Göm menyn

Ekonomi och stipendier

Beroende på vilket av LiTH:s avtalsprogram du läser utomlands ingår oftast ett ekonomiskt bidrag eller stipendium. 

CSN

För frågor om studiemedel hänvisar vi till CSN. Vi vill dock uppmärksamma dig på följande:

 • För dig som ska läsa utomlands under hösten 2019: Nu kan du söka CSN. Alla utbytesstudenter är antagna i Ladok för utbytesstudier. Samtliga våra partneruniversitet är studiemedelsberättigade.
 • För dig som ska läsa utomlands under våren 2020: Dina utlandsstudier är inte inlagda i Ladok ännu så sök därför inte CSN för våren ännu. Vi uppdaterar informationen här när Ladok är uppdaterat med informationen. 
 • Din antagning till utbytesstudier syns i Ladok vilket också CSN ser. Du behöver därför INTE något intyg från LiU.
  Denna antagning syns dock tyvärr inte i Studentportalen.
 • Tänk på att ansöka om studiemedel för ett år oavsett om du bara ska studera en termin utomlands, eftersom det kan dröja innan du får dina betyg från partneruniversitetet. Studiemedel för utbytesstudier sök på särskild blankett hos CSN.
  Kontrollera vad för regler som gäller för landet du ska åka till - både mängden pengar, proportionen av bidrag och lån och hur pengarna betalas ut kan skilja.
 • OM du ska genomföra utbytesstudier på höstterminen OCH läser en sommarkurs direkt i anslutning till utbytesstudierna, se då till att inte kurs-/terminstiderna överlappar. CSN räknar nämligen då både sommaren och hösten som EN sammanhängande period vilket kan dra ner studiemedelsbeloppet som du beviljas.
 • CSN, utbytesstudier
 • Intyg om studiefinansiering - om du behöver visa partneruniversitetet hur du finansierar dina studier. 
  Se blanketten: Ansökan om intyg om studiefinansiering för studier utomlands.
 • CSN-blanketter 
   

Erasmus

Alla Erasmusstudenter får ett stipendium som utbetalas i samband med studiestarten i utlandet. Stipendiet handläggs av  International Office vid LiU. Den första utbetalningen sker i samband med utresan.
Läs mer om Erasmus och Erasmusstipendium för studier

LiTH-bidrag

Detta bidrag är till nominerade studenter vid den Tekniska högskolan som kommer att studera kurser en termin eller ett läsår vid ett partneruniversitet utanför Europa (ev. till nominerade studenter som kommer att studera vid ett partneruniversitet i Norden och inte får Nordtekstipendium). Bidraget är inte till våra nominerade studenter som får Erasmusstipendium, Nordtekstipendium eller bidrag från schweiziska staten. 
Läs mer om LiTH-bidrag.

Nordtek

Nordtekstipendiet är till studenter som åker på utbyte via något Nordteknätverk.
Nordtek är ett Nordplusnätverk för studentutbyten mellan Tekniska högskolor i Norden. Nordtekstipendiet utbetalas endast om LiU får medel för detta och stipendiesumman varierar beroende på hur stort belopp som nätverket beviljats. 
OBS! Ingen ansökan eller avtal (mellan LiTH och studenten) behövs då LiTH International nominerar studenterna till stipendiet. De studenter som inte blir beviljade ett Nordtekstipendium får ett LiTH-bidrag.
120 hp senast nedanstående datum är ett av kriterierna för Nordtekstipendium på masternivå:
31/3 för studier nästkommande hösttermin eller nästkommande akademiska år
15 oktober för nästkommande vårterminen
Obs, detta kan innebär att du vid LiTHs ansökningsdeadline i november för studier efterföljande akademiska år (2019/20) fortfarande inte har uppnått 120 hp.
Läs mer om Nordtek och Nordplus

Övriga stipendier


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-11