Göm menyn

Studieplan

Till nominerade utbytesstudenter

När du tackat ja till vår nominering måste du upprätta en detaljerad studieplan. I studieplanen listar du de kurser du vill läsa under dina utlandsstudier. Kurserna måste godkännas av din utbildningsledare. Studieplanen måste skrivas i någon av de standardiserade blanketterna. 

Observera att den detaljerade studieplanen vid studier genom Erasmusprogrammet inom Europa och Nordtek inom Norden betecknas Learning Agreement och vid studier utanför Europa och Schweiz använder vi svenska namnet studieplan.

Kursutbudet hittar du lättast via ditt partneruniversitets hemsida. Observera att det oftast är svårt att läsa på olika faculties/departments/schools/campus.

Du upprättar din detaljerade studieplan genom att:

 1. Titta igenom vad du skulle ha läst vid LiTH under samma tid – du behöver läsa kurser som du kan tillgodoräkna dig i din utbildning. Titta särskilt mycket på antalet studiepoäng; det hjälper dig inte att läsa en fempoängskurs i ett ämne utomlands om du i utbildningsplanen behöver tjugo poäng i ämnet.
   
 2. Välja ut de kurser du vill läsa vid ditt värduniversitet. Se även:
  Historik utbytesstudier från 2010 till vt2018  (Ej Ii/Yi studenter)
  Statistik och tidigare utbytesstudenters studieplaner 2014/15-2017/18

 3. Matcha först eventuella obligatoriska kurser, särskilt om du läser tredje året utomlands. Vill du studera utomlands fjärde året har du större frihet att välja kurser då du kan matcha dem mot dina olika profiler eller valfria kurser.
  Ett tips är att kolla kurserna med tidigare utbytesstudenter – en kurs som låter bra på pappret kan vara något helt annat i verkligheten.
   

 4. Dubbelkolla så att du verkligen kan läsa dina obligatoriska kurser i utlandet.
  Ta reda på om det finns kurser du måste läsa vid LiTH och när du kan läsa dem i stället: innan du åker eller när du kommer tillbaka.
   
 5. Omräkningskvoter för universitet som inte använder ECTS
   
 6. Boka tid via timecenter med din Utbildningsledare för diskussion av studieplan och signering (Erasmus och Nordplus).
   
 7. Komplett Studieplan (universitet utanför Europa och i Schweiz):
  Viktigt för LiTH bidraget.
  Erasmus, se punkt 8 och Nordtek, se punkt 9.
  För MacBook: Använd Adobe vid redigering. Prewiev fungerar inte. Ladda ner: https://get.adobe.com/se/reader/
  Studieplan
  När du har fått dina kurser godkända av din utbildningsledare så fyller du i din studieplan och laddar upp den i Utreseportalen. Kopia på studieplanen mailar du till din till utbildningsledare.
  Ladda upp studieplan när du är på plats vid Partneruniversitetet då du även ska ladda upp ett annat dokument, CoA, vid ankomst till partneruniversitetet. Se mer information under Nominerade studenter
  Om du behöver en studieplan på engelska för din ansökan till partneruniversitetet, se mall: Study plan, application

 8. Komplett Learning Agreement, Erasmus+ (Erasmusstudenter)
  Viktigt för Erasmusstipendiet.
  För MacBook: Använd Adobe vid redigering. Prewiev fungerar inte. Ladda ner: https://get.adobe.com/se/reader/
  Learning Agreement 2018-2019, Erasmus+
  Learning Agreement 2019-2020, Erasmus+  
  Checklista att fylla i Learning Agreement Erasmus+
  Förklaring ISCED 2013, vilket används under field of education i LA
  Om inte raderna räcker till i Learning Agreement, Erasmus+ gällande tabell A och/eller B:
  Appendix (Word) 
  När ditt Learning Agreement är komplett samt signerat av dig, din utbildningsledare samt partneruniversitetet så ska du ladda upp det i Utreseportalen. Ladda upp Erasmus+ Learning Agreement när du är på plats vid Partneruniversitetet då du även ska ladda upp ett annat dokument, CoA, vid ankomst till partneruniversitetet.
  Se mer information under Nominerade studenter.

 9. Komplett Learning Agreement (Nordtekstudenter):
  Viktigt för Nordtekstipendiet.
  För MacBook: Använd Adobe vid redigering. Prewiev fungerar inte. Ladda ner: https://get.adobe.com/se/reader/
  Learning Agreement, Nordplus 
  När ditt Learning Agreement är komplett samt signerat av dig, din utbildningsledare samt partneruniversitetet så ska du ladda upp det i Utreseportalen. Ladda upp Nordplus Learning Agreement när du är på plats vid Partneruniversitetet då du även ska ladda upp ett annat dokument, CoA, vid ankomst till partneruniversitetet.
  Se mer information under Nominerade studenter.
   
 10. Vid kursändringar:
  Kontakta först din utbildningsledare per mail med info om önskade kursändringar.
  När din utbildningsledare per mail har godkänt dina kursändringar, fyll i gällande "Changes to dokument" och ladda upp den i Utreseportalen. Välj Form/blanketten "Outgoing students - uploading documents". Se mer info under Nominerade studenter 
  För MacBook: Använd Adobe vid redigering. Prewiev fungerar inte. Ladda ner: https://get.adobe.com/se/reader/
  Kursändrings dokument till:
  Erasmusstudenter: Changes to Learning Agreement, Erasmus+ 
  Studenter vid universitet utanför Europa och Schweiz: Ändring av studieplan
  Nordtekstudenter: Changes to Learning Agreement, Nordplus
  Om inte raderna räcker till i Changes dokumentet, fortsätt i: Continue Changes to Learning Agreement/Study Plan 

Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-27