Göm menyn

Internationella möjligheter på Förskollärarprogrammet

När  |  Behörighet  |  Studier  |  VFU  |  Sommarkurser  |  Global profil  |  Stipendier  |  Examensarbete  |  Kontakt

 

När kan jag åka?

Studenter på Förskollärarprogrammet rekommenderas söka utlandsstudier till Termin 6 (”mobilitetsfönstret”). Denna termin består av kurserna UK5-7 samt Ledarskap i förskolan. Du kan också åka på VFU i din termin 3 eller 5. Om du önskar åka en annan termin, kontakta din programansvarig! 

Till intresseanmälan >>

Behörighet och språkkrav

 • Sökande ska uppvisa minimum 30 hp från en utbildning inom Området för utbildningsvetenskap vid ansökningstillfället och vara registrerad för en utbildning inom Området för utbildningsvetenskap. 
 • Studenter som gör studieuppehåll under läsåret är behöriga under förutsättning att de varit heltidsstuderande terminen före studieuppehållet. Studenter från annan fakultet räknas som behöriga endast om utbytesstudier ska ingå i utbildning inom Området för utbildningsvetenskap. 
 • Sökande bedöms på de meriter som finns tillgängliga vid sista ansökningdag.
 • Sökande ska uppvisa en studietakt om minst 75% av heltidsstudier (dvs. sökande får inte ha mer än 25% av sina studier släpandes)
 • Studenter som söker VFU utomlands måste därutöver uppvisa behörighet till motsvarande VFU-kurs vid Linköpings universitet.
   

Urval

Urvalskriterierna är beslutade av Området för utbildningsvetenskaps nämnd för internationaliseringsfrågor och beslutet i sin helhet, inklusive viktningar och poängfördelning för de olika kriterierna, återfinns i nämndens beslut. De urvalskriterier som behandlas vid bedömning är den studerandes:

 • Studietakt, max 4 poäng
 • Studieresultat, max 4,25 poäng
 • Språkkunskaper, max 0,5 poäng
 • Engagemang vid LiU, max 1,5 poäng (StuFFs gradering av engagemang)
 • Students eget motiveringsbrev, max 1 poäng

Sökande samlar genom olika kriterier ihop poäng och maximalt kan man få 11,5 poäng. Utbytesplatserna fördelas sedan i ordning, det vill säga den som har högst poäng fördelas en plats först osv.

Antagning

Studentutbytet regleras av formella utbytesavtal eller annan överenskommelse mellan de utländska universiteten och Linköpings universitet. Linköpings universitet nominerar studenter och slutlig antagning görs av partneruniversitetet. Om du nomineras ska du skriftligen meddela om du vill ha platsen eller ej. Antagningen är preliminär till dess att du accepterats som student av det utländska universitetet. Alla sökande får besked huruvida de kommit med eller ej.

Reservantagning

Eventuell reservantagning sker fortlöpande.

Förberedelser inför utbytet >>
Kursen ges i slutet av varje termin. Anmälan görs till international@kfu.liu.se

Fältstudier

För närvarande erbjuds inte fältstudier för ditt studieprogram men det finns goda möjligheter för dig och dina studiekamrater att själva ta initiativ till studiebesök eller fältstudier!

Under två veckor på fältkurs i Indien besöker lärarstudenter skolor, universitet, projekt, tempel mm. I New Delhi, Agra, Varanasi och Kolkata.
 

Studier

Rekommenderade partneruniversitet - universitet som vanligtvis har kurser som passar förskollärarstudenter:

 • Oslo Metropolitan University (norska el engelska)
 • Universitetet i Stavanger (norska el engelska)
 • Köpenhamns professionshögskola, KP (Tidigare UCC Köpenhamn) (danska el engelska)
 • VIA University College, Danmark (danska el engelska)
 • Åbo Akademi (svenska: Småbarnspedagogik)
 • National Institute of Education, Singapore (Early Childhood Education: ECE)
 • The Education University of Hong Kong (Early Childhood Education: ECE)

Rekommenderade partneruniversitet - övriga universitet

 • University of Eastern Finland (Barnträdgårdsutbildning/Early Childhood Education: svenska, finska och engelska)
 • University of Helsinki (Barnträdgårdsutbildning/Early Childhood Education: svenska, finska och engelska)
 • NLA Bergen (norska)
 • Dublin City University (Early Childhood Education: ECE)
 • University of Wales, Trinity Saint David (Early Childhood Education: ECE)
 • Mondragon Unibertsitatea, Spanien (Early Childhood Education: ECE med focus på språk, Teknik mm

Du kan också välja att söka helt andra universitet men får då vara beredd på att lägga ner mer tid på att hitta kurser som passar dig. 

