Göm menyn

Så här går det till

Du ansöker om att få åka. Vi godkänner dig och nominerar dig till universitet/skolan du har valt. Sedan får du göra en formell ansökan dit. När du är antagen kan du söka kurser och boende, om du inte gjorde det när du sökte platsen.

För generella frågor om utbytesstudier, partneruniversitet eller ansökningsprocess, kontakta oss via mejl international@kfu.liu.se eller telefon 013-28 47 88.

Steg 1 - Vad vill du göra


Du kan välja mellan studier, VFU, sommarkurs med mera.

Delta i informationsmöten och få information om vilka möjligheter och krav som finns och hur du kan finansiera din utlandsvistelse. Datum publiceras högre upp på denna sida. Inspireras och läs också bloggar, intervjuer, titta på filmer och följ Lärarutbildningens Facebooksida.

Sök själv vad som gäller för ditt program (se menyn) eller i MoveOn/Utreseportalen.

Period: Augusti till januari

 

Steg 2 - Skicka in ansökan


Läs anvisningarna som finns i ansökningsblanketten (i MoveOn/Utreseportalen). 

Gå på "fyll-i-ansökan-workshop". Datum publiceras högre upp på denna sida. När det är klart, skicka din ansökan.

Period: deadlines för ansökan 1 februari, 1 april och 10 september

 

Steg 3 - Få besked


Du får antagningsbeskedet till din studentmail, cirka 2 veckor efter din ansökan. Om du blev antagen måste du bekräfta att du ska göra ett utbyte eller lämna återbud i MoveOn/Utreseportalen. Länk finns i mailet.

Tackar du ja till din utbytesplats nominerar vi dig till det utländska universitetet/skolan.

 

Steg 4 - Förberedelser


 1. Läs vår checklista.
 2. Delta i kickoffen och LiU-Global. Där får du träffa andra studenter som åker till samma universitet/land eller region som du och studenter som tidigare varit iväg. Du får information om stipendium, försäkringar, säkerhet, val av kurs och tillgodoräknande. Inbjudan skickas till ditt studentmail.

 3. Sök visum om det behövs. Nu! Det tar längre tid än du tror. Läs säkerhetsinformationen på UD:s webbplats.

 4. Delta i Internationell mobilitetskurs 3 HP, vilket förbereder dig inför din utlandsvistelse med etiska/interkulturella inslag genom Globala Skolan och praktiska övningar.

 5. Fastställ din studieplan (vilka kurser du önskar läsa) med programansvarig eller studievägledare. Det är alltid det utländska universitetet som avgör om du är behörig eller om det finns plats på kursen.

 6. Läs på om studiemedel hos CSN för att ta reda på vad som gäller för dig under dina utlandsstudier.

 7. Nu är det dags att söka en plats på ett partnersuniversitet. Information om hur du söker finns på värduniversitetets webbplats eller så skickas informationen till dig efter att du blivit nominerad.

 8. Sök bidrag. Se under fliken Stipendier på din programsida i menyn.

 9. Köp resan. 

 10. Sök försäkringsintyg i utresportalen. Se över dina försäkringar.

Period: April-maj, september-oktober

 

Steg 5 - Utresa


Bekanta dig med informationen för utresande studenter i god tid innan du åker.

Glöm inte att registrera dig/skicka in underlag för registrering - annars inget CSN!

När du är på plats måste du ordna ett "på-plats-intyg"(Certificate of arrival), obs! gäller ej VFU. Läs virtuella mappen. Annars kan du missa dina stipendier! Ladda ner blanketten och få den undertecknad. Ladda upp intygen i utreseportalen.

VFU: Ta med bedömningsunderlag och eventuella andra kursdokument som du får från programansvarig/kursansvarig till VFU-skolan.

Ladda ner UD:s app Resklart och följ säkerhetsrekommendationer. 

 

Steg 6 - Under din utlandsvistelse


Du ska kunna presentera Sveriges utbildningssystem och berätta om LiU. Vi vill att du genom blogg, instagram etc visar andra studenter att det är möjligt att åka ut

Håll viss kontakt med LiU (kursansvarig för Internationell mobilitetskurs, studievägledare, kursansvarig med flera). Vi kan inte hjälpa dig om du inte håller kontakt! Kom ihåg att kolla ditt LiU-mail regelbundet.

 

Steg 7 - Tillbaka till LiU


 • Ansök om tillgodoräknande av kurser.

Sidansvarig: international@kfu.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-26