Göm menyn

Ekonomi och stipendier

På den här sidan hittar du information om finansiering och stipendier vid utlandsstudier. Om du åker på ett utbyte är studierna avgiftsfria. För utbytesstudier medföljer dessutom olika stipendier och alla värduniversitet är godkända för studiemedel via CSN. På denna sida finns information om CSN, stipendier genom Erasmus och Nordplus samt länk till LiUs stipendiesida. I menyraden till höger hittar du mer information om LiTH-bidraget.

CSN

För frågor om studiemedel hänvisar vi till CSN. Vi vill dock uppmärksamma dig på följande: 

  • Du registrerar dig själv på utbytet på samma sätt som vid kurser vid LiU, via Lisam.
  • Din antagning till utbytesstudier läggs in i Ladok vilket också CSN kan läsa av. Du behöver därför INTE något intyg från LiU vid ansökan om studielån. Vi lägger upp detta i slutet av terminen innan utlandsstudierna börjar.  
  • Sök om studiemedel för båda terminerna samtidigt oavsett om du bara ska studera en termin utomlands, eftersom det kan dröja innan du får dina betyg från värduniversitetet.
  • Vid helår: Vi lägger upp första terminens utbyte först. Efter att du registrerat dig på första terminen lägger vi in den andra. Registrera dig därför så snart som möjligt på första terminen så slipper CSN be dig om komplettering. Du får annars hänvisa till att be dem bortse från din andra termin.

  • Studenter som behöver visum behöver ofta visa att du kan finansiera din vistelse i utlandet. Det görs smidigast genom ett intyg från CSN. På CSN:s hemsida finns blanketten 5514W "Blankett för att ansöka om intyg om studiefinansiering för studier utomlands".

  • Kontrollera vad för regler som gäller för landet du ska åka till - både mängden pengar, proportionen av bidrag och lån och hur pengarna betalas ut kan skilja.

  • OM du läser en sommarkurs i direkt anslutning till utbytesstudier på höstterminen, se då till att inte kurs-/terminstiderna överlappar. CSN räknar nämligen då både sommaren och hösten som EN sammanhängande period vilket kan dra ner studiemedelsbeloppet som du beviljas.
  • Läs mer på CSN:s sidor för studielån och bidrag vid utlandsstudier

Erasmus

Alla Erasmusstudenter får ett stipendium som utbetalas i samband med studiestarten i utlandet. Stipendiet handläggs av International Office vid LiU. Den första utbetalningen sker i samband med utresan.
Läs mer om Erasmus och Erasmusstipendium för studier

LiTH-bidraget

Läs mer på webbsidan för LiTH-bidraget.

Nordtek

Nordtekstipendiet är till studenter som åker på utbyte via ett Nordteknätverk. Nordtek är ett Nordplusnätverk för studentutbyten mellan Tekniska högskolor i Norden. Nordtekstipendiet utbetalas endast om LiU får medel för detta och stipendiesumman varierar beroende på hur stort belopp som nätverket beviljats. Om det beviljas alla studenter och hur stort stipendiebeloppet är varierar alltså från läsår till läsår. De studenter som inte blir beviljade ett Nordtekstipendium får ett LiTH-bidrag.

OBS! Du behöver inte ansöka om stipendiet. LiTH International nominerar studenterna till stipendiet. 

Ett av kriterierna för Nordtekstipendium på masternivå är att du ska ha 120 hp senast nedanstående datum:
- 31 mars för studier nästkommande hösttermin eller nästkommande akademiska år
- 15 oktober för nästkommande vårterminen

Detta kan innebär att du vid LiTHs ansökningsdeadline i november för studier efterföljande akademiska år fortfarande inte har uppnått 120 hp. 

Läs mer om Nordtek och Nordplus

Övriga stipendier


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-24