Göm menyn

Säkerhet utomlands

För det mesta går utlandsvistelserna helt problemfritt men ibland kan situationer uppstå då du kan behöva råd eller information om hur du går vidare. Dessa källor kan du ha nytta av om en kris uppstår:

  • LiU har en samlingsförsäkring för utbytesstudenter och en del utlandspraktikanter. Om du är försäkrad via LiU och är allvarligt sjuk, befinner dig i en nödsituation eller behöver hjälp med att uppsöka akut vård, kontakta Falck Global Assistance (+46 8 587 717 49, fga@se.falck.com). Om du vill läsa mer om LiU:s samlingsförsäkring, se Försäkringar.
  • Försäkringsbolaget har en app som du kan ladda ner om du vill ha med dig bland annat nödnummer inom EU och information om vad du ska göra vid akut sjukdom eller olycksfall i samband med utlandsstudier. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida.
  • Läs igenom säkerhetsinformationen som finns på UD:s hemsida. Du kan också ladda ner UD:s app ”resklar” som innehåller motsvarande information.
  • Skriv upp dina kontaktuppgifter på "svensklistan", det vill säga den kontaktlista som UD/ambassaden använder för att snabbt kunna kontakta dig om en krissituation skulle drabba ditt värdland medan du är där.

Om du känner att du behöver bearbeta dina upplevelser efter din utlandsvistelse så kan du få kostnadsfritt stöd via Studenthälsan vid LiU. Din fakultet kan hjälpa dig att anpassa din studiegång ifall det skulle finnas ett behov av det på grund av oförutsedda situationer, till exempel om du behöver resa hem tidigare än förväntat.

Mer information

Kontakt

För generella frågor om utbytesstudier, partneruniversitet eller ansökningsprocess, kontakta oss via e-post international@kfu.liu.se eller telefon 013-28 10 00

Justyna Jonsson, Internationell koordinator
D-huset Rum C:247
Telefon 013-28 47 88

Boka tid hos Justyna Jonsson. Välj tid under Lärarutbildning.


Sidansvarig: international@kfu.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-10