Göm menyn

Examensarbete utomlands

Är du intresserad av att genomföra ditt examensarbete utomlands? Att samla material till ditt examensarbete kan ge dig en unik chans att få internationellt perspektiv på din utbildning och du får möjlighet att fördjupa dig i en annan kultur. Kom ihåg att projektet kräver noga förberedelser och du behöver börja i god tid (gärna minst ett år innan).

Examensarbetet kan också utgöra en del av din globala profil inom lärarprogrammet. Läs mer om global profil.

När du börjar planera – tänk på följande delar och börja i god tid:

 1. Ta kontakt med kursansvarig för examensarbete
  Innan du söker - ta i god tid kontakt med kursansvarig för examensarbetet och diskutera dina idéer. Var förberedd! Vad har du för syfte och frågeställningar? Vilken metod vill du använda? Varför väljer du just det landet? Vad finns det för forskning om det? Hur ska du genomföra din datainsamling? Etiska överväganden? Möjliga svårigheter och alternativa lösningar? 
  Det är kursansvarig/uppsatshandledare som godkänner om datainsamling kan ske utomlands.
 2. Hitta en mottagande organisation (eller dyl.) utomlands
  Du behöver ha en organisation/skola/företag eller dyl. som kan ta emot dig och där du kan bedriva din datainsamling. Du behöver i god tid ta kontakt med dem. Ibland kan det krävas särskilda tillstånd för datainsamling, t ex från utbildningsdepartementet i det landet – kolla upp det i god tid.
 3. Praktiska förberedelser
  Fundera på dina intresseområden och dina personliga förutsättningar och planera din datainsamling utifrån det. 
  Vad har varit spännande under utbildningen? Hur vill du profilera dig? Har du kontakter i ett visst land? Dina språkkunskaper? Säkerhetsläget i landet? Hur länge kan du vara borta?

Anmäl dig till förberedande kursen i Internationell Mobilitet 3 hp, 911G52.

Stipendier

Det finns ett flertal stipendier att söka. Läs mer om de olika möjligheterna:

 • Minor Field Studies (MFS) - Stipendiet för datainsamling i ett låg- eller medelinkomstland inför examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå. Särskilda villkor gäller för en MFS-uppsats bland annat gällande tiden på plats (minst 8 veckor), uppsatsens ämne och språk.
 • Erasmuspraktik - Erasmus + stipendiet som gäller för praktik kan även sökas för datainsamling för examensarbete utomlands. Kravet är att du är på plats minst 60 dagar och att det gäller för de länder som deltar i Erasmusprogrammet.
 • Resebidrag från internationaliseringsnämnden, Området för Utbildningsvetenskap. Bidrag för lärarstudenter upp till 8 000 kr.

Checklista – när datainsamling utomlands har blivit godkänt av kursansvarig:

Innan resan

 • Lämna in stipendieansökan (se stipendiemöjligheter).  
 • Anmäl dig till förberedande mobilitetskurs 3hp (anmälan till international@kfu.liu.se; kursen ges varje termin).
 • Bekräfta till mottagande organisation/kontaktperson att du kommer.
 • Ansök om visum (om det behövs).
 • Ansök om merkostandslån hos CSN om detta är aktuellt. Kontakta internationell koordinator om du behöver ett intyg till CSN.
 • Ordna ev. vaccination och andra ev. förberedelser kopplade till hälsa.
 • Boka biljetter och boende.
 • Belastningsregister: Om du ska vara på verksamhet som har med barn och unga att göra beställ ett engelskspråkigt intyg från belastningsregistret ifall det efterfrågas. Du beställer här.
 • Gå på Kick- off för utresande studenter (inbjudan kommer från internationell koordinator)
 • Beställ Student-UT försäkring här. OBS! Om datainsamlingen är i ett EU-land – beställ även EU-kortet hos Försäkringskassan.
 • När du tilldelats en handledare - boka ett möte med din handledare och gör en överenskommelse om hur er kontakt ska se ut under perioden utomlands t.ex. via zoom.
 • Gör upp en plan för hur du ska lägga upp arbetet på plats för att säkerställa att du hinner med det du tänkt göra.
 • Se till att ha material om kursen, viktiga artiklar m.m. tillgängligt på USB eller utskrivet ifall internettillgången skulle krångla.
 • Kom ihåg att ta med viktiga handlingar och ta gärna kopior på dem. En kopia som du förvarar på annat ställe i packningen och en som du lämnar hemma hos anhörig. Gäller t.ex. pass, visum, flygbiljetter, försäkringsintyg samt försäkringskassans europeiska sjukförsäkringskort om du åker inom EU/EES, bokningsbekräftelse på boende, ev. intyg och viktiga kontaktuppgifter/telefonnummer.

Under resan

 • Anmäl dig till den så kallande svensklistan så att UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det land du befinner dig i. http://www.swedenabroad.com/svensklistan
 • Håll dig uppdaterad om säkerhetsläget t.ex. via UD:s app resklar.
 • Meddela viktiga förändringar snarast till handledare och internationell koordinator.
 • Håll koll på kursinformation via Lisam.

Vid hemkomst

 •  Träffa internationell koordinator och dela med dig av dina erfarenheter.

Sidansvarig: international@kfu.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-25