Göm menyn

Blanketter

På den här sidan hittar du information om de blanketter som du ska fylla i innan och under dina utbytesstudier. Blanketterna ser olika ut om du åker som Erasmusstudent, Nordtekstudent eller om du åker till Schweiz och utanför Europa.

Erasmusstudenter

Fyll i blanketterna Learning Agreement, Certificate of Arrival och Certificate of Attendance. Vid kursändringar under studietiden fyller du i Changes to Learning Agreement.

- Learning Agreement. Läs på sidan Studieplan om hur ditt Learning Agreement ska skrivas och stämmas av innan utlandsstudierna börjar. Fyll i alla sidor, få det signerat av utbildningsledaren på LiU och av värduniversitet när du är på plats utomlands.
- Certificate of Arrival ska signeras av värduniversitetet och innehålla startdatum och preliminärt slutdatum. Använd LiUs dokument.

Ladda upp blanketterna i Utreseportalen i formuläret Erasmus Grant Agreement. Du kan fylla i uppgifter innan du åker iväg.


- Certificate of Attendance som bekräftar att start-och slutdatum stämmer överens med Grant Agreement. Det ska signeras av värduniversitetet. Använd LiUs dokument. 
- Changes to Learning Agreement fylls i vid kursändringar under utlandsstudierna. Läs på sidan Studieplan.

Ladda upp blanketterna i Utreseportalen i formuläret Outgoing students - Uploading documents.

Nordtekstudenter

Fyll i blanketterna Learning Agreement, Nordplus och Certificate of Arrival. Vid kursändringar under studietiden fyller du i Changes to Learning Agreement.

- Learning Agreement, Nordplus. Läs på sidan Studieplan om hur ditt Learning Agreement ska skrivas och stämmas av innan utlandsstudierna börjar. Fyll i alla sidor, få det signerat av utbildningsledaren på LiU och av värduniversitet när du är på plats utomlands.
- Certificate of Arrival ska signeras av värduniversitetet och innehålla startdatum och preliminärt slutdatum. Använd LiUs dokument.
- Changes to Learning Agreement fylls i vid kursändringar under utlandsstudierna. Läs på sidan Studieplan.

Ladda upp blanketterna i Utreseportalen i formuläret Outgoing students - Uploading documents.

Bilaterala studenter (studenter nominerade till universitet i Schweiz och utanför Europa)

Fyll i blanketterna Studieplan och Certificate of Arrival. Vid kursändringar under studietiden fyller du i blanketten Ändring av studieplan.

- Studieplan. Läs på sidan Studieplan om hur din detaljerade studieplan ska skrivas och stämmas av innan utlandsstudierna börjar. Fyll i den och få den godkänd av utbildningsledaren på LiU.
- Certificate of Arrival ska signeras av värduniversitetet och innehålla startdatum och preliminärt slutdatum. Använd LiUs dokument.
- Ändring av studieplan fylls i vid kursändringar under utlandsstudierna. Läs på sidan Studieplan.

Ladda upp blanketterna i Utreseportalen i formuläret Outgoing students - Uploading documents.


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-01