvarige och / eller studievägledare för diskussion när det passar in i studiegången. Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

För att din VFU period ska bli så givande som möjligt är det viktigt att du tänker igenom vad du har för syfte och mål med din VFU utomlands. Som ett led i förberedelserna deltar du i kursen ”Internationell mobilitet, 3hp”. Kursen har målet att ge dig god förberedande information och kunskap inför din utlandsresa, vägledning under den utländska vistelsen och efterföljande bearbetning av erfarenheterna och insikterna. Kursplanen finns på: http://kdb-5.liu.se/liu/nuv/kp_detail_print_sv.lasso?&ID=4020396

VFU på egen hand

Det finns möjlighet att förlägga en del av den verksamhetsförlagda utbildningen till en skola eller förskola utanför Sverige som du själv letat upp. Det är inte så svårt som man kan tro att hitta plats. Det enklaste är att skicka en förfrågan till förskolan/skolan direkt. Denna förfrågan bör skrivas på engelska. Det går också i vissa fall att söka svenska eller skandinaviska skolor utomlands. Adresser till svenska skolor och förskolor utomlands finns på Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/svensk-utbildning-i-utlandet/svenska-utlandsskolor/adresser-europa-1.9740

Du ansvarar själv för kontakterna med skolan när du planerar VFU på egen hand. Tänk på att vara ute i mycket god tid! Vid frågor kontakta programansvarig för ditt utbildningsprogram.

Ansökan

 • Ansökan till VFU utomlands på egen hand sker fortlöpande. Tänk på att vara ute i mycket god tid! Planera minst en termin innan din VFU. Beslut fattas av programansvarig.
 • Sista ansökningsdag för VFU utomlands via avtal är 1 februari samt 10 september. Det gäller Hong Kong University of Education, Singapore, Åbo Akademi, Europa-universität Flensburg, Etvös Lorand University Budapest samt Kentucky, USA.
 • Sista ansökningsdag för sommarkurserna ”VFU utomlands 7.5 hp” söks 1 feb samt 1 april (reservplatser)

 Ansökan(https://www.student.liu.se/ut/lararutbildning/praktik/vfu-utomlands/1.734649/ansokan-om-vfu-utomlands-20171222.pdf)  ska innehålla

 • underskriven ansökan
 • aktuellt Ladok-utdrag
 • motiveringsbrev på engelska
 • en referens  
 • ev intyg för förtroendeuppdrag och engagemang vid LiU.

OBS! Vissa platser (USA, Singapore och Hong Kong) är väldigt populära och ett urval görs därför. Urvalskriterier som behandlas vid bedömning finns på

Lämna din ansökan i ett kuvert märkt

VFU Utomlands
Kansliet för Utbildningsvetenskap (KfU)
Linköpings universitet
581 83 Linköping

 

Partnerskolor

OBS! Antalet platser som är tillgängliga kan variera från termin till termin. VFU plats erbjuds utifrån vad de lokala skolorna kan erbjuda. 

 

 • Etiopien


EtiopienVad: VFU

Var: Addis Abeba under ca 5 veckor.

När: Lämplig tidpunkt är någon gång mellan februari och april. Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Kontakt: Per-Olof Hansson, IEI per-olof.hansson@liu.se.se för mer information om placeringen.

Ansökan: 1 februari och 10 september. 

Övrigt: Boende på guest house (nära campus).  VFU genomförs på skolor i närheten. För grundskolan behöver det bli privata skolor pga språket (men de undervisar på engelska). På gymnasiet blir det public schools som är av det enkla slaget. Det kan även finnas möjlighet att göra VFU för blivande yrkeslärare beroende på ämne/n.
 

 • Finland


Vad: VFU i partnerskolor. Alla lärarprogram, inklusive Yrkeslärare.

Var: Åbo Akademi

När: Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Kontakt: Eva Tjernström, Lärarprogrammet eva.tjernstrom@liu.se KfU för mer information.

Ansökan: 1 februari och 10 september
 

 • Hong Kong


Vad: VFU Endast Förskola, F-3 och 4-6. 

Var: Hong Kong

När: Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Kontakt: Lena Örnestrand, KfU lena.ornestrand@liu.se 

Ansökan: 1 februari och 10 september.

Övrigt: mellan 4 veckor upp till 1 år. VFU placeringen arrangeras av Hong Kong Institute of Education (HKIEd) och genomförs på universitetets tillhörande skolor The HKIEd Jockey Club Primary School eller HSBC Early Childhood Learning Centre.
Ladda ner mer information (pdf)
Studenter följer helt HKiED:s rekommendationer. Det är studentens ansvar att ta reda på vilka regler och klädkoder som gäller.
 

