Göm menyn

Student UT försäkring för studier och praktik utomlands

                   --- Läs här vid akuta ärenden. ---

Nya villkor för Student UT från och med 2021-07-01

De nya villkoren som träder ikraft 2021-07-01 innebär:

 • Försäkringen gäller inte i länder dit UD avråder från alla resor. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet.
 • Försäkringen kommer att gälla i länder där avrådan från UD finns för icke nödvändiga resor.
 • Vilka länder som UD avråder från alla resor till framgår av UD:s hemsida.

Om UD inför en avrådan under resan har studenten 30 dagar på sig att resa hem. Vid synnerliga skäl kan Kammarkollegiet göra undantag från 30-dagarsregeln. Har du en pågående vistelse innan och efter detta datum gäller de nya villkoren från 1 juli 2021 oavsett.

Vem omfattas?

Kammarkollegiets villkor för försäkringen Student UT

För att omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT, ska du som student enligt Kammarkollegiets villkor för försäkringen:

 • Studera eller praktisera utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet, dvs ditt hemuniversitet, och ett utländskt lärosäte eller praktikplats.
 • Fortsatt vara registrerad för studier vid ditt hemuniversitet under perioden för studier eller praktik utomlands.
 • Inför utlandsstudierna/VFU:n/utlandspraktiken genom ett förhandsbesked ha fått bekräftat att studierna eller praktiken utomlands kan tillgodoräknas (ge högskolepoäng) i den utbildning som du som student är antagen till och bedriver i Sverige.

Studentgrupper på LiU som omfattas av försäkringen

På LiU innebär det att följande grupper av studenter omfattas: 

 1. Utbytesstudenter som studerar, praktiserar eller genomför VFU inom ramen för ett utbytesavtal mellan LiU och mottagande universitet/praktikplats och som har ett förhandsbesked från sin fakultet som säger att studierna/VFU:n/praktiken utomlands kan tillgodoräknas i utbildningen vid LiU.
   
 2. Studenter som är antagna till studier vid LiU och som studerar, praktiserar eller genomför VFU utomlands utan att det finns ett utbytesavtal mellan LiU och det mottagande universitetet/praktikplatsen under förutsättning att Kammarkollegiets villkor ovan är uppfyllda.

För dig som student på LiU som ingår i denna kategori (2) betyder detta att du för att omfattas av försäkringen måste:

 1. ha en påskriven och godkänd överenskommelse mellan LiU och det mottagande universitetet/praktikplatsen/VFU-placeringen gällande dina utlandsstudier/din utlandspraktik/din VFU.
 2. vara fortsatt registrerad för studier vid LiU under din utlandsstudie-/utlandspraktik-/VFU-period.
 3. ha ett förhandsbesked från din fakultet som säger att dina studier/din praktik/din VFU utomlands kan tillgodoräknas i din utbildning vid LiU.

Studentgrupper på LiU som inte omfattas av försäkringen

Du omfattas alltså inte av Kammarkollegiets försäkring Student UT, utan behöver ordna en privat försäkring om du inte uppfyller Kammarkollegiets försäkringsvillkor ovan. För dig som student på LiU innebär detta att du inte omfattas av denna försäkring om du som student:

 1. inte studerar eller praktiserar inom ramen för ett utbytesavtal och inte kan uppvisa en skriftlig överenskommelse mellan LiU/fakulteten och det mottagande universitetet/praktikplatsen,
 2. har studieuppehåll under utlandsstudierna/utlandspraktiken,
 3. inte har ett förhandsbesked från din fakultet som säger att dina studier/din praktik utomlands kan tillgodoräknas i din utbildning vid LiU.

För mer information om möjlighet till förhandsbesked om tillgodoräknade och skriftlig överenskommelse med mottagande universitet/praktikplats, kontakta respektive fakultet:

Filosofiska fakulteten: international@ffk.liu.se
Tekniska fakulteten: outgoing@lith.liu.se
Medicinska fakulteten: international@medfak.liu.se
Området för utbildningsvetenskap: international@kfu.liu.se

Vad täcker försäkringen?

Information om vad som gäller med avseende på Corona finns att läsa på Kammarkollegiets hemsida.

Samlingsförsäkringen Student UT ger endast ett grundskydd. Försäkringen har ingen beloppsgräns. Eftersom varje persons behov av försäkringar varierar måste du alltid själv läsa igenom de fullständiga villkoren från Kammarkollegiet som är den myndighet som tillhandahåller försäkringen. Ska du exempelvis åka på semester till ett tredje land under din utlandsvistelse, måste du se till att teckna annat försäkringsskydd. Student UT försäkringen gäller:

 • Dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs
 • Två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige eller utbildningsorten i Sverige
 • Under lov så länge den försäkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet
 • Under direkt resa från ett utbildningsland till ett annat för att fortsätta utbytesstudier i det landet
 • Utan självrisk med undantag för Egendomsskydd där självrisken är 1 500 SEK

Sök försäkringsintyg för utbytesstudier utomlands 

Åker du som utbytesstudent och blivit nominerad till ett av LiU:s partneruniversitet är du automatiskt försäkrad via Student-UT. Behöver du försäkringsintyg till visum, hyreskontrakt eller annat söker du det enkelt digitalt i utbytesportalen. Du behöver ange start och slutdatum. Inkludera även Orientation days och språkkurser som börjar innan terminsstart. Ett försäkringsintyg på engelska skickas till din studentmail inom en vecka. 

