Göm menyn

Intresseanmälan

Om du vill studera utomlands under en termin eller ett helt läsår lämnar du in en intresseanmälan via Utreseportalen. I intresseanmälan anger du var du önskar studera och dina meriter. På den här sidan hittar du information om hur du gör ansökan.


 

Så här söker du utbyte

Kan du åka som utbytesstudent?

Som student vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet kan du studera utomlands vid något av våra värduniversitet. På sidan Behörighet och språk kan du läsa om kraven, urvalsprocessen och platstilldelningen samt om bedömning av språkkunskaper. Reglerna gäller både ansökningsomgången i september och november.
 

När söker du?

Sista ansökningsdag är 15 november för utbyte nästföljande läsår eller 10 september för utbyte nästföljande vårtermin. 
 

Vart vill du åka?

Bestäm vilka universitet och utbytesplatser du vill söka till. Platserna finns i Sökportalen för utbytesplatser. Vissa utbytesavtal vänder sig till specifika målgrupper. Var noga med att kontrollera om det finns särskilda restriktioner eller krav på utbytesavtalet. Se More information för respektive utbytesplats i Sökportalen.

Inom Erasmus+ finns möjlighet att söka extra medel för att täcka extra kostnader som kan uppstå i och med dina utlandsstudier om du studerar med funktionsnedsättning eller har barn som följer med under utbytesperioden. Läs mer på bland annat Erasmus+

Om du har redan har pedagogiskt stöd vid LiU har du rätt till detta även vid utlandsstudier. Du kan kontakta oss för att få råd om hur du kan försöka ta reda på vad värduniversitetet kan erbjuda för stöd.
 

Förbered din ansökan
Hitta kurser

 • I intresseanmälan ska du bland annat ladda upp blankett Preliminary Study Plan. En studieplan består av preliminär information om kurser och eventuella kurskoder för varje utbytesplats. Se blankett nedan. Detta är främst för att du ska kunna känna dig trygg med att kunna hitta lämpliga kurser under din utbytesperiod att tillgodoräkna ditt program.

 • Du ska själv hitta kurser som du bedömer kan passa ditt program och din specialisering. Till din hjälp har du sökportal för utbytesplatser, universitetens egna webbplatser och faktablad från värduniversitet. Tidigare studenters studieplaner (se även länk nedan) och reseberättelser (Travel reports) kan också ge tips om kurser som har passat tidigare år.

  Du måste själv kolla att kurserna fortfarande har getts och att kurserna omfattas av det som utbytesplatsen omfattar. Se More information under varje utbytesplats i Sökportalen. Se exempel på More information

 • Se More information i Sökportalen för respektive utbytesplats för att kontrollera om det finns särskilda restriktioner eller krav på utbytesavtalet. Där finns information om platsantal, nivå på utbytet, språkkrav, och vad för studier som omfattas av platsen.

 • När du kontrollerar kurser vid värduniversiteten så ta reda på vad du ska läsa för kurser och omfattning vid LiTH under tiden för utbytesstudierna. Se Studieinfo. Hitta tänkbara kurser som kan ersätta kurserna. Kurserna behöver inte överensstämma med det egna programmets utbud men ska vara inom studiernas huvudsakliga inriktning. Har utbytesplatsen inte de kurser som i nivå och omfattning motsvarar den inriktning du skulle ha läst på LiTH bör du välja en annan plats. Se engelsk översättning på kurserna på Studieinformation.

  Observera att studieplanerna bara är preliminära. Om du blir uttagen kommer du senare att diskutera ditt önskade kursval med din utbildningsledare, men du kan inte byta universitet om du inte hittar lämpliga kurser då.

Fyll i ansökan

 • Fyll i blanketterna Preliminary Study Plan.

  Använd följande blanketter:
  Preliminary Study Plan
  Ii/Yi students, Preliminary Study Plan

 • Du får söka upp till åtta utbytesplatser. Om du söker platser ämnade för Ii/Yi kan du istället söka upp till fem utbytesplatser. Genom att söka alla åtta, respektive fem platser för Ii/Yi, har du möjligheten att få en plats föreslagen av platstilldelningsgruppen om du inte kan placeras vid något av dina åtta val (Ii/Yi: fem val).

 • Påbörja intresseanmälan i Utreseportalen. Du loggar in med LiU-id och lösenord.

 • Ladda upp blanketterna i intresseanmälan och bestäm rangordningen. Eftersom det inte går att förutsäga vilka platser studenter söker så bör du rangordna universiteten i den ordning du önskar dem. Ladda även upp betygsutdrag om du studerat vid ett annat universitet och tillgodoräknat dig studierna på Linköpings universitet.

 • När du skickat in intresseanmälan får du ett bekräftelsemejl.

 • Säkerställ att betyg/resultat är inrapporterade i Ladok senast under sista ansökningsdag om det är viktigt för din behörighet. Om tentamen inte är rättad när ansökan skickas in, notera detta i ansökan.
 • En komplett intresseanmälan ska vara inskickad sista ansökningsdag. Kvarvarande platser (restplatser) för kommande läsår utannonseras i början av höstterminen och avser då endast nästföljande vårtermin.

Efter inskickad Intresseanmälan

 • Arbetet med bedömning och urval påbörjas direkt efter sista ansökningsdag. Besked om behörighet och tilldelning av plats skickas ut till alla som skickat en intresseanmälan.

 • Om du blir erbjuden en utbytesplats ska du tacka ja eller nej i Utreseportalen. 

Läs mer:

Om du har frågor angående intresseanmälan, vänligen kontakta oss via mejl: outgoing@lith.liu.se


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-24