Göm menyn

Faktablad från partneruniversitet

Ett faktablad innehåller viktig information om partneruniversitet som kan hjälpa dig att välja och söka till ett lärosäte för utbytesstudier. Använd dem som ett komplement till den information som finns i Sökportalen för utbytesplatser. På den här sidan hittar du faktabladen från Tekniska högskolans partneruniversitet. 

Det finns olika varianter på faktablad, men i stort sett är det ett infoblad med information om olika kontaktpersoner vid lärosätet, länkar till kurskataloger, ansökningsdeadline, terminstider, campus, boende, försäkring, osv. En förkortad variant på faktablad är ett tillägg (sk ”Annex”) till Erasmusavtalen och kallas ofta för ”Institutional Fact Sheet”.

Vi samlar in uppdaterade faktablad så ofta som möjligt, men oftast i samband med förnyelse av ett utbytesavtal (ca vart femte år). Just nu har vi tyvärr inte resurser att samla in nya faktablad varje år från alla våra 250 partneruniversitet. Vi har samlat in faktablad från de flesta av våra partneruniversitet men det kan saknas faktablad från några lärosäten. Om du saknar faktablad från ett visst lärosäte är du välkommen att maila oss vid outgoing@lith.liu.se så tar vi kontakt med partnern för att få in ett uppdaterat faktablad. Kom dock ihåg att den mest uppdaterade informationen hittar du på partneruniversitetets hemsida!

Faktabladen är organiserade efter land och, för Erasmusavtal inom Europa, efter ett lärosätes Erasmuskod, som består av en landskod följd av ett ortsnamn och en siffra.

Var observant på att faktablad kan avse olika skolor/fakulteter vid samma lärosäte (särskilt i Spanien). Detta tyder oftast på att utbytesavtalet är tecknat separat med varje skola/fakultet och att man bara kan söka till en viss skola/fakultet per avtal.

Om ni hittar fel eller faktablad som inte går att öppna vänligen kontakta oss vid outgoing@lith.liu.se så ska vi åtgärda problemet!

Europa

Utanför Europa


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-25