Göm menyn

Behörighet och språk

För att studera utomlands via LiTH måste du uppfylla LiTH:s formella behörighetskrav. Dessutom är det viktigt att ha koll på sina språkkunskaper för att kunna plugga utomlands. På den här sidan hittar du information om LiTH:s behörighetskrav och generella bestämmelser angående språkkunskaper.

Regelverk om behörighet, urval och särskilda krav för utlandsstudier

Nedanstående regelverk gäller för utbytesstudier under läsåret 2020/2021. I regelverket kan du läsa om behörighetskraven du måste uppfylla för att kunna läsa utomlands.

OBS! Kom ihåg att vissa partneruniversitet har dessutom egna och högre satta krav, speciellt när det gäller medelbetygskraven. All information om detta hittar du i regelverkets bilagor. 


Regelverk:

Språkkunskaper

I intresseanmälan till utbytesstudier ska du skatta dina kunskaper i språket som du ska studera på och för vissa universitet även landets språk (för att klara vardagen).

Använd länkarna nedan för att bedöma dina språkkunskaper. Länkarna utgår från den gemensamma europeiska referensramen för språkskala för självbedömning.

Länkar för skattning av språknivåer:

Utöver det kan vissa partneruniversitet ha högre krav, till exempel att utbytesstudenter behöver skriva ett språktest som TOEFL eller IELTS. Detta står angivet i Sökportalen på informationsprofilen för partneruniversitetet.

Står det inte i informationsprofilen så behövs det inte för utbytesstudenter från LiTH (även om partneruniversitet kan ha det som ett generellt krav för andra utbytesstudenter och det därmed står i deras fact sheet/information profile eller på deras hemsida).

Om du blir nominerad, tackar ja till utbytesstudier och behöver språkintyg i moderna språk av oss så måste du visa oss ditt gymnasiebetyg. Gällande engelska språkkunskaper så får alla studenter som har tackat ja till utbytesstudier ett intyg motsvarande B2.

När du har blivit nominerad och behöver språkintyg för ansökan till partneruniversitetet:

Förberedande språkkurser


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-08