Göm menyn

LiTH International

Besöksadress: Hus D, Campus Valla, Linköping.

Postadress:
Linköpings universitet
Tekniska fakultetskansliet (TFK)
581 83 Linköping

Anna Andersson

Anna Andersson
Fakultetskoordinator
Samordnare LiTH International
Nya avtal (Erasmus/Bilaterala)
E-post: anna.andersson@liu.se
international@lith.liu.se
Telefon: 013-281028
 

Åsa KarlssonÅsa Olsson
Fakultetssamordnare
Inresande studenter
Utresande studenter (Japan/Kina/Taiwan/Singapore/Tyskland/Österrike)
E-post: incoming@lith.liu.se (för inresande studenter)
outgoing@lith.liu.se (för utresande studenter)
Telefon: 013-281015
 

Simon TibellSimon Tibell
Fakultetskoordinator
Inresande studenter
Utresande studenter (Malmstens-studenter)
E-post: incoming@lith.liu.se (för inresande studenter)
outgoing@lith.liu.se (för utresande studenter)
Telefon: 013-281154


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-07