 • Indien


Vad: VFU

Var: Silver Oaks School i Bangalore

När: Bästa tidpunkten för VFU i Bangalore är i november, februari eller i juli. Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Kontakt: Per-Olof Hansson, IEI per-olof.hansson@liu.se 

Ansökan1 februari och 10 september.

Övrigt: Silver Oaks School är under uppbyggnad och har förskola, grundskola och första årskurserna på gymnasieskolan. Skolan har en systerskola i Hyderabad som skulle kunna fungera som VFU-plats för gymnasielärarstudenter. Silver Oaks är en privatskola som ligger i IT-området i Bangalore.

Det är en mycket intressant skola i och med deras pedagogik: Man använder sig av ämnesövergripande undervisning och ”inquiry-based learning”; utgår således från elevernas frågor som relateras till kursmålen. De följer inte läroböckerna utan använder sig av referenslitteratur och mobilteknologi för att utveckla elevernas förmågor.

Det finns även spetsklasser i Matematik och NO. Lärarna har också goda kvaliteter i att bedöma lärande. All undervisning sker på engelska. Skolan har andra resurser i form av utvecklad sportanläggning och skolgård. I övrigt undervisas alla elever i yoga, dans, bild och alla religioner tas upp i undervisningen. Boende för LiU-studenter kommer vara i lägenheter i närheten av skolan.

OBS! Ämneslärare i Gy kan få dela sin VFU period i motsv gymnasiet och i åk 7-9.

 

 • Kenya


Vad: VFU

Var: Oftast vid KenSwed, Nairobi men också i Kibera.

När:  Februari. Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Kontakt: Per-Olof Hansson, IEI per-olof.hansson@liu.se för mer information om sommarkursen och placeringen i Nairobi.

Ansökan1 februari och 10 september.

 

 

 • Singapore


Vad: VFU/”International practicum”. Ej Förskola, Fritidshem eller avslutande VFU Ämneslärare Gy.    

Var:  Singapore

När: Sommarmånaderna  (3-4 veckor). Eventuellt även i februari beroende på när de nationella proven genomförs.   Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Kontakt: Lena Örnestrand lena.ornestrand@liu.se

Ansökan1 februari och 10 september.

Övrigt: VFU:n arrangeras av the National Institute of Education (NIE) och genomförs på universitetets upptagningsskolor.  OBS! Den sökande behöver vara införstådd med att de följer NIE:s rekommendationer och regler. Klädkod gäller för VFU/practicum. Studenten ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller vid VFU. Boende arrangerat av NIE i närheten av VFU-skolan.

 

 • Tyskland


Vad: VFU. Ej Förskola, Fritidshem eller F-3.

Var: Flensburg

När: Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Kontakt: Eva Tjernström, Lärarprogrammet eva.tjernstrom@liu.se KfU för mer information.

Ansökan: 1 februari och 10 september.
 

 • Ungern


Vad: VFU för lärarstudenter med inriktning mot Grundskolans åk 4-6 och/eller Ämneslärarstudenter åk 7-9 alt Gymnasiet

Var: Budapest, genom Eötvös Loránd University

När: Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Kontakt: Eva Tjernström, Lärarprogrammet eva.tjernstrom@liu.se KfU för mer information.

Ansökan: 1 februari och 10 september.

 

 • USA


Vad: VFU

Var: Bowling Green  (Western Kentucky University) och i Louisville (Bellarmine University)

När: Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Kontakt: Lena Örnestrand lena.ornestrand@liu.se

Ansökan: 1 februari och 10 september

Övrigt:VFU i skolor som  lärarutbildningen vid de amerikanska universiteten har samarbete med. Intresserade söker till ”VFU i Kentucky” och de internationella koordinatorerna vid LiU fördelar därefter platser utifrån behörighet, intresse och ranking samt utifrån vilka platser som våra partners i Kentucky kan erbjuda. De nominerade ska vara beredda på att vara fadder för de amerikanska studenterna när de kommer till LiU. http://www.student.liu.se/ut/lararutbildning/praktik/vfukentucky?l=sv


Vad: VFU. Endast Lärarprogram år F-3.

Var:  St. Paul’s School, Brooklandville i Maryland https://www.stpaulsschool.org

När: Normalt är detta tidigast under termin 5. Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa minst en referens.

Kontakt: Lena Örnestrand lena.ornestrand@liu.se

Ansökan: 1 februari och 1 april  

Övrigt: 1-2 studenter per termin inom Grundlärarutbildning Förskoleklass och år 1-3 kan erbjudas möjlighet till VFU i St. Pauls’s School i Brooklandville, Maryland USA. Studenten ordnar själv med resa, boende, visum etc.

