Göm menyn

Intresseanmälan

Om du vill studera utomlands under en termin eller ett helt läsår lämnar du in en intresseanmälan. I intresseanmälan anger du var du önskar studera och dina meriter. På den här sidan hittar du information om hur du gör en ansökan.


 
Utreseportalen

 

 

Aktuellt

Till studenter Yi japanska: Plats till Kyoto University har tillkommit i ansökningsomgång 2021/22. Se "More information" i Sökportalen om antalet platser.


Sökportal publicerad för 2021/2022

Nu är Sökportalen uppdaterad med platsantalen för 2021/22. Observera att för vissa utbytesplatser är det oklart hur många platser det kommer erbjudas till läsåret 2021/22. Det pågår avtalsförhandlingar och de partneruniversitet vi inte har fått svar från ännu är markerade med platsantalet 1000. Du kan dock söka dessa platser. Skulle platsen inte erbjudas kommer platsen ändå räknas som en av åtta respektive fem platser vid tilldelningen av utbytesplatserna och du kommer erbjudas nästa plats i din prioriteringsordning.


Ansökningsprocess för utbytesstudier

Kan du åka som utbytesstudent?

Som student vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet kan du studera utomlands vid något av våra värduniversitet. På sidan Behörighet och språk kan du läsa vad kraven är för att få läsa utomlands och kontrollera om du är behörig för utbytesstudier.
 

Vart vill du åka?

Bestäm vilka universitet och utbytesplatser du vill söka till. Platserna finns i Sökportalen för utbytesplatser. Vissa utbytesavtal vänder sig till specifika målgrupper. Var noga med att kontrollera om det finns särskilda restriktioner eller krav på utbytesavtalet.

Förbered din ansökan
Hitta kurser

 • Intresseanmälan består av preliminära studieplaner. En studieplan består av information om kurser och eventuella kurskoder på ett värduniversitet.

 • Du ska själv hitta kurser som passar ditt program och din specialisering. Till din hjälp har du sökportal för utbytesplatser, universitetens egna webbplatser och faktablad från värduniversitet. Tidigare studenters studieplaner (se även länk nedan) och reseberättelser (Travel reports) kan också ge tips om kurser liksom passande fakulteter och institutioner (schools/departments). Var noga med att kontrollera om det finns särskilda restriktioner eller krav på utbytesavtalet.

 • När du kontrollerar kurser vid partneruniversiteten så ta reda på vad du ska läsa för inriktning och omfattning vid LiTH under tiden för utbytesstudierna. Använd detta som utgångspunkt för dina kursval. Komplettera med tänkbara valfria kurser som passar din utbildning. Kurserna behöver inte överensstämma med det egna programmets utbud men ska vara inom studiernas huvudsakliga inriktning. Har ett värduniversitet inte de kurser som i nivå och omfattning motsvarar den inriktning du skulle ha läst på LiTH bör du välja ett annat värduniversitet. Observera att studieplanerna bara är preliminära. Om du blir nominerad så kommer du senare att diskutera ditt önskade kursval med din utbildningsledare, men du kan inte byta universitet om du inte hittar lämpliga kurser då.

Fyll i ansökan

 • Fyll i blanketterna Preliminary Study Plan.

  Använd följande blanketter:
  Preliminary Study Plan
  Ii/Yi students, Preliminary Study Plan

 • Du får söka upp till åtta utbytesplatser. Om du söker platser ämnade för Ii/Yi så kan du istället söka upp till fem utbytesplatser.

 • Genom att söka alla åtta, respektive fem platser för Ii/Yi, har du möjligheten att få en plats föreslagen av nomineringsgruppen om du inte kan placeras vid något av dina åtta val (Ii/Yi: fem val).

 • Påbörja intresseanmälan i Utreseportalen. Du loggar in med LiU-id och lösenord. Observera att det är ett annat formulär för intresseanmälan för Ii/Yi-studenter. 

 • Formulären är skrivna på engelska och du ska också fylla i dem på engelska.

 • Du kan spara din intresseanmälan och jobba med den vid flera tillfällen genom att trycka på "Save progress" på varje sida där du har fyllt i data.

 • Ladda upp dina studieplaner i intresseanmälan och bestäm rangordningen. Eftersom det inte går att förutsäga vilka platser studenter söker så bör du rangordna universiteten i den ordning du önskar dem. Ladda även upp betygsutdrag om du studerat vid ett annat universitet och tillgodoräknat dig studierna på Linköpings universitet.

 • När du skickat in intresseanmälan får du ett bekräftelsemejl.

 • Ansvara för att betyg/resultat är inrapporterade i Ladok senast under sista ansökningsdag om det är viktigt för din behörighet.

 • En komplett intresseanmälan ska vara inskickad sista ansökningsdag.  Kvarvarande platser (restplatser) för kommande läsår utannonseras i början av höstterminen och avser då endast nästföljande vårtermin.

Efter inskickad Intresseanmälan

 • Arbetet med bedömning och urval påbörjas direkt efter sista ansökningsdag.

 • Besked om behörighet och tilldelning av plats skickas ut till alla som skickat en intresseanmälan.

 • Om du blir erbjuden en utbytesplats ska du tacka ja eller nej i utreseportalen. 

Läs mer:


Om du har frågor angående intresseanmälan, vänligen kontakta oss via mejl: outgoing@lith.liu.se


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-01