Utbytesportal Tekfak

Utbytesportal Filfak

Utbytesportal Medfak

Utbytesportal UV

Freemover – sök försäkring och ev försäkringsintyg, se instruktion nedan

1) Åker du inte som utbytesstudent, men åker till ett universitet eller organisation/företag med avsikt att tillgodoräkna dina studier eller praktik vid hemkomsten, kan du ansöka om Student-UT försäkringen (inkl. uppsatskurs eller delar av den). 

 • Studenter på Filosofiska fakulteten som läser fristående kurs omfattas inte av Student UT och måste ordna med en privat försäkring.
 • För att få försäkringen Student UT måste man ordna ett påskrivet försäkringsavtal/överenskommelse mellan LiU och det mottagande universitetet/organisationen/företaget. 
 • Det finns ett krav på att studierna ska tillgodoräknas vid Linköpings universitet.
 • Studenter på Medicinska fakulteten ska använda Medfaks Individual plan for a study period abroad, som ligger på sidan om Free-mover. De studenter som gör sitt självständiga arbete på Läk/Kurs 8 använder sitt Scientific Contract som försäkringsavtal.
 • Åker du som MFS-student ingår försäkringsintyget i ansökan och försäkring skickas ut efter beviljande av stipendie.

För att försäkringen ska gälla måste försäkringsavtalet vara påskrivet av LiU samt mottagande universitet/organisation/företag. Avtalet ska signeras av programansvarig eller studievägledare som bekräftar att du har för avsikt att tillgodoräkna dig den angivna studie-/praktikperioden utomlands.

För att lämna in det påskrivna försäkringsavtalet, använd onlineformuläret här. Inom en vecka kommer du får ett svar skickat till din studentmail, tillsammans med ett bevis att du är försäkrad i form av ett försäkringsintyg på engelska.

2) Åker du utomlands på en kurs, fältstudie eller liknande som anordnas av LiU och där det inte finns en mottagande part som kan skriva på ett försäkringsavtal måste du ansöka om en försäkring. Detta försäkringsavtal måste fyllas i och skrivas under  av din programansvarig. Programansvarig står då för försäkringskostnaden. Ladda sedan upp i detta onlineformulär. Ett försäkringsintyg skickas till din studentmail. 

Skadeanmälan - om något har hänt

Om du får sjukvårdskostnader utomlands, dina personliga tillhörigheter går sönder/skadas eller om du blir bestulen, så ska du fylla i en skadeanmälan. Fyll i blanketten enligt anvisningarna och mejla till student.ut@liu.se

Anmälan och kvitton måste skickas till International Office i original.

International Office intygar att du är student vid LiU och vidarebefordrar skadeanmälan till Kammarkollegiet för handläggning och utbetalning. Notera att du med din skadeanmälan behöver bifoga kvitton eller annan handling som styrker ditt kostnadsanspråk  Inskannade kopior godkänns av Kammarkollegiet. Har du frågor om din skadeanmälan är du välkommen att skriva till student.ut@liu.se.

 --- Läs här vid akuta ärenden. ---

EU-kortet från Försäkringskassan

Om du ska resa till de nordiska länderna, övriga länder i EU/EES och Schweiz ska du ha med dig ett EU-kort från Försäkringskassan. Detta EU-kort ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner utan annan kostnad än eventuell patientavgift. EU-kortet ger den försäkrade rätt till sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel mm som ges inom det allmänna sjukvårdssystemet i det landet du befinner dig i. Kortet skall alltid visas upp i samband med sjukvård. Mer information och beställning av kortet gör du hos Försäkringskassan

För tredjelandsmedborgare, d v s studenter som är medborgare i länder utanför EU/ESS-område (inklusive Schweiz) skall kontakta kundcenter@forsakringskassan.se så får dom hjälp med att få ett EU-kort. De studenter som är medborgare i EU/ESS länder eller i Schweiz som kommer till Sverige endast för att studera ska ha med sig ett EU-kort från sitt hemland.

Frågor

Vid frågor kring Student UT, mejla student.ut@liu.se

Läs gärna Kammarkollegiets guide - Goda råd vid utlandsstudier

 

 

 

 


Sidansvarig: international@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-10