“St. Paul's School is a kindergarten through twelfth grade college-preparatory day school in Brooklandville, Maryland, conveniently located on Falls Road off I-695. We are coeducational in the Lower School (grades kindergarten to four) and all-boys in the Middle and Upper Schools (grades five to twelve). Our sister school, St. Paul's School for Girls, is all girls in grades five through twelve. ..there are two key constants - our Episcopal roots and a belief that learning is based upon and best achieved through strong and deep connections between teacher and student.”

Principals Welcome: http://www.stpaulsschool.org/page.cfm?p=4877&LockSSL=true

Du som söker bör vara medveten om skolans nära koppling till Old St. Paul’s Episcopal Church och dess Anglican traditions. På skolan erbjuds också International Baccalaureate Program (IB) i de högre årskurserna.

 

 

Sommarkurs

 • kenya


Vad: Fristående VFU-kurs 5 veckor under sommaren. Observera att det är en sommarkurs som ligger utanför terminstiden. ”VFU utomlands – Kenya, 7.5 hp”

Var: Eldoret stad (Moi University).

När: juni-juli. Förberedande seminarium april-juni och uppföljning samt examination september-oktober.

Kontakt: Per-Olof Hansson, IEI per-olof.hansson@liu.se 

Ansökan: 1 februari.

Behörighet: Sökande från Lärarprogram 210-330 hp: Du ska ha ha läst minst 3 terminer på lärarutbildningen (motsvarande) vid ansökningstillfället samt uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Yrkeslärare och övriga påbyggnadsprogram: Du ska ha uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

Läs mer om sommarkursen.

 

 • indien - nyhet 2017


Vad: Fristående VFU-kurs 5 veckor under sommaren. Öppet för För, Fritidshem, Grundskola och Gymnasiet men ej Yrkeslärare 2017.  Observera att det är en sommarkurs som ligger utanför terminstiden. ”VFU utomlands – Indien, 7.5 hp”. 

Var: Hyderabad med omnejd.

När: Preliminärt v 25-27. Förberedande seminarium april-juni och uppföljning samt examination september – oktober. 

Kontakt: Helene Elvstrand, helene.elvstrand@liu.se

Ansökan: 1 februari. 

Behörighet: Sökande från Lärarprogram 210-330 hp: Du ska ha ha läst minst 3 terminer på lärarutbildningen (motsvarande) vid ansökningstillfället samt uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens.

 

 

Mer information

Före ansökan

Alla kontakter med lärarutbildningens kontaktskolor (se lista) sköts av ansvarig koordinator. Söker du VFU på egen hand tar du själv alla kontakter.

Tänk på att

 • förskole- eller skolverksamheten oftast inte är organiserad så som i Sverige. Ta reda på hur skolsystemet ser ut i det land du är intresserad av och vilken verksamhet som bäst motsvarar din utbildning.
 • planera i god tid!

Efter nominering

 • läsa på vokabulär och begrepp som du kan behöva i din undervisning (exempelvis måttangivelser)
 • ta med material till undervisning, experiment eller lekar om du ska till en skola som kanske inte har så mycket resurser
 • förbereda presentation om det svenska utbildningssystemet och svensk skola om du ombeds berätta om det. 

Vid VFU utomlands finns det ofta vissa regler vad gäller klädsel som du behöver tänka på. Vanligtvis gäller även  "no piercing, no visible tatoos". Du får själv ta reda på vilken klädsel och vilka regler som gäller vid din tilltänkta VFU-skola. Undervisning sker på engelska om inget annat sägs.

Under VFU-perioden

Fyller du i ett reflektionsunderlag fortlöpande. Du har kontakt med kursansvarig för ”Internationell mobilitet” och ev din VFU-kursansvarige. Vi ser gärna att du delar med dig av din upplevelse via Facebook, blogg, Instagram…

Efter VFU-perioden

Sker en uppföljning av VFU:n i kursen ”Internationell mobilitet”. Du redovisar din VFU-uppgift och lämnar en reserapport. Vi ser gärna att du medverkar i informationsmöten för andra intresserade. 

 

Praktik i USA

Kristina och Natalie

Natalie och Kristina gjorde VFU i USA.

Läs mer om deras upplevelse
 

Studier och praktik i Kenya

Amanda och Edvin
Kisumu (Anonymous, 2015-03-20)

Terminen börjar dra ihop sig och det blir allt mer att göra i skolan samtidigt som föreläsningarna blir allt färre. Igår [...]


Sidansvarig: international@kfu.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-07