Göm menyn

Behörighet och språk

Du som studerar på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet har möjlighet att studera delar av din utbildning utomlands. På den här sidan hittar du information om LiTH:s behörighetskrav och urvalsprocessen för utbytesstudier samt generella bestämmelser om språkkunskaper.

Regelverk om behörighet, urval och särskilda krav för utlandsstudier

För att studera utomlands genom ett utbytesavtal måste du uppfylla Tekniska högskolans formella behörighetskrav. Nedanstående regelverk gäller för utbytesstudier under läsåret 2023/2024. I regelverket kan du läsa kraven och urvalsprocessen för en utbytesplats. 

Som bilaga till regelverken hittar du information om universitet med högre satta krav på exempelvis medelbetyget. All information om detta hittar du i regelverkets bilagor.

- Läs vidare på Intresseanmälan om hur ansökan går till.

Regelverk för utlandsstudier under läsåret 2023/24:

Språkkunskaper

Bedömning av språkkunskaper

I intresseanmälan till utbytesstudier ska du skatta dina kunskaper i språket som du ska studera på och för vissa universitet även landets språk (för att klara vardagen). Använd länkarna nedan för att bedöma dina språkkunskaper. Länkarna utgår från den gemensamma europeiska referensramen för språkskala för självbedömning.

Länkar för skattning av språknivåer:

Vissa värduniversitet har krav eller rekommendationer på att utbytesstudenter ska skriva ett språktest som TOEFL eller IELTS. Detta står angivet i Sökportalen under More information för utbytesplatsen. Står det inte där är det inget krav för dig som utbytesstudent vid LiTH.

Förberedande språkkurser


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-31