Göm menyn

Studera utomlands med funktionsnedsättning

Study and Work Abroad for All, SWAFA, underlättar för unga med funktionsnedsättning att studera och praktisera i ett annat land. På deras sida finns en databas med information om universitet som är anpassade till studerande med funktionsnedsättning och organisationer som kan ta emot praktikanter eller volontärer med funktionsnedsättning. Databasen har för närvarande över 1 000 universitet främst i Nordamerika, Europa, Australien och andra världsdelar samt intresseorganisationer som t ex Amnesty International och biståndsorganisationer i utvecklingsländer.
Databasen har även adresser till organisationer i länderna som kan upplysa om tillgängliga bostäder, transportmedel, den allmänna tillgängligheten, var man kan få hjälpmedel eller personlig assistans.

SWAFA, Study and Work Abroad for All

Kontakta LiU:s koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning

Stöd inom Erasmusprogrammet

Studenter med funktionsnedsättning som reser ut som Erasmusstudenter kan tilldelas högre stipendiemedel för att täcka extra kostnader vid till exempel särskilda behov av:

  • Specialtransport
  • Anpassat boende
  • Assistans under föreläsningar (ta upp anteckningar, etc.) eller i hemmet
  • Medicinsk uppföljning (fysioterapi, vanlig läkarundersökning i värdlandet)
  • Specialmaterial (blindskrift, förstorade fotokopior, inspelningar, etc.)
  • Förberedande teckenspråkskurs 

Kontakta Erasmuskoordinator Ulrika Åstrand (013-28 28 02) i god tid innan du ska resa ut för att få mer information och hjälp med att skriva en ansökan om högre stipendiebelopp. 


Sidansvarig: international@kfu.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-26