Vad ska jag läsa för att kunna tillgodoräkna mig?

 • När det gäller utbyte av UK 5 ska de kurser du läser i utlandet motsvara 7,5 hp och innehålla socialpsykologiska teorier om grupprocesser och ledarskap, konflikthantering och strategier mot mobbning. 
 • När det gäller utbyte av UK 6 ska de kurser du läser i utlandet motsvara 7,5 hp och innehålla lärarkurser i specialpedagogik – vad som är viktigt att leta efter är att kursinnehållet omfattas av ett inkluderande perspektiv i synenpå elever i behov av specialpedagogiska åtgärder.
 • Det brukar vara svårt att hitta direkt överförbara kurser som innehåller fokus på förskoleverksamhet så du får vara beredd på att komplettera dina utlandsstudier med en mindre skriftlig inlämningsuppgift.
 • Gå själv in på respektive LiU-kurs webbsida i din studiegång och läs vad det står. Jämför sedan detta med de kurser du vill läsa utomlands.

Studier på egen hand

Vill du studera utomlands vid ett universitet som LiU inte har samarbete med måste du som regel ordna det själv. Det gäller också om du vill läsa något som inte kan räknas in i din examen vid LiU. Planering är A och O!

Du behöver sannolikt ta uppehåll från din utbildning på LiU, men det är mycket mer som ska ordnas.

Läs checklistan noga!
 

Sök utbytesplatser >>

Gör en sökning bland våra utbytesplatser. Välj ”Faculty wide agreement” under "Programme and subjects".

VFU

Du kan välja att åka iväg under terminstid som en del av utbildningen eller söka en sommarkurs om 7.5 hp. Se på din studiegång där lämpliga perioder är markerade och ta kontakt med din programansvarige och/eller studievägledare för att se när det passar in i studiegången. 

Behörighet

Du ska uppfylla behörighetskraven för den VFU period du önskar åka ut i och även kunna visa en referens. Din utlands-VFU ska motsvara samma antal veckor eller överstiga antalet veckor (det inkräktar dock på din ämnesteori-kurs men kan vara berättigat om din utlands-VFU placering är i ett land som ligger långt bort). Din VFU-placering ska godkännas av programansvarig. 

VFU genom utbytesavtal

Sök i databasen på universitetet/skolans namn. Exempelvis ”Bellarmine University”

Indien

 • Silver Oaks School, Bangalore och Hyderabad

Kina

 • The Education University of Hong Kong (EdUHK)

Singapore

 • National Institute of Education Singapore (Ej avslutande)

USA

 • Bellarmine University: Louisville Kentucky
 • Western Kentucky University: Bowling Green Kentucky

Övrig VFU

Danmark

 • VIA University College, Viborg

Spanien

 • Mondragon Unibertsitatea, Eskoriatza

VFU på egen hand

Det finns möjlighet att förlägga en del av den verksamhetsförlagda utbildningen till en skola eller förskola utanför Sverige som du själv letat upp. Det är inte så svårt som man kan tro att hitta plats. Det enklaste är att skicka en förfrågan till förskolan/skolan direkt. Denna förfrågan bör skrivas på engelska. Det går också i vissa fall att söka svenska eller skandinaviska skolor utomlands. Adresser till svenska skolor och förskolor utomlands  finns på Skolverkets webbplats.

Du ansvarar själv för kontakterna med skolan när du planerar VFU på egen hand. Tänk på att vara ute i mycket god tid! Vid frågor kontakta programansvarig för ditt utbildningsprogram.

Övrigt

Tänk på att de flesta skolor utomlands har ”klädkoder”, dvs du som lärare förväntas klä dig formellt (snyggbyxor, skjorta/snygg top, ev slips och/eller kavaj. I vissa skolor ska du också tänka på att täcka axlarna, ha kjol som går till knäna. Utanför Sverige gäller också ”no visible tatoos or piercings”. Ibland kan du förväntas delta i undervisning eller skolaktiviteter på lördagar (Japan, Indien).

Sommarkurs

Utbildningsvetenskap/lärarutbildningen erbjuder egna sommarkurser för dig som vill pröva att resa till en annan kultur och miljö tillsammans med andra studenter och samtidigt få chansen att pröva undervisning. Lärarprogrammets sommarkurser är upplagda som fristående kurser som du läser utöver din utbildning. Du förbereder dig vid LiU under ett par seminarieträffar och bestämmer avresa tillsammans med din kursansvarige och dina medstudenter. Vanligtvis inleds sommarkursen med ett par dagars fältkurs innan gruppen installerar sig på boende och börjar VFU perioden. Läs mer om de olika alternativen.

