Göm menyn

LiTH International

Besöksadress: D-huset, Campus Valla, Linköping.

Postadress:
Linköpings universitet
Tekniska fakultetskansliet (TFK)
581 83 Linköping

 


Gabriella Hedin

Internationell koordinator
Utresande studenter
Avtalsfrågor (Erasmusavtal)

Erasmuspraktik
E-post: outgoing@lith.liu.se (för utresande studenter och Erasmuspraktik)
international@lith.liu.se (för avtal)
Telefon: 013-284673

Annika Eriksson

Internationell koordinator
Utresande studenter
Erasmuspraktik
E-post: outgoing@lith.liu.se (för utresande studenter och Erasmuspraktik)
Telefon: 013-282310

 


Anna Andersson

Internationell koordinator
Samordnare LiTH International
Nya avtal (Bilaterala avtal)
Besök och allmänna frågor 
E-post: anna.andersson@liu.se,
international@lith.liu.se (för avtal)
Telefon: 013-281028

 


Åsa Olsson

Internationell koordinator
Inresande studenter
Master studenter 
E-post: 
incoming@lith.liu.se (för inresande studenter)
master.fse@liu.se (för master studenter)
Telefon: 013-281015
 

Emma L Bengtsson
Internationell koordinator
Master studenter 
Inresande studenter
E-post: master.fse@liu.se (för master studenter)
incoming@lith.liu.se (för inresande studenter)
Telefon: 013-204648


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-07