Göm menyn

Ekonomi och stipendier

På den här sidan hittar du information om finansiering och stipendier vid utlandsstudier. I och med att det är ett utbyte är studierna avgiftsfria. För utbytesstudier medföljer dessutom olika stipendier och alla partneruniversitet är godkända för studiemedel via CSN. På denna sida finns information om CSN och stipendier genom Erasmus och Nordplus. I menyraden till höger hittar du mer information om LiTH-bidraget.

CSN

För frågor om studiemedel hänvisar vi till CSN. Vi vill dock uppmärksamma dig på följande: 

  • Din antagning till utbytesstudier syns i Ladok vilket också CSN läser av. Du behöver därför INTE något intyg från LiU vid ansökan om studielån. Denna antagning syns dock tyvärr inte i Studentportalen.
  • Tänk på att ansöka om studiemedel för ett år oavsett om du bara ska studera en termin utomlands, eftersom det kan dröja innan du får dina betyg från partneruniversitetet.
  • Kontrollera vad för regler som gäller för landet du ska åka till - både mängden pengar, proportionen av bidrag och lån och hur pengarna betalas ut kan skilja.
  • OM du läser en sommarkurs i direkt anslutning till utbytesstudier på höstterminen, se då till att inte kurs-/terminstiderna överlappar. CSN räknar nämligen då både sommaren och hösten som EN sammanhängande period vilket kan dra ner studiemedelsbeloppet som du beviljas.
  • Läs mer på CSN:s sidor för studielån och bidrag vid utlandsstudier

Erasmus

Alla Erasmusstudenter får ett stipendium som utbetalas i samband med studiestarten i utlandet. Stipendiet handläggs av  International Office vid LiU. Den första utbetalningen sker i samband med utresan.
Läs mer om Erasmus och Erasmusstipendium för studier

Nordtek

Nordtekstipendiet är till studenter som åker på utbyte via något Nordteknätverk.
Nordtek är ett Nordplusnätverk för studentutbyten mellan Tekniska högskolor i Norden. Nordtekstipendiet utbetalas endast om LiU får medel för detta och stipendiesumman varierar beroende på hur stort belopp som nätverket beviljats. Om det beviljas alla studenter och hur stort stipendiebeloppet är varierar alltså från läsår till läsår. 
OBS! Du behöver inte ansöka om stipendiet. LiTH International nominerar studenterna till stipendiet. 
Ett av kriterierna för Nordtekstipendium på masternivå är 120 hp senast nedanstående datum:
31 mars för studier nästkommande hösttermin eller nästkommande akademiska år
15 oktober för nästkommande vårterminen
Detta kan innebär att du vid LiTHs ansökningsdeadline i november för studier efterföljande akademiska år fortfarande inte har uppnått 120 hp. De studenter som inte blir beviljade ett Nordtekstipendium får ett LiTH-bidrag.
Läs mer om Nordtek och Nordplus

Övriga stipendier


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-14