OBS! Pga pandemiläget I världen så är osäkerheten fortfarande stor vad gäller genomförandet av sommarkurserna utomlands. Kurserna kan komma att ställas in med kort varsel.

Indien - Silver Oaks School, Hyderabad

 • Vad: Fristående VFU-kurs 5 veckor, OBS! under sommaren. 
 • När: Preliminärt v 29-33. Kursen börjar i Hyderabad v 30.
 • Kontakt: Helene Elvstrand, helene.elvstrand@liu.se
 • Behörighet: Du ska ha ha läst minst 3 terminer vid ansökningstillfället och även kunna visa en referens vid fråga.
 • Kostnad: Möjligt att söka CSN merkostnadslån och stipendier. Resa och uppehälle betalar du själv. 
 • Veta mer: Ladda ner informationsbladet (pdf)

Schweiz

 • Vad: 1-4 veckor i Zürich, Schweiz. Du kan välja att stanna mellan 1-4 veckor. Reducerad avgift för studenter från LiU.
 • Var: Pädagogische Hogeschool Zürich, Schweiz
 • När: 20 juni – 15 juli 2022
 • Mer information och tidigare studentberättelser:
  www.phzh.ch/international/summer-school  
  https://phzh.ch/en/Services/International-Office/Incoming-students/Reports/summer-school/

 • Datum 2022
  • 20 – 24 June: Special Needs and Inclusive Education in Switzerland
  • 27 June – 1 July: Special Needs and Inclusive Education in a Global Context
  • 27 June – 8 July: Innovative Approaches to Inclusive Education (online course which can partly be combined with the course “Special Needs and Inclusive Education in a Global Context”) and on-site socio-cultural programme
  • 4 – 8 July: Violence Prevention in Schools
  • 11 – 15 July: The Digital Transformation of the Classroom
  • 11 – 15 July: Special Needs and Inclusive Education (own project with individual coaching; only available after 3 weeks of Inclusive Education courses above)

Kenya - KenSwed Academy Nairobi

 • Vad: Fristående VFU-kurs 5 veckor OBS! under sommaren. 
 • Var: Calvary Baptist school (grundskola) eller Kenwed Academy (gymnasieskola) i Ngong Town utanför Nairobi. Yrkeslärare kan även komma att placeras i Eldoret beroende på inriktning.
 • När: 13 juni- 17 juli 2022 – gemensam fältstudie. Förberedande seminarium april-juni och uppföljning samt examination september-oktober.
 • Kontakt: Per-Olof Hansson, IEI per-olof.hansson@liu.se 
 • Behörighet: Du ska ha ha läst minst 3 terminer vid ansökningstillfället.
 • Kostnad: Möjligt att söka CSN merkostnadslån och stipendier. Resa och uppehälle betalar du själv. 
 • Veta mer: Ladda ner informationsbladet (pdf)

Japan 

 • Vad: Fristående VFU-kurs 5 veckor, OBS! under sommaren. 
 • Var: Osaka och NAra (4 mil från Osaka). 
 • När: Juni-juli (8 juni 2020). Förberedande seminarium april-juni och uppföljning samt examination september – oktober. 
 • Kontakt: Per-Olof Hansson, per-olof.hansson@liu.se
 • Behörighet: Du ska ha ha läst minst 3 terminer vid ansökningstillfället och även kunna visa en referens vid fråga.
 • Kostnad: Möjligt att söka CSN merkostnadslån och stipendier. Resa och uppehälle betalar du själv. 

Global profil

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Läs mer om global profil.

Examensarbete utomlands

Är du intresserad av att genomföra ditt examensarbete utomlands? Då kan du till exempel söka MFS-stipendium eller stipendium från Internationaliseringsnämnden för Utbildningsvetenskap för att kunna samla material till uppsatsen i ett utvecklingsland.

Läs mer om examensarbete utomlands och de olika möjligheterna

 

Kontakt

Lena Örnestrand, Internationell koordinator
E-post lena.ornestrand@liu.se 

Jeanette Sjöström, Studievägledare
E-post jeanette.sjostrom@liu.se

Justyna Jonsson, Internationell koordinator
E-post international@kfu.liu.se


Sommar-VFU-kurs för förskollärare

Felicia, förskollärarprogrammet, gjorde VFU i Eldoret, Kenya.

 Sidansvarig: international@kfu.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-11