Göm menyn

Covid-19: Frågor och svar för utresande LiTH-studenter

F: Jag är nominerad för utlandsstudier höstterminen 2020. Kan jag byta termin och åka vårterminen 2021 istället?
S: Om det är möjligt att byta från en nominering för hösttermin till vårterminen beror på ditt värduniversitet. Om du vill undersöka möjligheten att läsa utomlands våren 2021 kontaktar du utresekoordinatorerna på Tekniska fakulteten (LiTH International) via mejl till outgoing@lith.liu.se senast 10 maj. Vi kommer därefter att kontakta värduniversitetet om möjligheten att byta termin.

Om du går ett treårigt program måste Du vara medveten om att det kan vara svårt att göra ditt kandidatarbete på det mottagande lärosätet och att du i så fall kommer behöva göra ditt arbete när du kommer hem, dvs förlänga studietiden. Du behöver också vara beredd på att jobba mycket på egen hand då den handledning som ibland annars sker i grupp på kandidat/högskoleingenjörsprogrammen inte är tillgänglig på samma sätt.

F: Jag är nominerad för utlandsstudier hela läsåret 2020/2021. Kan jag planera för utbyte enbart under vårterminen 2021? 
S: Om det är möjligt att byta från en helårs nominering till att enbart gälla vårterminen beror på ditt värduniversitet. Om du vill undersöka möjligheten att enbart läsa utomlands våren 2021 kontaktar du utresekoordinatorerna på Tekniska fakulteten (LiTH International) via mejl till outgoing@lith.liu.se senast 10 maj. Vi kommer därefter att kontakta värduniversitetet om möjligheten att enbart läsa under vårterminen.

F: Får jag någon förtur vid framtida ansökningstillfälle på grund av att mitt utbyte till hösten 2020 nu ställs in?
S: Nej, du får inte förtur i ansökningsomgången om ditt utbyte uteblir hösten 2020 eller om du tidigare lämnat besked om att du inte vill ta din utbytesplats för 2020/21 i anspråk (du ska ha meddelat oss efter den 14 mars 2020). Vid kommande ansökningsomgångar för utbytesstudier via Tekniska fakulteten kommer du behandlas som om det vore första gången du ansöker och hanteras utifrån gällande regelverk (såsom ny beräkning av medelbetyg).

F: Jag är nominerad för utlandsstudier hela läsåret 2020/21 och vill läsa utomlands våren 2021. Kommer jag få någon förtur vid framtida ansökningstillfällen eftersom jag bara kan åka en termin? 
S: Nej.

F: Min utlandstermin börjar inte förrän senare i höst, gäller beslutet mig också?
S: Ja, alla utlandsstudier under ht20 ställs in.

F: Jag läser Ii eller Yi och har obligatoriska utlandsstudier, hur funkar det?
S: Beslutet gäller alla studenter, dvs inga utlandsstudier under hösten 2020. 

Till dig som läser Ii eller Yi och som har blivit nominerad av Tekniska fakulteten till en utbytesplats under läsåret 2020/21

Med anledning av beslutet om inställda studentutbyten, dnr LiU-2020-01654, kommer du som blivit nominerad av Tekniska fakulteten till en utbytesplats under läsåret 2020/21 att erbjudas möjligheten att istället åka vårterminen 2021 och höstterminen 2021 under förutsättning att UD inte avråder från resor till berört land eller att LiU fattar beslut som inte tillåter utlandsaktiviteter. I största möjliga mån kommer vi att försöka tillse att du får studera vid samma lärosäte under båda terminerna, men om detta inte skulle vara möjligt kommer vi att erbjuda dig att under hösten 2021 studera vid ett annat lärosäte inom din språkinriktning.

För alla Ii- och Yi-studenter finns möjligheten att få dispens gällande examenskravet på ett års studier utomlands på grund av den rådande situationen. För er som var nominerade inför läsåret 2020/2021 kommer alltså endast en termins studier utomlands krävas för en internationell examen. Likaså kommer dispens för språkkravet på 30 hp att ges och antalet hp reduceras.

Vad behöver jag som student göra? Förmodligen har du redan meddelat LiTH International på outgoing@lith.liu.se om du vill studera utomlands under vårterminen 2021. Därutöver behöver du senast 15/5 meddela om du är intresserad av att studera utomlands även under höstterminen 2021 eller om du anser att en termins studier utomlands är tillräckligt. Därefter vidtar diskussioner med berörda lärosäten. Vi räknar med att diskussionen med lärosätena kommer att ta tid så du kan räkna med att få information först runt juni månad

F: Hur planerar jag för vidare studier vid LiU under hösten 2020?
S: Om du läser på I, Ii, KTS, SL, FTL kommer du kontaktas separat senast den 10 maj. Övriga studenter som inte gjort kursanmälan inför ht20 kontaktar sin studievägledare för att få hjälp med kursanmälan inför hösten.

F: Vem meddelar partneruniversitet att utbytet är inställt?
S: LiTH International meddelar partneruniversitetet att utbytet är inställt och eventuella ändringar gällande din utlandstermin.

F: Jag vill studera utomlands ändå, kan jag det?
S: Ja, i så fall får du åka som free mover och ordnar då med dina utlandsstudier på egen hand. 

F: Kan jag få en Student UT försäkring av LiU om jag åker som free mover student? 
S: Nej, se till att ha en heltäckande egen försäkring.

F: Stämmer det att jag inte kan åka våren i trean pga kandidatprojekt på civilingenjörsprogram?
S: Kandidatprojekt är obligatoriskt för alla civilingenjörsprogram utom Ii och Yi. Det brukar vara svårt att göra kandidatprojekt utomlands, men givetvis kan man själv undersöka den möjligheten. Alternativet att skjuta på kandidatprojekt till årskurs 4 är i allmänhet inget som rekommenderas eftersom det då riskerar att krockar med andra obligatoriska masterkurser. 

F: Varför får nu nominerade studenter inte förtur i framtida ansökning till utlandsstudier på grund av inställt utbyte nu i höst?
S: Förutsättningarna för utbyte nästa år kommer att vara annorlunda vad gäller tillgängliga platser (antal platser bestäms inför varje år och kan bli både fler eller färre), nivå på utbytet (kandidat/master), medelbetygsberäkning osv. Att utbytet ht20 tyvärr tvingas ställas in påverkar dessutom även nästa års omgång studenter ändå eftersom vi förväntar oss fler sökande då. Skulle vi ge förtur åt årets grupp betyder att nästa års ”normala kull för utbytes-ansökningar” skulle bli orättvist behandlade. Med nuvarande resonemang konkurrerar ni på lika villkor.

F: Om jag har fått MFS, vem kontaktar jag för att meddela att LIU ställer in utlandsaktiviteten?
S: Johanna Gistvik vid internationella enheten, LIU, johanna.gistvik@liu.se.


Sidansvarig: outgoing@lith.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-07